Státní dluhopisy 2020 a 2021: Kde je koupit a jaký výnos očekávat?

Státní dluhopisy jsou nejoblíbenějším cenným papírem institucionálních investorů, a to zejména díky své bezpečnosti a dlouhé době splatnosti. Investovat do nich však mohou i obyčejní občané, pro něž je určen takzvaný Dluhopis Republiky. Jaké typy státních dluhopisů pro fyzické osoby existují, kde je koupit a jaký očekávat výnos?

Prodej dluhopisů je jedním ze způsobů, jak si stát zajišťuje finanční prostředky na svůj provoz. Získané peníze se velmi často využívají například na budování infrastruktury nebo splácení státního dluhu. Státní dluhopisy fungují na podobném principu jako dluhopisy korporátní, které jsou vydávány za účelem získání hotovosti na nákup techniky, expanzi na nové trhy a podobně.

Dluhopisy lze zjednodušeně řečeno chápat jako půjčku, jíž jednotliví investoři (např. korporace, podnikatelé, občané) poskytují státu. Tuto půjčku stát splácí v předem stanovené době splatnosti, přičemž současně hradí i úrokové sazby, přesněji řečeno kupóny.

Dle délky splatnosti se státní dluhopisy dělí na:

  • krátkodobé (méně než 1 rok)
  • střednědobé (1 rok až 10 let)
  • dlouhodobé (delší než 10 let)

Nejběžnější doba splatnosti u dluhopisů vydávaných českým státem je 10 až 15 let, lze se však setkat i s dluhopisy splatnými do 50 let.

Kdo vydává státní dluhopisy a kde je koupit?

Státní dluhopisy vydává Ministerstvo financí, nicméně jejich emisi zajišťuje Česká národní banka, jež má na starosti také vyplácení úroků. Ty se nejčastěji vyplácejí z daní a nikoliv z projektů, na něž byly finanční prostředky využity. Důvodem je délka návratnosti těchto projektů, která obvykle přesahuje předem stanovenou dobu splatnosti.

Zájemci o státní dluhopisy se mohou vydat na vybrané pobočky oficiálních distributorů, kterými jsou Česká spořitelna a ČSOB, nebo je pořídit skrze elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Ten se automaticky zřizuje každému, kdo již zakoupil alespoň jeden dluhopis osobně u distributora.

Dluhopis republiky

Ministerstvo financí České republiky v současné době emituje také státní dluhopisy pro fyzické osoby. Běžní občané tak mohou využít možnosti zhodnocení peněz za totožných podmínek, které jsou nabízeny osobám právnickým.

Dluhopis pro fyzické osoby, který nese název Dluhopis Republiky, má poměrně krátkou historii. Poprvé byl vydán 3. 12. 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku Československa jako dárek pro občany. Od té doby proběhlo pět upisovacích období.

Jednotlivé varianty a úrokové sazby platné pro poslední emisi, jež byla vydána k 2. 1. 2020, jsou následující:

  • dluhopis s fixním výnosem (roční výnos je 1,25 %)
  • dluhopis proti-inflační (výnos kopíruje vývoj spotřebitelských cen a zároveň je navýšen o marži 0,5 %)
  • dluhopis reinvestiční (průměrný výnos je stanoven na 1,42 %)

Prozatím nejžádanější variantou byl dluhopis proti-inflační, jehož výnos je určován vývojem spotřebitelských cen. Jedna osoba může do státních dluhopisů investovat tisíc až pět milionů korun.

Dluhopis Republiky se řadí mezi nejbezpečnější formy spoření. Český stát nabízí i předčasné splacení, a to bez jakékoliv penalizace. To přijde vhod tehdy, když chce člověk peníze, které do dluhopisů vložil, získat zpět. Žádost o předčasné splacení držených dluhopisů lze podat na vybraných pobočkách distributorů na základě emisních podmínek.

Vyplatí se investice do státních dluhopisů?

Na otázku, zda se investice do státních dluhopisů vyplatí, neexistuje jednoznačná odpověď. Jejich výnos je poměrně nízký, a jejich nákup proto nebude to pravé pro ty, kteří požadují vyšší zhodnocení úspor. Nákup státních dluhopisů lze naopak doporučit každému, pro koho je prioritou bezpečnost investice.

Existuje nespočet způsobů, jak zhodnotit své úspory. Za stejně bezpečnou, avšak o něco výnosnější, lze považovat například stavební spoření. Další možností pro ty, kteří se nechtějí pouštět do rizikových investic, mohou být spořicí účty či termínované vklady. Zkušenější investoři se nemusí obávat ani nákupu cenných papírů či investice do drahých kovů.

Více užitečných informací o způsobech investování je možné nalézt na webu Hardyn.cz, jehož obsah je z velké části zaměřen na témata z oblastí financí.


17.02.2020 (autor Hardyn.cz)Související

Středně velké obce mohou žádat o dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov

vydáno 30.12.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti od obcí na dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. V rámci nového dotačního titulu je připraveno až 600 milionů korun. Žadateli mohou být obce od 3 do 10 tisíc obyvatel, které mohou žádosti posílat až do 5. března 2021.

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

vydáno 30.12.2020

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Přinášíme proto přehled novinek, které občané mohou očekávat v příštím roce.

Téma: Daně / Ekonomika a finance / Koronavirus / Podnikání

Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání

vydáno 28.12.2020

Poslanci přehlasovali senátní vratku návrhu Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Sněmovna tak odmítla senátorský pozměňovací návrh na vyplacení příspěvku 300 korun na obyvatele jako...

Téma: Ekonomika a finance / Koronavirus / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz