Téměř 300 uchazečům z vyloučených lokalit nabídl ÚP ČR možnost získat práci

Celkem 151 účastníků regionálního projektu s názvem „Příležitost dělá(t) zaměstnance“ získalo během osmi měsíců novou práci. To je 55 % z celkového počtu lidí, kteří do programu vstoupili. Další desítka uchazečů pak uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Projekt, který realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR (KrP ÚP ČR) v Ostravě, je určen sociálně vyloučeným klientům.

Podstatou programu je individuální práce s každým účastníkem z této ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání a zároveň využití provázaných aktivit, vycházejících z jejich potřeb. Cílem je maximální zvýšení šancí klientů na získání práce.

Projekt začala Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě připravovat už v roce 2013. „Nejdůležitější tehdy bylo stanovit v jakém rozsahu a v jakých lokalitách budeme působit. První rok jsme připravovali zadávací dokumentaci a vybírali generálního dodavatele, který by zakázku v Moravskoslezském kraji realizoval,“ líčí začátky Lucie Norysová, vedoucí oddělení projektů EU z KrP ÚP ČR v Ostravě. Vzhledem k obtížnosti a náročnosti práce s touto cílovou skupinou ale tehdy vybraný dodavatel své závazky nezvládal plnit. Úřad práce ČR s ním proto už po 4 měsících nakonec musel předčasně ukončit smlouvu. Projektoví pracovníci ÚP ČR se nakonec rozhodli zajistit realizaci programu od října 2014 vlastními silami. A tento postup se v praxi více než osvědčil.

Při výběru vhodných kandidátů na zařazení do projektu ÚP ČR úzce spolupracoval s místními neziskovými organizacemi a také lokálními konzultanty Agentury pro sociální začleňování. Přímou spolupráci navázal například s neziskovou organizací Liga o.p.s. a Althaia o.p.s., které působí na Bruntálsku. Jejich sociální pracovnice se dokonce zapojily do realizačního týmu projektu. Celkem vytipovaly neziskové organizace z celého kraje okolo stovky uchazečů a doporučily je k přijetí do programu. Ostatně ten sklízel ohlas i u obcí. „Na dvě desítky klientů k nám přišly na základě doporučení městských úřadů v Karviné, Ostravě a Krnově, “ pochvaluje si spolupráci se samosprávou manažerka projektu Petra Prouzová.

Od srpna 2014 se do projektu zapojilo 273 lidí ze sociálně vyloučených lokalit na Ostravsku, Karvinsku, Novojičínsku, Bruntálsku a Frýdecko-Místecku. Nejvíce jich pak do něj vstoupilo v Ostravě a v Odrách.
„Začínala jsem se skupinkou 20 klientů, pro které se mi podařilo najít pracovní uplatnění. Byli s jeho průběhem spokojeni a nenechali si to pro sebe. Nakonec se do programu přihlásil v Odrách více než dvojnásobek plánovaného počtu účastníků,“ vzpomíná pracovní poradkyně projektu Eliška Zemanová. A pozitivní efekt „šeptandy“ potvrzují i zkušenosti z jiných regionů. V konečné fázi tak byl počet klientů, kteří do projektu vstoupili, o 58 osob vyšší než jeho autoři původně plánovali.

Mezi účastníky projektu tvoří většinu – 75 % - ti, kteří jsou dlouhodobě bez práce. Celkem 67 % z nich pobírá dávky v hmotné nouzi, 72 % nemá žádnou či má nevhodnou kvalifikaci, 54 % je zadluženo, 49 % je ohroženo nestabilitou bydlení (žijí na ubytovnách, v azylových domech apod.).

Jak už bylo řečeno, v rámci projektu probíhá řada provázaných aktivit. Jednou z těch nejdůležitějších, která běží po celou dobu účasti v projektu, je poradenství. To poskytuje klientům jejich pracovní poradce se zkušenostmi v sociální oblasti. V jeho rámci se zaměřuje na to, co konkrétního člověka nejvíce trápí. Může jít například o dluhy, práci na černo nebo třeba nevyhovující bydlení. „Společně ve skupině, a pak i při individuálních schůzkách, řešíme exekuční srážky z mezd, učíme se platit složenky, rozlišit hrubou a čistou mzdu či odlišovat mezi dohodou a pracovním poměrem,“ přibližuje pracovní poradkyně Irena Sentenská.

Další kroky jsou pak zaměřeny na aktivizaci klientů, jejich sebepoznání a zvýšení kvalifikace. Tomu se učí mimo jiné hned na začátku v motivačním kurzu, ve kterém je kladen velký důraz na praktickou stránku věci. „Tak například při výuce přípravy k pohovoru procházejí účastníci fiktivním výběrovým řízením,“ vysvětluje lektorka Vlasta Šindlerová a dodává: „Účelem a náplní kurzu je mimo jiné podpořit klienty v práci na sobě samých. Tak aby si uvědomili, jaké dovednosti, znalosti a schopnosti mají.“

Na kurz navazuje pracovní diagnostika v gesci psychologů Úřadu práce ČR. Podstatou je třífázový strukturovaný pohovor a testování. „Připravené testy odrážejí socioekonomické postavení klientů a volíme je vždy individuálně. Zatímco u žen jsme se více zaměřili na osobnost a sociální dovednosti, u mužů pak testová baterie pomáhá určit spíše technické dovednosti, koordinaci a psychomotorické dovednosti,“ říká psycholožka Andrea Konečná. S výsledky pracovní diagnostiky dále pracují nejen poradci, ale oceňují ji i samotní klienti. Díky ní dokáží lépe rozklíčovat své možnosti na trhu práce, získávají zpětnou vazbu a v mnoha případech i opětovně nacházejí motivaci při hledání zaměstnání.

Významnou překážkou jejich zaměstnatelnosti je chybějící nebo nevhodné vzdělání. Projekt proto pamatuje i na možnost zvýšení či změny kvalifikace. Té prozatím využilo 19 lidí. Rekvalifikační kurz dosud ukončilo 9 z nich. Nejčastěji volili kurz zaměřený práci v sociálních službách.

Jedním z těch, kteří úspěšně složili zkoušky, je i pan Bronislav z Krnova. Poté, co prošel pracovní diagnostikou, ukázalo se, že by bylo přínosné, aby si udělal svářečský kurz a navázal tak na své předchozí zkušenosti ve slévárenské firmě. „Ještě před nástupem do rekvalifikace jsem klientovi představila nabídky volných pracovních míst v oboru a pomohla mu sestavit životopis. Pan Bronislav se zúčastnil několika výběrových řízení a výsledkem bylo to, že si jej vyhlídli v potravinových závodech. Po ukončení rekvalifikace tam má přislíbenu práci na pozici strojního údržbáře,“ popisuje koordinátorka projektu Marta Bučková.

„V kurzu jsem se naučil nejen svařování, ale dozvěděl jsem se i řadu zajímavých informací týkajících se právě této profese. Baví mě to a rozšířil jsem si obzory. Rekvalifikace samotná má určitě smysl pro všechny nezaměstnané,“ hodnotí svou zkušenost Bronislav a dodává: „Pozoruji na sobě posun k lepšímu, jsem více aktivní, více se angažuju, nemám takový strach si sám zajít za zaměstnavatelem, donést mu životopis a zeptat se na práci. Celý tento projekt má svou hloubku.“

Součástí celkového balíčku aktivit je i „pracovní asistence“, tedy působení zástupců ÚP ČR přímo na pracovišti klienta. Náplní jejich činnosti je například předcházení možných sporů se zaměstnavatelem či v rámci kolektivu.

Vzhledem k tomu, že se projekt chýlí ke konci a osvědčil se v praxi, připravuje Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě navazující program, v jehož rámci zúročí i dosud získané zkušenosti. „Bude se jednat o komplexní a individuální pomoc lidem ze sociálně vyloučených lokalit a těm, kterým sociální vyloučení hrozí. Počítáme se zapojením neziskových organizací v regionu, obcí a Agentury pro sociální začleňování. Díky nastartované spolupráci a úpravě projektu uzpůsobíme aktivity pro tuto cílovou skupinu tak, aby byla naše podpora ještě účinnější,“ uzavírá Lucie Norysová.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
07.07.2015 (autor Redakce)Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  45
ne  34
někdy  23

Hlasovalo 102 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz