ÚP ČR - Zprostředkování zaměstnání - dokládání podkladů je nově jednodušší

Od 1. 4. 2022 už lidé, kteří chtějí požádat o zprostředkování zaměstnání nebo podporu v nezaměstnanosti a nemají potřebné dokumenty od svého zaměstnavatele, nemusí tyto podklady složitě shánět. Úřad práce ČR si je v rámci podpory proklientského přístupu zajístí sám od České správy sociálního zabezpečení, a to na základě údajů, které jí předávají zaměstnavatelé.

Jedním ze základních poslání Úřadu práce ČR je zprostředkování zaměstnání. Pokud tedy člověk ztratí práci nebo se například po ukončení rodičovské dovolené chystá práci hledat, může požádat ÚP ČR o zprostředkování zaměstnání.

Kromě platného občanského průkazu či jiného dokladu, jímž žadatel prokáže svoji totožnost a místo trvalého pobytu, jsou k zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a případné posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti nutné i další podklady. Patří mezi ně doklad o ukončení pracovního poměru či o ukončení výkonu jiné výdělečné činnosti. U osoby samostatně výdělečně činné je také třeba doložit potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu. Pokud člověk žádá o zprostředkování zaměstnání např. po návratu z mateřské dovolené, po ukončení péče o osobu závislou nebo pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně atd., pak je třeba doložit potvrzení o ukončené náhradní době.

Ve většině případů lidé tyto podklady mají. Může se ale stát, že jim zaměstnavatel odmítne vydat potvrzení o výdělku. Celý proces se pak zbytečně protahuje. V rámci podpory proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR pomocnou ruku. V případě, že klient nebude tyto podklady dodávat sám, zajistí si je Úřad práce ČR od ČSSZ. Stačí tedy nahlásit tuto skutečnost na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, kde klient bude žádosti podávat.


Téma: Sociální zabezpečení / Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: uradprace.cz
04.04.2022 (autor Redakce)Související

ČSSZ - Příručka pro nastávající rodiče

vydáno 18.05.2022

Aktualizovaná Příručka pro nastávající rodiče, díky níž se zorientujete v systému dávek.

Téma: Sociální zabezpečení

Rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ v povinnostech vůči ČSSZ

vydáno 03.05.2022

Povinnost platit pojistné mají zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění, a osoby samostatně výdělečné činné.

Téma: Nemocenské pojištění / Podnikání / Sociální zabezpečení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz