Stáže ve firmách jsou standardním nástrojem politiky zaměstnanosti. Financování musí být ale transparentní.

Současné vedení Ministerstva práce a sociálních věcí se snaží napravit chyby, které se staly za působení ministra Jaromíra Drábka, na které upozornil ve zprávě Nejvyšší kontrolní úřad. Jde o možné chybné založení příspěvkové organizace Fond dalšího vzdělávání a s ním spojené financování projektů z Evropských fondů a nedostatky v projektu Stáže ve firmách.

„Současné vedení Ministerstva nemohlo nijak ovlivnit způsob zřízení Fondu dalšího vzdělávání, stejně jako zadání a realizaci projektu, který proběhl již od června 2012 do října 2014. Provedli jsme nápravu v tom smyslu, že Fond dalšího vzdělávání je zakotven v novele o zaměstnanosti, které je právě ve Sněmovně,“ řekl náměstek ministryně pro řízení úřadu Robin Povšík. „V rámci pokračování projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 bude vytvořen návrh nastavení systému poskytování stáží v České republice bez financování z prostředků z Evropského sociálního fondu. Již jsme začali pracovat na ukotvení stáží jako nového nástroje politiky zaměstnanosti,“ dodal náměstek.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v informaci z kontrolní akce č. 14/24, která se vztahovala na roky 2007 až 2014, vytkl projektu Stáže ve firmách, že Fond dalšího vzdělávání (FDV) jako realizátor projektu, nenastavil žádné sankce za nedodržení smlouvy a povinností stážistů a poskytovatelů stáží, stáže neměly dle názoru kontrolorů očekávaný efekt, ohradil se vůči nedostatečné kontrole práce takzvaného mentora a v projektové žádosti měl chybět časový rámec udržitelnosti v délce pěti let od ukončení projektu. NKÚ také MPSV vytkl, že zatím nepočítá se zavedením stáží jako nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Podle vyjádření FDV nebylo možné a korektní měnit existující podmínky pro uzavírání trojstranných smluv o zajištění stáže. Zavedení pokut za porušení zjištěných u stážistů či poskytovatelů stáží nebylo rovněž možné zavézt z toho důvodu, že nebyla způsobena žádná hmotná škoda jednotlivým smluvním stranám. V případě, že bylo zjištěno pochybení na straně stážisty či poskytovatele stáže, byly tyto stáže bez odkladu ukončeny. Poskytovatelům stáží či stážistům, kteří se takto zachovali, nebyla umožněna další účast v projektu. V novém programovém období budou již sankční podmínky a pokuty v projektu zahrnuty. Efekt a dopad stáží na zapojení cílové skupiny projektu nemá okamžitý efekt. Setrvačnost účinků a efektů stáže je odhadována v měsících či dokonce ve čtvrtletích. Skutečné vyhodnocení lze tedy udělat až s dostatečným časovým odstupem. V následujícím programovém období bude FDV provádět u dlouhotrvajících projektů dopadovou evaluaci sledující přínosy projektu pro danou cílovou skupinu, a to s dostatečným časovým odstupem. Přítomnost mentora považuje FDV za klíčový faktor a benefit pro uchazeče o stáž. Mentor totiž předává stážistovi potřebné znalosti a zkušenosti. FDV provádělo kontroly v místě výkonu stáže, kde byla ověřována přítomnost mentora na stáži. Nově bude zavedena povinnost vést, kromě deníků stážisty sledujících jeho docházku, také podobný deník mentora. Udržitelnost projektu i po pět let po jeho ukončení je zajištěna prostřednictvím dvou výstupů projektu – Katalogu šablon a Online databáze poskytovatelů stáží (součást Národního katalogu stáží dostupné zde: http://www.narodnikatalogstazi.cz). Tzn. do 31. října 2019 bude zajištěn po technické i obsahové stránce dvěma zaměstnanci FDV.

Inovativní projekt Fondu dalšího vzdělávání (dále jen FDV) „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ poskytl občanům České republiky jedinečnou příležitost rozšířit si své teoretické znalosti ve svém oboru na praktické stáži a zvýšit si tak konkurenceschopnost na trhu práce. Během dvou let proběhlo celkem 6 244 stáží, přičemž 20 procent stážistů získalo u poskytovatele po stáži řádné zaměstnání a dalším 20 procentům stážistů bylo nabídnuto další pracovní uplatnění (např. jako OSVČ).

Petr Habáň
tiskový mluvčí


14.07.2015 (autor Redakce)Související

Inspektoři práce provedli téměř 27 tisíc kontrol, ubylo smrtelných pracovních úrazů

vydáno 20.04.2017

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provedl v loňském roce 26 620 kontrol a uložil 3 919 pokut v souhrnné výši 198 090 565 korun. Za loňský rok inspekce eviduje 101 smrtelných pracovních úrazů, což je méně než v roce 2015, kdy se jich stalo 122.

Téma: Práce a zaměstnanost

Kontroly diskriminace žen v zaměstnání

vydáno 19.04.2017

Přijmeme prodavačku důchodkyni. Nebo: Hledáme ženu s odrostlými dětmi, která už nepůjde na mateřskou. I s takovými inzeráty se setkal Státní úřad inspekce práce, který dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na pracovištích.

Téma: Práce a zaměstnanost

Inspektoři začali kontrolovat platové podmínky řidičů autobusů

vydáno 05.04.2017

Od ledna letošního roku platí nařízení vlády, které zlepšilo platové podmínky řidičů v osobní autobusové dopravě. Díky opatření mají zaměstnanci navýšený minimální hodinový mzdový tarif, zvýšila se odměna za čekání mezi jednotlivými spoji a při rozdělené směně dostávají řidiči nově příplatek ve výši deseti procent...

Téma: Práce a zaměstnanost

Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  29
ne  88

Hlasovalo 117 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz