https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Školy získají na modernizaci učeben z IROP 19,7 miliardy korun

Školství a zlepšování podmínek na výuku se intenzivně věnuje MMR svými programy. Na zlepšení infrastruktury škol a podmínek ve vzdělávání se díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, rozdělí 19,7 miliard korun.

„Postupně jsme na tyto programy navýšili finance o více než 5,5 miliard korun, protože intenzivně vnímáme potřebu realizace těchto projektů. Díky IROP tak mohou učitelé, žáci a studenti napříč regiony celé země využívat nové moderní učebny s kvalitním vybavením, které napomohou k zatraktivnění výuky odborných předmětů a napomohou k lepší uplatnitelnosti absolventů v budoucím životě,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
IROP podporuje v oblasti infrastruktury škol a školních zařízení širokou škálu projektů a aktivit realizovaných mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami. Část financí je také určena školám a školským zařízením k umožnění přechodu žáků a studentů do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Také je podporováno i zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
 
V oblasti předškolního vzdělávání směřuje IROP podporu do navyšování tolik potřebných kapacit mateřských škol a také dětských skupin. Financovány jsou novostavby budov pro předškolní vzdělávání a jsou také rozšiřovány stávající prostory v obcích, kde je nedostatečná kapacita pro děti v předškolním věku. Celkem již bylo podpořeno 186 zařízení předškolního vzdělávání za 2,8 miliardy korun a v tomto ruce budou podpořeny další projekty za 1,2 miliardy korun.
 
Podpora základním, středním a vyšším odborným školám je určena na budování a modernizaci odborných učeben pro přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyk. V případě základních škol bylo podpořeno 318 projektů za 4,5 miliardy korun a dalších více jak 400 milionů korun bylo tento měsíc nabídnuto třiceti čtyřem náhradním projektům, které bude možné realizovat. V oblasti středních a vyšších oborných škol bylo podpořeno 271 projektů v hodnotě 3,8 miliardy korun a v zájmovém, neformální a celoživotním vzdělávání bylo podpořeno 60 projektů za 500 milionů korun.
 
Další 3,2 miliardy korun směřují do rozvoje infrastruktury regionálního školství prostřednictvím integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD) a bylo tak již podpořeno 639 projektů ve vazbě na strategie pro rozvoj daného území a další projekty budou ještě přibývat.
 
Rozpětí podporovaných oborů je velmi široké a díky IROP jsou vybudovány například digitální 3D laboratoře, virtuální svářecí dílny, dochází k modernizacím školních statků a nákupu zemědělského vybavení, ale jsou podporovány také odborné učebny dílen či přírodovědné laboratoře a multimediální jazykové učebny. Rovněž bylo postaveno několik zcela nových pavilonů mateřských škol a řada novostaveb.


01.04.2019 (autor Redakce)Související

IROP nepolevuje v tempu. Rozdělil v regionech již 90 miliard korun

vydáno 24.06.2019

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosahuje v těchto dnech dalšího významného milníku. Již více než 90 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo rozděleno 6 567 projektům po celé České republice. Příjemci tak realizují projekty za 79 %...

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

MMR poskytne na rozvoj regionů 1,45 miliardy korun

vydáno 19.06.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 877 projektů za 1,45 miliardy korun. Dotace poputují do našich obcí díky programu Podpora rozvoje regionů 2019+, který je zaměřen na obnovu a rozvoj regionů, realizaci projektů zvyšujících kvalitu života jejich obyvatel a zvýšení atraktivity obecního prostoru. Více než...

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Podpora prevence kriminality měla jen obecné cíle

vydáno 18.06.2019

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze, které v letech 2015 až 2018 poskytovaly Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo spravedlnosti (MSp) a Ministerstvo obrany (MO) na prevenci kriminality. Celkem šlo v těchto letech ze státního rozpočtu přes 295 milionů korun na 1 230 projektů. NKÚ kromě systému prevence...

Téma: Ekonomika a finance / Obrana a bezpečnost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz