Účinnost novely zákona o ochraně spotřebitele

Česká obchodní inspekce upozorňuje na účinnost novely zákona o ochraně spotřebitele, která má zásadní dopad na obchodníky především v souvislosti se slevovými akcemi. „Při určování slevy u výrobků budou muset obchodníci nově vycházet výhradně z nejnižší ceny za posledních 30 dní, za kterou výrobek prodávali,“ řekl ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek. Změny se budou týkat například také recenzí. Kdo bude například na svém webu uvádět recenze, musí transparentně sdělit, jakým způsobem recenze ověřuje, případně informovat jasně a srozumitelně spotřebitele o skutečnosti, že recenze nejsou ověřené. Změny jsou účinné od 6. ledna 2023.

Slevu bude nutné nově stanovit z té ceny, která byla nejnižší cenou za posledních 30 dní. Uvedené platí pro všechny formy prodeje výrobků, kromě takového zboží, které podléhá rychlé zkáze a s krátkou dobou spotřeby.

Sleva může také být postupně navyšována, v takovém případě se vychází z referenční ceny před prvním uplatněním první slevy, tedy nejnižší ceny za posledních 30 dní. Slevová akce však nesmí být přerušena.

Změny se dotknou také spotřebitelských recenzí. U recenzí nově bude muset být uvedeno, jakým způsobem se ověřují. V případě, že se nijak recenze neověřují, tak to musí být transparentně uvedeno. Tedy nebude možné již recenze pouze zveřejnit bez dalšího vysvětlení.

Prodejce má také povinnost uvést na sebe před uzavřením smlouvy telefonní číslo, případně také e-mail, pokud je k dispozici.

Zvyšuje se také ochrana spotřebitelů při uzavírání smluv mimo prostory obvyklé k podnikání (podomní prodej, „předváděcí akce“). Spotřebitelé budou mít více času na to, aby od takovéto smlouvy odstoupili. Lhůta pro odstoupení bez udání důvodu se v těchto případech prodlužuje na 30 dnů ze stávajících 14 dnů.

Další informace naleznete na stránkách MPO.


11.01.2023 (autor Redakce)Související

Dotace na ochranu stád před vlkem, záchranná centra a záchranné stanice

vydáno 26.01.2023

Miliony pomohou záchranným stanicím a centrům CITES i farmářům na ochranu stád před vlky. Operační program Životní prostředí vyhlašuje novou výzvu.

Téma: Podnikání / Zemědělství

Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

vydáno 26.01.2023

Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (tj. úroků, penále, pokut za opožděné plnění daňové povinnosti a nákladů řízení včetně exekučních nákladů) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku) v průběhu rozhodného období.

Téma: Daně / Právo a zákony

ERÚ - Neoprávněné vyhrožování spotřebitelům přerušením dodávek energií

vydáno 26.01.2023

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal výkladové stanovisko, které upřesňuje možnosti, za kterých je možné odpojit odběrné místo spotřebitele od energií z důvodu nehrazení ceny dodávky za energie. Výkladové stanovisko zároveň vymezuje situace, kdy dodavatel k takovému kroku přistoupit nesmí.

Téma: Ochrana spotřebitele


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz