https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Školy získají na modernizaci učeben z IROP 19,7 miliardy korun

Školství a zlepšování podmínek na výuku se intenzivně věnuje MMR svými programy. Na zlepšení infrastruktury škol a podmínek ve vzdělávání se díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, rozdělí 19,7 miliard korun.

„Postupně jsme na tyto programy navýšili finance o více než 5,5 miliard korun, protože intenzivně vnímáme potřebu realizace těchto projektů. Díky IROP tak mohou učitelé, žáci a studenti napříč regiony celé země využívat nové moderní učebny s kvalitním vybavením, které napomohou k zatraktivnění výuky odborných předmětů a napomohou k lepší uplatnitelnosti absolventů v budoucím životě,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
IROP podporuje v oblasti infrastruktury škol a školních zařízení širokou škálu projektů a aktivit realizovaných mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami. Část financí je také určena školám a školským zařízením k umožnění přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Také je podporováno i zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
 
V oblasti předškolního vzdělávání směřuje IROP podporu do navyšování tolik potřebných kapacit mateřských škol a také dětských skupin. Financovány jsou novostavby budov pro předškolní vzdělávání a jsou také rozšiřovány stávající prostory v obcích, kde je nedostatečná kapacita pro děti v předškolním věku. Celkem již bylo podpořeno 186 zařízení předškolního vzdělávání za 2,8 miliardy korun a v tomto ruce budou podpořeny další projekty za 1,2 miliardy korun.
 
Podpora základním, středním a vyšším odborným školám je určena na budování a modernizaci odborných učeben pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyk. V případě základních škol bylo podpořeno 318 projektů za 4,5 miliardy korun a dalších více jak 400 milionů korun bylo tento měsíc nabídnuto třiceti čtyřem náhradním projektům, které bude možné realizovat. V oblasti středních a vyšších oborných škol bylo podpořeno 271 projektů v hodnotě 3,8 miliardy korun a v zájmovém, neformální a celoživotním vzdělávání bylo podpořeno 60 projektů za 500 milionů korun.
 
Další 3,2 miliardy korun směřují do rozvoje infrastruktury regionálního školství prostřednictvím integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD) a bylo tak již podpořeno 639 projektů ve vazbě na strategie pro rozvoj daného území a další projekty budou ještě přibývat.
 
Rozpětí podporovaných oborů je velmi široké a díky IROP jsou vybudovány například digitální 3D laboratoře, virtuální svářecí dílny, dochází k modernizacím školních statků a nákupu zemědělského vybavení, ale jsou podporovány také odborné učebny dílen či přírodovědné laboratoře a multimediální jazykové učebny. Rovněž bylo postaveno několik zcela nových pavilonů mateřských škol a řada novostaveb.


01.04.2019 (autor Redakce)Související

MPSV mělo chyby v účetnictví a nedostatky ve vnitřním kontrolním systému

vydáno 23.09.2019

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu Ministerstva práce a sociálních věcí, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2018. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MPSV předkládalo v roce 2018 pro hodnocení plnění státního rozpočtu. V těchto údajích ani v závěrečném účtu nemělo MPSV...

Téma: Ekonomika a finance

1,8 miliardy korun pro stanice Integrovaného záchranného systému po celé ČR

vydáno 17.09.2019

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, zlepší svůj provoz přes 120 stanic Integrovaného záchranného systému (IZS) po celé České republice. K 13. září bylo pro tyto účely uvolněno 1,8 miliardy korun.

Téma: Ekonomika a finance

SVS spouští třetí ročník projektu pro školky „Máme rádi zvířata“

vydáno 13.09.2019

S novým školním rokem startuje Státní veterinární správa (SVS) již třetí ročník vzdělávacího projektu pro mateřské školky s názvem „Máme rádi zvířata“. V průběhu září a října v rámci projektu navštíví inspektoři SVS více než 300 školek po celé České republice. Během besed předají předškolákům informace o zásadách...

Téma: Vzdělávání / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz