SZIF přijímá žádosti ovocnářů na letošní jarní mrazy

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal přijímat žádosti na částečnou kompenzaci škod na ovocných kulturách, které způsobily letošní mrazy na jaře. Finanční podpora je poskytovaná výhradně ze státních prostředků. Žádosti administruje SZIF, výplaty zajišťuje Ministerstvo zemědělství.

Jarní mrazy na našem území v dubnu a v květnu silně poškodily ovocnou produkci na celém území ČR. Nízké teploty v noci klesaly místy pod -11 °C. Ke zmírnění těchto škod je určena podpora z podprogramu M.1.4. v režimu de minimis.

Žádosti se podávají v listinné podobě osobně nebo prostřednictvím pošty na okresních pracovištích SZIF (Oddělení příjmu žádostí a LPIS) a jejich příjem probíhá od 21. do 29. října 2019. SZIF v průběhu listopadu žádosti zkontroluje a předá Ministerstvu zemědělství, které je do konce letošního roku vyplatí. Cílem je, aby ovocnáři získali finanční náhradu za škody co nejdříve.

Požádat o částečnou kompenzaci škod může zemědělský podnikatel, který má výměru ovocných sadů minimálně 1 hektar. Součástí žádosti je tabulka, ve které žadatel uvede ovocný druh a výměru, na kterou se kompenzace vztahuje, a přiloží pojištění ovocných sadů, případně jahod. V případě, kdy žadatel pojištění nemá, dotace se krátí o polovinu. Dále je nutné doložit výpis z registru sadů od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. K žádosti se také přikládá Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis.

Veškeré informace jsou pro žadatele k dispozici na www.szif.cz v sekci Národní dotace > Řešení rizik a krizí v zemědělství > Zpravodajství > Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 – de minimis. Na této stránce v části Ke stažení najdou také formuláře i praktickou tabulku, která jim jednoduchým způsobem vypočítá, na jakou částku mají nárok.

Následující tabulka uvádí, na jaké ovocné druhy lze žádat podporu a jaká je maximální sazba dotace. V případě velkého zájmu ze strany žadatelů může dojít ke krácení dotace.

Ovocný druh Maximální sazba dotace (Kč/ha)
Jablka 25 000
Hrušky 20 000
Broskve 12 000
Meruňky 15 000
Třešně 14 000
Višně 8 000
Švestky a slívy 12 000
Rybíz červený a bílý 5 000
Rybíz černý 6 000
Jahody 15 000
Maliny 10 000
Angrešt 10 000
Borůvky 10 000

Tyto žádosti jsou v režimu „de minimis“, tzn. že je stanoven maximální finanční limit, který může žadatel získat, což je 20 tisíc EUR. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

22.10.2019 (autor Redakce)Související

Novela mysliveckého zákona změní myslivost

vydáno 30.06.2020

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jehož cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický...

Téma: Právo a zákony / Zemědělství

I letos veterinární inspektoři kontrolují farmářské trhy

vydáno 12.06.2020

Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa (SVS) v rámci svého dozoru dlouhodobě kontroluje, je prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích. V letošním roce, kdy start sezóny trhů zbrzdila a ovlivnila koronavirová epidemie, zatím provedli veterinární inspektoři na trzích zhruba stovku kontrol...

Téma: Ochrana spotřebitele / Zemědělství

Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství

vydáno 27.05.2020

Souhrn informací pro české podniky z oblasti zemědělství, které zaměstnávají pracovníky ze zahraničí.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Volný čas a cestování / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz