Stáže ve firmách jsou standardním nástrojem politiky zaměstnanosti. Financování musí být ale transparentní.

Současné vedení Ministerstva práce a sociálních věcí se snaží napravit chyby, které se staly za působení ministra Jaromíra Drábka, na které upozornil ve zprávě Nejvyšší kontrolní úřad. Jde o možné chybné založení příspěvkové organizace Fond dalšího vzdělávání a s ním spojené financování projektů z Evropských fondů a nedostatky v projektu Stáže ve firmách.

„Současné vedení Ministerstva nemohlo nijak ovlivnit způsob zřízení Fondu dalšího vzdělávání, stejně jako zadání a realizaci projektu, který proběhl již od června 2012 do října 2014. Provedli jsme nápravu v tom smyslu, že Fond dalšího vzdělávání je zakotven v novele o zaměstnanosti, které je právě ve Sněmovně,“ řekl náměstek ministryně pro řízení úřadu Robin Povšík. „V rámci pokračování projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 bude vytvořen návrh nastavení systému poskytování stáží v České republice bez financování z prostředků z Evropského sociálního fondu. Již jsme začali pracovat na ukotvení stáží jako nového nástroje politiky zaměstnanosti,“ dodal náměstek.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v informaci z kontrolní akce č. 14/24, která se vztahovala na roky 2007 až 2014, vytkl projektu Stáže ve firmách, že Fond dalšího vzdělávání (FDV) jako realizátor projektu, nenastavil žádné sankce za nedodržení smlouvy a povinností stážistů a poskytovatelů stáží, stáže neměly dle názoru kontrolorů očekávaný efekt, ohradil se vůči nedostatečné kontrole práce takzvaného mentora a v projektové žádosti měl chybět časový rámec udržitelnosti v délce pěti let od ukončení projektu. NKÚ také MPSV vytkl, že zatím nepočítá se zavedením stáží jako nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Podle vyjádření FDV nebylo možné a korektní měnit existující podmínky pro uzavírání trojstranných smluv o zajištění stáže. Zavedení pokut za porušení zjištěných u stážistů či poskytovatelů stáží nebylo rovněž možné zavézt z toho důvodu, že nebyla způsobena žádná hmotná škoda jednotlivým smluvním stranám. V případě, že bylo zjištěno pochybení na straně stážisty či poskytovatele stáže, byly tyto stáže bez odkladu ukončeny. Poskytovatelům stáží či stážistům, kteří se takto zachovali, nebyla umožněna další účast v projektu. V novém programovém období budou již sankční podmínky a pokuty v projektu zahrnuty. Efekt a dopad stáží na zapojení cílové skupiny projektu nemá okamžitý efekt. Setrvačnost účinků a efektů stáže je odhadována v měsících či dokonce ve čtvrtletích. Skutečné vyhodnocení lze tedy udělat až s dostatečným časovým odstupem. V následujícím programovém období bude FDV provádět u dlouhotrvajících projektů dopadovou evaluaci sledující přínosy projektu pro danou cílovou skupinu, a to s dostatečným časovým odstupem. Přítomnost mentora považuje FDV za klíčový faktor a benefit pro uchazeče o stáž. Mentor totiž předává stážistovi potřebné znalosti a zkušenosti. FDV provádělo kontroly v místě výkonu stáže, kde byla ověřována přítomnost mentora na stáži. Nově bude zavedena povinnost vést, kromě deníků stážisty sledujících jeho docházku, také podobný deník mentora. Udržitelnost projektu i po pět let po jeho ukončení je zajištěna prostřednictvím dvou výstupů projektu – Katalogu šablon a Online databáze poskytovatelů stáží (součást Národního katalogu stáží dostupné zde: http://www.narodnikatalogstazi.cz). Tzn. do 31. října 2019 bude zajištěn po technické i obsahové stránce dvěma zaměstnanci FDV.

Inovativní projekt Fondu dalšího vzdělávání (dále jen FDV) „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ poskytl občanům České republiky jedinečnou příležitost rozšířit si své teoretické znalosti ve svém oboru na praktické stáži a zvýšit si tak konkurenceschopnost na trhu práce. Během dvou let proběhlo celkem 6 244 stáží, přičemž 20 procent stážistů získalo u poskytovatele po stáži řádné zaměstnání a dalším 20 procentům stážistů bylo nabídnuto další pracovní uplatnění (např. jako OSVČ).

Petr Habáň
tiskový mluvčí


14.07.2015 (autor Redakce)Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

ano  8
ne  3
je mi to jedno  0

Hlasovalo 11 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz