Teplejší počasí znamená dřívější konec vegetačního klidu. S kácení stromům raději počkejte na pozdní podzim

Po končící teplé zimě se stromy nyní připravují na rozkvět i olistění a ptáci začínají hnízdit. Krátí se tím čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, který obvykle trvá zhruba od začátku listopadu do konce března (s ohledem na nadmořskou výšku místa a další charakteristiky konkrétní lokality).

V souladu s ustanovením Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, doporučujeme provádět kácení dřevin zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Proto by obce, správci komunikací i všichni, kteří mají v plánu kácení dřevin v letošním roce, měli tyto plány přehodnotit tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na životním prostředí.

Připomínáme, že stromy v krajině, ve městech a obcích mají svou nezastupitelnou úlohu (například retenční, protierozní, protihlukovou nebo při adaptaci na probíhající klimatickou změnu).
"Velmi mnoho stromů slouží na jaře jako zdroj potravy pro včely, jsou úkrytem pro hmyz, ptactvo a další živočichy. Znamená to, že odstranění stromů představuje vážný zásah do jejich života. Z praktického hlediska je při kácení listnáčů v době vegetačního klidu menší objem odpadu," vysvětluje dendrolog Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Zdeněk Šípek. Jak pro média k funkci stromů v krajině dodal botanik Václav Větvička: „Funkce stromu je velmi bohatá a komplikovaná. V rámci našeho životního prostředí působí jako neobyčejně levný udržovatel mikro- a možná i mezoklimatu. Tím, že odpařuje určité penzum vody, ochlazuje ovzduší svého bezprostředního okolí, a to mnohem účinněji, než kdybychom nad tím samým místem rozprostřeli slunečník či jinou zábranu. Strom má obrovskou hydrologickou a bioklimatologickou úlohu, optimálně udržuje nejen lesní porosty, ale i třeba parky, což blahodárně pociťujeme zejména ve městech.“

Důležité informace k obecné ochraně dřevin:
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny .
Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb..
V případě, že se člověk setká s nepovoleným nebo bezdůvodným kácením stromů, může kontaktovat přímo Českou inspekci životního prostředí ČR.
Připomínáme, že MŽP jako hlavní partner celoročně podporuje iniciativu Sázíme budoucnost ( zde), nejnovější informace najdete zde.


18.03.2020 (autor Redakce)Související

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď, vyzývá obce MŽP

vydáno 10.08.2020

Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné...

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí

MŽP posílá obcím 7 miliard korun na ČOV, kanalizace a vodovody

vydáno 29.07.2020

Desítky tisíc domácností se budou moci brzy připojit na centrální kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo obecní vodovod. Ministr Richard Brabec schválil podporu ve výši 7 miliard korun třem stovkám obcí, která jim pomůže zajistit kvalitnější čištění odpadních vod, chybějící vodohospodářskou infrastrukturu nebo...

Téma: Samospráva a regiony / Životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí vyhlašuje fotosoutěž na téma znovuobjevení pouta s přírodou kolem nás

vydáno 29.05.2020

Bez ohledu na to, kde se nacházíme, můžeme oceňovat zázraky přírody, a to v současné době možná více než kdy jindy. Letošní soutěž Evropské agentury pro životní prostředí „REDISCOVER Nature“, která se otevřela 22. května, nás zve k zachycení a sdílení našeho pouta s přírodou a životním prostředím kolem nás.

Téma: Volný čas a cestování / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz