Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí

V roce 2016 byl ukončen II. pilíř důchodového spoření a počátkem roku 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na finanční úřady, kde si bývalí účastníci důchodového spoření mohou o vyplacení svých nevyzvednutých úspor požádat.

K 31. 8. 2021 eviduje Finanční správa 1 296 účastníků důchodového spoření, kteří si o své prostředky dosud nepožádali. Jedná se o nevyplacené prostředky v celkové výši 8 404 760 Kč. Počet poplatníků, kteří mají u svého místně příslušného finančního úřadu evidován z II. pilíře důchodového spoření přeplatek i částka nevypořádaných prostředků jsou stále poměrně vysoké, a to i přesto, že účastníci byli penzijními společnostmi i finančními úřady o možnosti vyplacení tohoto přeplatku informováni.

Finanční správa může vyplatit nevyzvednuté prostředky z II. pilíře důchodového spoření (bývalému účastníkovi II. pilíře důchodového spoření) pouze na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u svého místně příslušného finančního úřadu. Správce daně přeplatek vrátí poplatníkovi do 30 dnů od podání žádosti. Informaci o existenci přeplatku sdělí místně příslušný správce daně, který se u fyzické osoby řídí jejím místem pobytu (tj. adresou místa trvalého bydliště nebo adresou hlášeného místa pobytu u cizince). Vzor žádosti o vrácení přeplatku naleznete níže.

Prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkům vyplaceny nejpozději do konce roku 2023. Poté budou v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do státního rozpočtu.

Přiložené soubory


Téma: Důchody, Zdroj: Finanční správa ČR, Logo: financnisprava.cz
15.09.2021 (autor Redakce)Související

O kolik se konkrétně zvýší důchody

vydáno 13.09.2021

Průměrný starobní důchod se od prvního ledna 2022 zvýší o 805 korun.

Téma: Důchody

Průměrný důchod se od prvního ledna 2022 zvýší

vydáno 09.09.2021

Průměrný důchod se od prvního ledna 2022 zvýší o 805 korun.

Téma: Důchody

Důchody se zvýší o 300 korun navíc, pětistovku dostanou senioři i za každé vychované dítě

vydáno 23.08.2021

Novela zákona o důchodovém pojištění přinese zvýšení důchodů o 300 korun nad rámec zákonem stanové částky, a pětistovku navíc pro ty, kteří vychovávali děti. Dříve půjdou do penze i záchranáři bez toho, aby se snižovala výše jejich důchodu.

Téma: Důchody / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz