Státní fond životního prostředí - Generátor povinné publicity

Státní fond životního prostředí ČR vychází vstříc příjemcům dotační podpory a pro nové výzvy NPŽP a OPŽP 2021+ spouští webovou aplikaci k automatickému vytváření podkladů povinné publicity. Generátor umožňuje snadnou a okamžitou přípravu tiskových podkladů a výrazně tak urychlí výrobu povinného plakátu, billboardu či pamětní desky.

Generátor povinné publicity SFŽP ČR je dostupný na stránce publicita.sfzp.cz a v současnosti jej využijí úspěšní žadatelé nebo zprostředkovatelé žádostí v následujících programech:

  • Národní program Životní prostředí – nově vyhlašované výzvy od května 2022
  • Národní program Životní prostředí – Národní plán obnovy
  • Národní program Životní prostředí – Zastřešující schéma
  • Nové programové období Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

Tzv. povinnou publicitu jsou povinni plnit příjemci dotační podpory ihned po zahájení projektu. V praxi to znamená, že musí informovat o získání podpory veřejnost pomocí předem určených nástrojů povinné publicity. Těmi jsou nejčastěji plakát A3, dočasný billboard, elektronický billboard nebo pamětní deska.

Po výběru vhodného nástroje podle parametrů projektu si uživatelé pomocí generátoru sami vytvoří grafický podklad, který je již nastaven tak, aby odpovídal požadavkům publicity. Vygenerovaný podklad mohou rovnou bez dalšího schvalování použít k výrobě.

Na webu publicita.sfzp.cz je k dispozici také podrobný návod pro práci s aplikací a nejčastější otázky a odpovědi. V případě doplňujících dotazů je možné kontaktovat pracovníky SFŽP ČR na e-mailu publicita@sfzp.cz.

U ostatních programů administrovaných Fondem (OPŽP 2014–2020, Norských fondů, Modernizačního fondu, dosavadních výzev NPŽP) probíhá příprava podkladů pro povinnou publicitu i nadále beze změny, o bezplatnou přípravu tiskových podkladů je možno požádat SFŽP ČR e-mailem či prostřednictvím webového formuláře.

11.05.2022 (autor Redakce)Související

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

vydáno 31.05.2023

Zásadní změny novela přináší v oblasti veřejných IT zakázek. Stát bude při jejich vypisování možné ve vybraných případech chápat jako jeden celek.

Téma: Podnikání / Právo a zákony / Veřejné zakázky

MZe - Agrolesnictví podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě

vydáno 26.05.2023

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata.

Téma: Podnikání / Zemědělství

Aplikace Klíšťapka - pro předpověď aktivity klíšťat a nákazy borreliózou v lesích ČR

vydáno 23.05.2023

Aplikace nabízí přesnější předpověď aktivity klíšťat, která se odvíjí nejen od teplot vzduchu, ale díky rozsáhlým sběrům klíšťat po celé ČR i od typu lesa, krajinných parametrů a nadmořské výšky.

Téma: Zdravotnictví / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz