Úvodní stránka

Stáže ve firmách jsou standardním nástrojem politiky zaměstnanosti. Financování musí být ale transparentní.

 

Současné vedení Ministerstva práce a sociálních věcí se snaží napravit chyby, které se staly za působení ministra Jaromíra Drábka, na které upozornil ve zprávě Nejvyšší kontrolní úřad. Jde o možné chybné založení příspěvkové organizace Fond dalšího vzdělávání a s ním spojené financování projektů z Evropských fondů a nedostatky v projektu Stáže ve firmách.

„Současné vedení Ministerstva nemohlo nijak ovlivnit způsob zřízení Fondu dalšího vzdělávání, stejně jako zadání a realizaci projektu, který proběhl již od června 2012 do října 2014. Provedli jsme nápravu v tom smyslu, že Fond dalšího vzdělávání je zakotven v novele o zaměstnanosti, které je právě ve Sněmovně,“ řekl náměstek ministryně pro řízení úřadu Robin Povšík. „V rámci pokračování projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 bude vytvořen návrh nastavení systému poskytování stáží v České republice bez financování z prostředků z Evropského sociálního fondu. Již jsme začali pracovat na ukotvení stáží jako nového nástroje politiky zaměstnanosti,“ dodal náměstek.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v informaci z kontrolní akce č. 14/24, která se vztahovala na roky 2007 až 2014, vytkl projektu Stáže ve firmách, že Fond dalšího vzdělávání (FDV) jako realizátor projektu, nenastavil žádné sankce za nedodržení smlouvy a povinností stážistů a poskytovatelů stáží, stáže neměly dle názoru kontrolorů očekávaný efekt, ohradil se vůči nedostatečné kontrole práce takzvaného mentora a v projektové žádosti měl chybět časový rámec udržitelnosti v délce pěti let od ukončení projektu. NKÚ také MPSV vytkl, že zatím nepočítá se zavedením stáží jako nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Podle vyjádření FDV nebylo možné a korektní měnit existující podmínky pro uzavírání trojstranných smluv o zajištění stáže. Zavedení pokut za porušení zjištěných u stážistů či poskytovatelů stáží nebylo rovněž možné zavézt z toho důvodu, že nebyla způsobena žádná hmotná škoda jednotlivým smluvním stranám. V případě, že bylo zjištěno pochybení na straně stážisty či poskytovatele stáže, byly tyto stáže bez odkladu ukončeny. Poskytovatelům stáží či stážistům, kteří se takto zachovali, nebyla umožněna další účast v projektu. V novém programovém období budou již sankční podmínky a pokuty v projektu zahrnuty. Efekt a dopad stáží na zapojení cílové skupiny projektu nemá okamžitý efekt. Setrvačnost účinků a efektů stáže je odhadována v měsících či dokonce ve čtvrtletích. Skutečné vyhodnocení lze tedy udělat až s dostatečným časovým odstupem. V následujícím programovém období bude FDV provádět u dlouhotrvajících projektů dopadovou evaluaci sledující přínosy projektu pro danou cílovou skupinu, a to s dostatečným časovým odstupem. Přítomnost mentora považuje FDV za klíčový faktor a benefit pro uchazeče o stáž. Mentor totiž předává stážistovi potřebné znalosti a zkušenosti. FDV provádělo kontroly v místě výkonu stáže, kde byla ověřována přítomnost mentora na stáži. Nově bude zavedena povinnost vést, kromě deníků stážisty sledujících jeho docházku, také podobný deník mentora. Udržitelnost projektu i po pět let po jeho ukončení je zajištěna prostřednictvím dvou výstupů projektu – Katalogu šablon a Online databáze poskytovatelů stáží (součást Národního katalogu stáží dostupné zde: http://www.narodnikatalogstazi.cz). Tzn. do 31. října 2019 bude zajištěn po technické i obsahové stránce dvěma zaměstnanci FDV.

Inovativní projekt Fondu dalšího vzdělávání (dále jen FDV) „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ poskytl občanům České republiky jedinečnou příležitost rozšířit si své teoretické znalosti ve svém oboru na praktické stáži a zvýšit si tak konkurenceschopnost na trhu práce. Během dvou let proběhlo celkem 6 244 stáží, přičemž 20 procent stážistů získalo u poskytovatele po stáži řádné zaměstnání a dalším 20 procentům stážistů bylo nabídnuto další pracovní uplatnění (např. jako OSVČ).

Petr Habáň
tiskový mluvčí

14.07.2015 (autor Redakce)


Související
 

1,1 miliardy na mateřské školky, kulturní památky a pod.

vydáno 09.12.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj navýšilo alokaci u některých výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti předškolního vzdělávání, sociálního podnikání, památek a bezpečnosti dopravy. Navýšená částka přesahuje 1,1 miliardy korun.

Téma: Samospráva a regiony / Veřejné finance

Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v listopadu

vydáno 09.12.2016

K 30. 11. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 362 755 uchazečů o zaměstnání. To je o 3 489 méně než v říjnu, o 68 609 méně než v listopadu 2015 a nejméně od prosince 2008, kdy jich bylo v evidenci ÚP ČR celkem 352 250. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 340 665 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob...

Téma: Práce a zaměstnanost

Na dopravní stavby letos už přes 66 miliard

vydáno 08.12.2016

Na dopravní stavby směřovalo letos už 66,4 miliard korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jedná se o historicky nejlepší čerpání fondu, na úrovni 82,6 % všech prostředků pro letošní rok. Velmi úspěšně resort dopravy čerpá i peníze z Operačního programu Doprava (OPD), tedy z evropských fondů. Ke konci...

Téma: Doprava / Veřejné finance

Anketa
 

Kolik korun letos plánujete utratit za vánoční dárky?


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz