https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Řidičský průkaz bude možné od července vyměnit kdekoliv

Úředníci provedli od loňského června, od kdy mají motoristé možnost provádět změny v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, téměř čtyři miliony úkonů. Na každého návštěvníka připadají v průměru tři úkony, znamená to tedy, že na jednotlivá pracoviště registru vozidel v celé republice přišlo celkem 1 333 084 lidí, z toho 494 tisíc (37 procent) přišlo na úřad mimo své trvalé bydliště.

Nejvíce změn bylo provedeno na registrech vozidel v Praze (286 746 lidí, z toho 72 503 nespadalo svým trvalým bydlištěm pod tento úřad, tj. 25 %), v Plzni (32 209 lidí, z toho 15 856 využilo možnost jít na jiný úřad, tj. 48 %), v Brně (45 587 lidí, z toho 14 835 spadalo pod jinou obec s rozšířenou působností, tj. 32 %) a v Ostravě (39 159 lidí, z toho 13 544 trvalým bydlištěm spadalo pod jinou obec s rozšířenou působností, tj. 34 %).

„Od  července dojde k částečnému rozvolnění místní příslušnosti  také v oblasti řidičských průkazů. Motoristé tak budou mít možnost žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o řidičský průkaz zároveň žadatelé nebudou předkládat papírovou fotografii,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, obdobně jako je tomu v případě občanských průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou z jiných registrů. Pro držitele mezinárodních řidičských průkazů ale povinnost předkládat papírovou fotografii zůstává. U těchto průkazů totiž dochází k jejímu fyzickému vylepení přímo do průkazu.

Standardní výměna dokladu s končící platností bude i nadále zdarma. Správní poplatek v případě žádosti o nový řidičský průkaz se zvýší na 200 korun ze současných padesáti, a to jak při vydání prvního řidičského průkazu, tak dále i v případě vydání řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, rozšíření řidičského oprávnění, změny údajů apod. Na řidičských průkazech se již také nebude uvádět místo trvalého bydliště. V případě změny adresy, např. z důvodu přestěhování, nebudou tedy motoristé muset doklad měnit.    

Částečné rozvolnění místní příslušnosti se bude dále týkat také možného vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydání výpisu z evidenční karty řidiče, výpisu z bodového hodnocení, ale mimo jiné také např. vzdání se řidičského oprávnění.

Rozvolnění místní příslušnosti se bude vztahovat také na řidiče profesionály. Stejně jako o řidičský průkaz bude možné požádat na jakémkoliv úřadu i o vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti.

Co nebude možné vyřídit v rámci částečného rozvolnění místní příslušnosti, tzn., že se žadatel bude muset dostavit na příslušný úřad podle svého trvalého bydliště

- zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a s tím spojené vydání řidičského průkazu
- vrácení řidičského oprávnění a s tím spojené vrácení řidičského průkazu
- odevzdání řidičského průkazu, např. na základě uloženého zákazu činnosti zákazu řízení
- podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a s tím spojené vydání řidičského průkazu
- odnětí či pozastavení řidičského oprávnění


Téma: Řidičské průkazy, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Obrázek: Ministerstvo dopravy
05.06.2018 (autor Redakce)Související

Do konce letošního roku propadne řidičský průkaz ještě 268 tisícům řidičů

vydáno 05.08.2019

Od začátku letošního roku si o výměnu řidičského průkazu dosud požádalo celkem 164 tisíc motoristů. Pro nový průkaz si tak přišlo 38 procent řidičů z celkových 433 tisíc, kterým v letošním roce platnost průkazu uplyne. Jedná se o průkazy vydané v roce 2009 s dobou platnosti na deset let.

Téma: Řidičské průkazy

Řidičský průkaz si musí do konce roku vyměnit 30 % řidičů

vydáno 07.11.2018

Řidičský průkaz si letos vyměnilo zatím 514 tisíc řidičů. Pro nový doklad si tak přišlo 70 % motoristů, 140 tisíc lidí výměna dokladu ještě čeká.

Téma: Řidičské průkazy

Čtvrt milionu lidí si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz

vydáno 10.09.2018

V průběhu letošního roku vyprší desetiletá platnost řidičského průkazu téměř 626 tisícům řidičů. Za prvních osm měsíců roku 2018 si o výměnu dokladu požádalo 375 tisíc řidičů, kterých se povinná výměna týkala. Stále tedy zbývá během letoška vyměnit ještě více než 251 tisíc průkazů. Jen v říjnu vyprší platnost dalším...

Téma: Řidičské průkazy


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz