https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

SZIF přijímá žádosti ovocnářů na letošní jarní mrazy

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal přijímat žádosti na částečnou kompenzaci škod na ovocných kulturách, které způsobily letošní mrazy na jaře. Finanční podpora je poskytovaná výhradně ze státních prostředků. Žádosti administruje SZIF, výplaty zajišťuje Ministerstvo zemědělství.

Jarní mrazy na našem území v dubnu a v květnu silně poškodily ovocnou produkci na celém území ČR. Nízké teploty v noci klesaly místy pod -11 °C. Ke zmírnění těchto škod je určena podpora z podprogramu M.1.4. v režimu de minimis.

Žádosti se podávají v listinné podobě osobně nebo prostřednictvím pošty na okresních pracovištích SZIF (Oddělení příjmu žádostí a LPIS) a jejich příjem probíhá od 21. do 29. října 2019. SZIF v průběhu listopadu žádosti zkontroluje a předá Ministerstvu zemědělství, které je do konce letošního roku vyplatí. Cílem je, aby ovocnáři získali finanční náhradu za škody co nejdříve.

Požádat o částečnou kompenzaci škod může zemědělský podnikatel, který má výměru ovocných sadů minimálně 1 hektar. Součástí žádosti je tabulka, ve které žadatel uvede ovocný druh a výměru, na kterou se kompenzace vztahuje, a přiloží pojištění ovocných sadů, případně jahod. V případě, kdy žadatel pojištění nemá, dotace se krátí o polovinu. Dále je nutné doložit výpis z registru sadů od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. K žádosti se také přikládá Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis.

Veškeré informace jsou pro žadatele k dispozici na www.szif.cz v sekci Národní dotace > Řešení rizik a krizí v zemědělství > Zpravodajství > Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 – de minimis. Na této stránce v části Ke stažení najdou také formuláře i praktickou tabulku, která jim jednoduchým způsobem vypočítá, na jakou částku mají nárok.

Následující tabulka uvádí, na jaké ovocné druhy lze žádat podporu a jaká je maximální sazba dotace. V případě velkého zájmu ze strany žadatelů může dojít ke krácení dotace.

Ovocný druh Maximální sazba dotace (Kč/ha)
Jablka 25 000
Hrušky 20 000
Broskve 12 000
Meruňky 15 000
Třešně 14 000
Višně 8 000
Švestky a slívy 12 000
Rybíz červený a bílý 5 000
Rybíz černý 6 000
Jahody 15 000
Maliny 10 000
Angrešt 10 000
Borůvky 10 000

Tyto žádosti jsou v režimu „de minimis“, tzn. že je stanoven maximální finanční limit, který může žadatel získat, což je 20 tisíc EUR. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

22.10.2019 (autor Redakce)Související

Rajonizace lesů kvůli kůrovci se rozšiřuje do dalších oblastí České republiky

vydáno 11.12.2019

Ministerstvo zemědělství (MZe) opět rozšířilo počet území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice. Pro takto vymezené zóny bude platit možnost odkladu zalesnění až na pět let a také uvolnění pravidel přenosu sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin. Toto opatření obecné povahy, které MZe vydalo...

Téma: Zemědělství

Prodejci vánočních kaprů mají nejvyšší čas nahlásit své stánky SVS

vydáno 05.12.2019

Jelikož se nezadržitelně blíží vánoční svátky, upozorňuje Státní veterinární správa (SVS) pouliční prodejce kaprů tak, jako každý rok, na povinnost nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat. Veterinární inspektoři na základě obdržených hlášení plánují kontroly prodejců.

Téma: Zemědělství

SZIF vydává rozhodnutí na ANC, zeleninu a cukrovou řepu

vydáno 05.12.2019

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dotaci ANC, která kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy za hospodaření v méně příznivých oblastech, a dále na produkci zeleniny a cukrové řepy. O tyto podpory žádali zemědělci v rámci Jednotné žádosti letos na jaře.

Téma: Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz