Šumava bude otevřenější - zpřístupnění Modrého sloupu jedinou možnou legální cestou je o krok blíž

Správa NP Šumava předala Ministerstvu životního prostředí hotovou dokumentaci posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. dokumentaci EIA) pro celkem 34 záměrů ke zpřístupnění centrálního území Šumavy. Tu správa nechala vypracovat s jediným cílem – otevřít Šumavu a především stezku na Modrý sloup veřejnosti.

„Dokumentace obsahuje celkem 34 záměrů, z nichž některé chce realizovat Správa NP a o některé mají zájem přímo obce na Šumavě. Třináct z předložených projektů vyhodnotila dokumentace EIA jako proveditelné s žádným nebo malým vlivem na přírodu v národním parku – tedy více než třetina všech záměrů bude moci být realizována zcela bez problémů a Šumava se tak dočká nových projektů i nově otevřených stezek pro turisty. Příkladem může být například rozhledna na Modravské hoře, Můstku, nebo propojení cyklistických tras mezi Filipovou Hutí, Kvildou a Horskou Kvildou. Podle odborných hodnotitelů bude také možné vybudovat cyklostezku mezi Hradlovým mostem a Modravou, kterou dlouhodobě požaduje starosta Modravy Antonín Schubert,“ vyjmenovává mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Dokumentaci EIA zpracovávala a na počátku listopadu Správě NP Šumava odevzdala odborná společnost GeoVision Praha. Autorizovaný posuzovatel Vladimír Ludvík, kterého se ve své dnešní tiskové zprávě vydané Svazem obcí NP Šumava snaží očernit její autoři, sestavil odborný přehled záměrů formulovaných Správou NP Šumava pro zjišťovací řízení (vstupní součást procesu EIA) v roce 2014. Na zpracování dokumentace EIA se vůbec nepodílel.

V průběhu zpracovávání byla dokumentace EIA podrobně představena zástupcům regionu delegovaných do výkonného výboru Rady národního parku – starostové šumavských obcí, zástupci Regionální rozvojové agentury Šumava, Plzeňského a Jihočeského kraje nebo podnikatelé nebo odborné veřejnosti, a řada jejich podnětů byla následně zapracována. Poslední jednání a představení kompletní dokumentace proběhlo již před měsícem.

„Jedním z nejvíce sledovaných záměrů je možnost otevření stezky mezi Březníkem a Modrým sloupem. Podle zpracované dokumentace je možné, aby byla zpřístupněna za určitých podmínek a to i přesto, že je tento krok stále hodnocen jako záměr s významným vlivem na populaci tetřeva. V dokumentaci jsou tak navržena možná opatření, která by vliv na populaci tetřeva kompenzovala tak, aby bylo možné stezku na Modrý sloup otevřít. V žádném případě ale kompenzační opatření neznamenají nějaké uzavření Šumavy pro veřejnost,“ upozorňuje ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Přesná formulace a výběr kompenzačních opatření ale bude souviset s dalšími kroky v rámci procesu EIA.

„Závěry dokumentace, která je základním podkladem pro další projednávání a je takovým startovním blokem celého procesu, a který je teprve ve třetině své cesty, jsou pro mě příjemným překvapením. Legální cestou se dostáváme dál, než kdokoli jiný před námi. Všichni si totiž musíme uvědomit, že Šumava je velmi vzácným přírodním prostředím a není zde možné realizovat vše, co by chtěl každý jednotlivec. Je ale teď jisté, že Šumava bude zase o něco přístupnější a možnost otevření Modrého sloupu, je zase o něco blíž k úspěšnému konci,“ dodává Pavel Hubený.

„Zároveň bohužel nerozumím tomu, co zástupci Svazu šumavských obcí chtějí. Například přechod 1. zóny k Modrému sloupu zakázal v minulosti soud právě proto, že otevření této cesty nebylo posouzeno podle zákonných postupů. Když se Správa NP vydala cestou posuzování, o kterém všichni od začátku věděli, že nebude snadná, tak to ve své tiskové zprávě interpretují tak, že "zavíráme Šumavu". Někteří členové svazu, kteří jsou delegováni do výkonného výboru Rady NP dokonce vyjadřovali názor, aby proces posuzování Správa v tomto rozsahu vůbec nezahájila. Útočná rétorika a nevyřešené téma je pro někoho zřejmě více, než skutečná snaha posunout se dál,“ doplňuje.

Svaz obcí NP Šumava dnes vydal tiskovou zprávu pod názvem „Dlouho očekávané výsledky EIA Šumavu definitivně uzavřou“ , která mířila právě na zmiňovaný proces EIA, a která se snaží proces EIA spojit s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny čekající na hlasování ve Sněmovně. Ačkoliv oba procesy míří na stejnou věc, tedy otevření Šumavy, naprosto spolu nesouvisí.

„Je zřejmé, že dnes vydaná tisková zpráva Svazu obcí NP Šumava, jehož předsedou je pan starosta Schubert, je záměrně načasovaná s ohledem na zítřejší hlasování o novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Tisková zpráva se opět naprosto nepravdivými informacemi snaží zmanipulovat českou veřejnost, ale hlavně ústavní činitele tak, aby zítra nepodpořili novelu zákona, která více otevře národní parky lidem, a já věřím, že také pomůže ukončit konflikty na Šumavě. Autoři TZ se také snaží všechny přesvědčit, že posouzení záměrů uzavře Šumavu. To je ale naprostá lež, protože celý současný proces je realizován právě jenom a pouze s cílem Šumavu otevřít, což je podle předložené odborné dokumentace možné u 13 projektů jednoduše řečeno téměř okamžitě. Další záměr, stezka na Modrý sloup, kvůli které se tento celý proces podstupuje především, má pak zcela určitě legálně nakročeno k otevření právě díky vypracované a předložené dokumentaci. Proces EIA je totiž jediná legální cesta, jak otevřít Modrý sloup, stejně tak jako jakýkoliv záměr i na bavorské straně parku,“ komentuje aktuální dění ministr životního prostředí Richard Brabec.

„MŽP tento týden obdrželo dokumentaci EIA, kterou nyní kontroluje z formálního hlediska. Pokud bude dokumentace obsahovat všechny náležitosti, postoupí MŽP dokumentaci EIA k oponentnímu posouzení, což je další standardní krok v rámci procesu EIA,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.


Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP

Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Jan Dvořák
tiskový mluvčí Správy NP Šumava

Tel.: +420 731 530 509
E-mail: jan.dvorak@npsumava.cz


Téma: Volný čas a cestování / Životní prostředí, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, Ilustrační obrázek: LenaSevcikova
11.11.2016 (autor Redakce)Související

Návrat a obnova populace rysa ostrovida

vydáno 22.08.2017

Návrat a obnova populace rysa ostrovida je snahou mnoha evropských států, včetně České republiky. Rysi potřebují k životu velké území, jejich populace často přesahují hranice více států. K zajištění ochrany těchto krásných šelem je proto nezbytné mít komplexní informace o životě z celého areálu výskytu dané populace...

Téma: Životní prostředí

Muzea České republiky se dočkají další podpory

vydáno 22.08.2017

Muzea České republiky se dočkají další podpory Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla vyhlášena výzva Muzea II, pro niž je připraveno 900 milionů Kč z prostředků EU. Celková alokace výzvy včetně podpory ze státního rozpočtu je pak přes jednu miliardu korun....

Téma: Volný čas a cestování

6 žadatelů z programu LIFE obdrží příslib dotací z MŽP ve výši 53 milionů korun

vydáno 21.08.2017

Hodnotící komise Ministerstva životního prostředí schválila příslib finančního příspěvku šesti projektům, které byly podány do letošní národní výzvy programu LIFE. Vybrané projektové návrhy splnily veškeré podmínky této výzvy a zároveň mají podle komise velkou šanci uspět i ve výzvě evropské, kterou vyhlásila...

Téma: Životní prostředí

Anketa

Účastníte se účtenkové loterie?

ano  29
ne  74

Hlasovalo 103 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz