Téměř 300 uchazečům z vyloučených lokalit nabídl ÚP ČR možnost získat práci

Celkem 151 účastníků regionálního projektu s názvem „Příležitost dělá(t) zaměstnance“ získalo během osmi měsíců novou práci. To je 55 % z celkového počtu lidí, kteří do programu vstoupili. Další desítka uchazečů pak uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Projekt, který realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR (KrP ÚP ČR) v Ostravě, je určen sociálně vyloučeným klientům.

Podstatou programu je individuální práce s každým účastníkem z této ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání a zároveň využití provázaných aktivit, vycházejících z jejich potřeb. Cílem je maximální zvýšení šancí klientů na získání práce.

Projekt začala Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě připravovat už v roce 2013. „Nejdůležitější tehdy bylo stanovit v jakém rozsahu a v jakých lokalitách budeme působit. První rok jsme připravovali zadávací dokumentaci a vybírali generálního dodavatele, který by zakázku v Moravskoslezském kraji realizoval,“ líčí začátky Lucie Norysová, vedoucí oddělení projektů EU z KrP ÚP ČR v Ostravě. Vzhledem k obtížnosti a náročnosti práce s touto cílovou skupinou ale tehdy vybraný dodavatel své závazky nezvládal plnit. Úřad práce ČR s ním proto už po 4 měsících nakonec musel předčasně ukončit smlouvu. Projektoví pracovníci ÚP ČR se nakonec rozhodli zajistit realizaci programu od října 2014 vlastními silami. A tento postup se v praxi více než osvědčil.

Při výběru vhodných kandidátů na zařazení do projektu ÚP ČR úzce spolupracoval s místními neziskovými organizacemi a také lokálními konzultanty Agentury pro sociální začleňování. Přímou spolupráci navázal například s neziskovou organizací Liga o.p.s. a Althaia o.p.s., které působí na Bruntálsku. Jejich sociální pracovnice se dokonce zapojily do realizačního týmu projektu. Celkem vytipovaly neziskové organizace z celého kraje okolo stovky uchazečů a doporučily je k přijetí do programu. Ostatně ten sklízel ohlas i u obcí. „Na dvě desítky klientů k nám přišly na základě doporučení městských úřadů v Karviné, Ostravě a Krnově, “ pochvaluje si spolupráci se samosprávou manažerka projektu Petra Prouzová.

Od srpna 2014 se do projektu zapojilo 273 lidí ze sociálně vyloučených lokalit na Ostravsku, Karvinsku, Novojičínsku, Bruntálsku a Frýdecko-Místecku. Nejvíce jich pak do něj vstoupilo v Ostravě a v Odrách.
„Začínala jsem se skupinkou 20 klientů, pro které se mi podařilo najít pracovní uplatnění. Byli s jeho průběhem spokojeni a nenechali si to pro sebe. Nakonec se do programu přihlásil v Odrách více než dvojnásobek plánovaného počtu účastníků,“ vzpomíná pracovní poradkyně projektu Eliška Zemanová. A pozitivní efekt „šeptandy“ potvrzují i zkušenosti z jiných regionů. V konečné fázi tak byl počet klientů, kteří do projektu vstoupili, o 58 osob vyšší než jeho autoři původně plánovali.

Mezi účastníky projektu tvoří většinu – 75 % - ti, kteří jsou dlouhodobě bez práce. Celkem 67 % z nich pobírá dávky v hmotné nouzi, 72 % nemá žádnou či má nevhodnou kvalifikaci, 54 % je zadluženo, 49 % je ohroženo nestabilitou bydlení (žijí na ubytovnách, v azylových domech apod.).

Jak už bylo řečeno, v rámci projektu probíhá řada provázaných aktivit. Jednou z těch nejdůležitějších, která běží po celou dobu účasti v projektu, je poradenství. To poskytuje klientům jejich pracovní poradce se zkušenostmi v sociální oblasti. V jeho rámci se zaměřuje na to, co konkrétního člověka nejvíce trápí. Může jít například o dluhy, práci na černo nebo třeba nevyhovující bydlení. „Společně ve skupině, a pak i při individuálních schůzkách, řešíme exekuční srážky z mezd, učíme se platit složenky, rozlišit hrubou a čistou mzdu či odlišovat mezi dohodou a pracovním poměrem,“ přibližuje pracovní poradkyně Irena Sentenská.

Další kroky jsou pak zaměřeny na aktivizaci klientů, jejich sebepoznání a zvýšení kvalifikace. Tomu se učí mimo jiné hned na začátku v motivačním kurzu, ve kterém je kladen velký důraz na praktickou stránku věci. „Tak například při výuce přípravy k pohovoru procházejí účastníci fiktivním výběrovým řízením,“ vysvětluje lektorka Vlasta Šindlerová a dodává: „Účelem a náplní kurzu je mimo jiné podpořit klienty v práci na sobě samých. Tak aby si uvědomili, jaké dovednosti, znalosti a schopnosti mají.“

Na kurz navazuje pracovní diagnostika v gesci psychologů Úřadu práce ČR. Podstatou je třífázový strukturovaný pohovor a testování. „Připravené testy odrážejí socioekonomické postavení klientů a volíme je vždy individuálně. Zatímco u žen jsme se více zaměřili na osobnost a sociální dovednosti, u mužů pak testová baterie pomáhá určit spíše technické dovednosti, koordinaci a psychomotorické dovednosti,“ říká psycholožka Andrea Konečná. S výsledky pracovní diagnostiky dále pracují nejen poradci, ale oceňují ji i samotní klienti. Díky ní dokáží lépe rozklíčovat své možnosti na trhu práce, získávají zpětnou vazbu a v mnoha případech i opětovně nacházejí motivaci při hledání zaměstnání.

Významnou překážkou jejich zaměstnatelnosti je chybějící nebo nevhodné vzdělání. Projekt proto pamatuje i na možnost zvýšení či změny kvalifikace. Té prozatím využilo 19 lidí. Rekvalifikační kurz dosud ukončilo 9 z nich. Nejčastěji volili kurz zaměřený práci v sociálních službách.

Jedním z těch, kteří úspěšně složili zkoušky, je i pan Bronislav z Krnova. Poté, co prošel pracovní diagnostikou, ukázalo se, že by bylo přínosné, aby si udělal svářečský kurz a navázal tak na své předchozí zkušenosti ve slévárenské firmě. „Ještě před nástupem do rekvalifikace jsem klientovi představila nabídky volných pracovních míst v oboru a pomohla mu sestavit životopis. Pan Bronislav se zúčastnil několika výběrových řízení a výsledkem bylo to, že si jej vyhlídli v potravinových závodech. Po ukončení rekvalifikace tam má přislíbenu práci na pozici strojního údržbáře,“ popisuje koordinátorka projektu Marta Bučková.

„V kurzu jsem se naučil nejen svařování, ale dozvěděl jsem se i řadu zajímavých informací týkajících se právě této profese. Baví mě to a rozšířil jsem si obzory. Rekvalifikace samotná má určitě smysl pro všechny nezaměstnané,“ hodnotí svou zkušenost Bronislav a dodává: „Pozoruji na sobě posun k lepšímu, jsem více aktivní, více se angažuju, nemám takový strach si sám zajít za zaměstnavatelem, donést mu životopis a zeptat se na práci. Celý tento projekt má svou hloubku.“

Součástí celkového balíčku aktivit je i „pracovní asistence“, tedy působení zástupců ÚP ČR přímo na pracovišti klienta. Náplní jejich činnosti je například předcházení možných sporů se zaměstnavatelem či v rámci kolektivu.

Vzhledem k tomu, že se projekt chýlí ke konci a osvědčil se v praxi, připravuje Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě navazující program, v jehož rámci zúročí i dosud získané zkušenosti. „Bude se jednat o komplexní a individuální pomoc lidem ze sociálně vyloučených lokalit a těm, kterým sociální vyloučení hrozí. Počítáme se zapojením neziskových organizací v regionu, obcí a Agentury pro sociální začleňování. Díky nastartované spolupráci a úpravě projektu uzpůsobíme aktivity pro tuto cílovou skupinu tak, aby byla naše podpora ještě účinnější,“ uzavírá Lucie Norysová.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
07.07.2015 (autor Redakce)Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  533
ne  74
nevím  30

Hlasovalo 637 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz