ÚP ČR nebude pro účely dávek započítávat peněžní náhrady za vykonání pracovní povinnosti

Lidé, kteří pobírají, nebo pobírali, některou z nepojistných sociálních dávek testovanou na příjem (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a příspěvek na péči) a zároveň vykonali v období od března 2020 do ledna 2021 pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, za kterou obdrželi peněžní náhradu v souvislosti s COVID19, mohou od února 2021 požádat Úřad práce ČR o přepočet nároku na tuto dávku a její výši.

Je tedy nutné, aby se klienti, jimž Úřad práce ČR započetl náhradu v souvislosti s COVID-19 do příjmu, obrátili na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, které přiznaný nárok na nepojistné sociální dávky přehodnotí.

Na základě zákona č. 40/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii nově platí, že Úřad práce ČR nepovažuje za příjem pro účely nepojistných sociálních dávek náhradu za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci dle ustanovení § 35 krizového zákona (dále jen „náhrada dle krizového zákona“). Náhrada dle krizového zákona může být doložena příkazem k výkonu pracovní povinnosti, popř. dohodou o výši peněžní náhrady. Toto opatření se týká období od března 2020 do prosince 2021.

„Cílem úpravy je zabránit situacím, kdy by například rodiny studentů vykonávajících pracovní povinnost přicházely o sociální dávky nebo na nich byly kráceny,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„V praxi to znamená, že příjemci dávek nebo žadatelé o dávky, které jsou testovány na příjem, tuto náhradu podle krizového zákona už nemusí uvádět jako příjem rozhodný pro stanovení nároku na tyto dávky a jejich výši. Pokud už tuto náhradu v minulosti uvedli, mohou o přehodnocení dávek požádat jak příjemci dávek státní sociální podpory, tak i dávek pomoci v hmotné nouzi,“ vysvětlil generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Úřad práce ČR připomíná, že v rámci snahy o ochranu zdraví klientů i samotných zaměstnanců přijal bezpečnostní opatření, jejichž cílem je eliminace osobního kontaktu. Lidé s ním mohou komunikovat jinak než osobně, jak v případě žádostí o dávky, podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, tak i v případě dokládání rozhodných skutečností pro konkrétní dávky. Formuláře mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Pokud se klient rozhodne během trvání nouzového stavu pro podání emailem, není v případě všech nepojistných sociální dávek nutný zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Požádá-li člověk touto cestou o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba, aby do žádosti uvedl také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci Úřadu práce ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, postupně zveřejňuje na svých webových stránkách (https://www.uradprace.cz/web/cz/prakticke-rady-informacni-letaky) a Facebooku návodné videospoty. V jejich rámci lidem radí nejen jak na vyplňování žádostí, ale diváci se také dozví, jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na konkrétní dávku nebo kde najdou potřebné informace. Na webových stránkách Úřadu práce ČR – www.uradprace.cz - mohou zájemci využít i služeb „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě nejčastějších otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti. V případě obecných dotazů pak klientům poradí zaměstnanci Call centra Úřadu práce ČR (tel. 800 77 99 00 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz, rodicak@uradprace.cz).


Téma: Koronavirus / Sociální zabezpečení, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: uradprace.cz
02.02.2021 (autor Redakce)Související

Podání Přehledu o příjmech a výdajích vyřídíte jednoduše a online přes ePortál ČSSZ

vydáno 05.03.2021

Česká správa sociálního zabezpečení důrazně apeluje (nejen) na OSVČ, které nyní začínají podávat Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020, aby tak činily výhradně elektronickou formou, případně prostřednictvím podatelen či schránek umístěných zpravidla u vstupů příslušných správ sociálního zabezpečení.

Téma: Daně / Podnikání / Sociální zabezpečení

Platnost řidičáků a technických prohlídek je prodloužena

vydáno 04.03.2021

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.

Téma: Doprava / Koronavirus

Nouzový stav a mimořádná opatření - co aktuálně platí

vydáno 04.03.2021

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz