ÚP ČR - Podání přehledu o příjmech a nákladech na bydlení elektronicky

Každé čtvrtletí dokládají příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí kvartál. Momentálně se jedná o podklady za 1. čtvrtletí letošního roku. Tato povinnost ale neznamená, že klienti musí trávit čas ve frontách.

Podklady pro vyhodnocení nároku na výše uvedené dávky je možné zaslat elektronicky, např. přes Identitu občana, datovou schránkou nebo e-mailem (po dobu trvání nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis), dále poštou či odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Příjemci výše uvedených dávek musí každé čtvrtletí dokládat příjmy a náklady související s bydlením proto, aby jim nárok na ně nezanikl. Zároveň se také na základě těchto podkladů promítne do výše už poskytovaných dávek to, že případně došlo ke zvýšení nákladů na bydlení, např. v souvislosti se skokovým zdražením energií, nebo naopak danému klientovi klesly příjmy. Změny stačí doložit v průběhu celého dubna. Není tedy nutné jít na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí.

„Lidem, kteří mají na výše uvedené dávky podle platné legislativy nárok a v průběhu ledna – března 2022 se u nich změnila finanční situace, Úřad práce ČR tento nárok nově vyhodnotí. Zároveň apelujeme na klienty, aby skutečně zvážili, jestli je nutné chodit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR osobně. Žádosti a jiné podklady mohou zasílat i jinou cestou – v tomto ohledu je tou nejjednodušší elektronická forma podání,“ upozornil generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Lidé mohou s Úřadem práce ČR komunikovat jinak než osobně, jak v případě žádostí o dávky, podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, tak i v případě dokládání rozhodných skutečností pro konkrétní dávky.

Formuláře mohou zasílat elektronicky prostřednictvím Identity občana. Vybrat si mohou hned z několika nástrojů, jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Další možností je podání dokumentů přes datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem. Tiskopisy je možné zaslat též poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR

Pokud se klient rozhodne během trvání nouzového stavu pro podání e-mailem, není v případě všech nepojistných sociální dávek nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Požádá-li člověk touto cestou o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách zde a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace. A na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.cz – jsou zájemcům k dispozici další praktické podrobnosti a mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě definovaných, a tedy nejvíce frekventovaných, otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti.

V případě obecných dotazů se pak klienti mohou obracet na Call centrum ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz). Informace o možnostech e-podání jsou zájemcům dostupné na https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace.


Téma: Bydlení / Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: uradprace.cz
01.04.2022 (autor Redakce)Související

MPSV podpoří výstavby a rekonstrukce objektů pro sociální služby

vydáno 10.05.2022

MPSV prostřednictvím Národního plánu obnovy vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, zlepšení a obnovu jejich materiálně technické základny.

Téma: Bydlení

Novela stavebního zákona zjednoduší stavební řízení

vydáno 06.05.2022

Novela zanechává princip „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“, stejně jako dostupnost stavebních úřadů v regionech, ovšem adekvátně zohledňuje například ochranu životního prostředí a památek.

Téma: Bydlení / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz