S rozvojem internetové obchodování vzrostly počty porušení zákonů

Česká obchodní inspekce se zaměřila ve 2. čtvrtletí 2021 na kontroly internetových obchodů. V tomto období provedla 371 kontrol a u téměř 80 procent zaznamenala porušení zákonů.

„Výsledky kontrol potvrdily, že v oblasti internetového prodeje dochází stále k vysokému počtu porušování práv spotřebitelů. Rozvoj internetového obchodování úzce souvisí se situací kolem vývoje pandemie COVID-19. Stále přibývají nové e- shopy a někteří jejich provozovatelé často opomíjejí informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo neposkytují informace ohledně reklamace. Někteří prodávající se také dopouštějí nekalých obchodních praktik, kdy poskytují nepravdivé informace nebo neposkytují všechny informace důležité pro rozhodnutí spotřebitele o koupi. Kontroly tohoto segmentu trhu budou pokračovat i v následujícím období,“ řekl k výsledkům kontrol ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce pokračovala ve 2. čtvrtletí tohoto roku v kontrolách tuzemských provozovatelů e-shopů. V období od 1. dubna do 30. června 2021 provedla 371 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 287 případech (77,4 %).

InspektorátPočet kontrolKontroly se zjištěnímZjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha141178,6%
Jihočeský a Vysočina504896,0%
Plzeňský a Karlovarský352057,1%
Ústecký a Liberecký402562,5%
Královéhradecký a Pardubický544787,0%
Jihomoravský a Zlínský835768,7%
Olomoucký a Moravskoslezský957983,2%
Celkem37128777,4%


Zjištěné nedostatky

Nejčastěji obchodníci porušili zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to celkem 593 případech. Konkrétně se jednalo:

  • Ve 173 případech prodávající porušili povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • Ve 122 případech prodávající neinformovali žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • Ve 114 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací, či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)
  • Ve 100 případech bylo zjištěna určitá forma nekalé obchodní praktiky - klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil, nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)

Další ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo porušeno v menším počtu.

V dalších 153 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce.

Ve 20 případech bylo zjištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila ve 2. čtvrtletí tohoto roku 452 pokut v celkové hodnotě 2 637 000 Kč.

Nejvyšší pokuta, která ve sledovaném období nabyla právní moci, byla pokuta ve výši 250 000 korun uložena společnosti Alza.cz a.s. mimo jiné i za to, že prostřednictvím internetových stránek prodávala respirátory, které nesplňovaly příslušná nařízení EU, výrobky neobsahovaly návod, ani identifikaci výrobce a ani důležité informace týkající se pokynů pro skladování, používání, čištění, údržbu, desinfekci apod.


20.09.2021 (autor Redakce)Související

Mimořádná a ochranná opatření - co aktuálně platí

vydáno 25.10.2021

V neděli 11. dubna skončil v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví

Upozornění k tiskopisům 2021

vydáno 19.10.2021

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. 10. 2021, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop, dochází k zavedení nových tiskopisů pro daň z přidané hodnoty a zároveň k některým změnám stávajících formulářových podání.

Téma: Daně / Podnikání / Právo a zákony

Kontrolní akce zaměřená na dodržování zákona o zaměstnanosti

vydáno 18.10.2021

Při akci celníci provedli 75 kontrol ve všech oblastech napříč ekonomickými odvětvími.

Téma: Právo a zákony / Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz