Přihlašovací údaje vydávané ČSSZ otevřou služby ePortálu všem, i bez „datovek“

Obliba komfortních služeb ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) stoupá, i když mnohé občany od jeho využívání dosud odrazuje nutnost vlastnit datovou schránku. ČSSZ má proto připravený záměr na zjednodušení přístupu k ePortálu dalším klientům. Hodlá zahájit realizaci projektu, který umožní poskytovat veřejnosti vlastní autentizační (přihlašovací) údaje.

„ČSSZ je klientsky orientovanou organizací a jejím cílem je podporovat elektronizaci i u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají, a nabídnout jim takové přívětivé prostředí, díky kterému sami budou plynule přecházet na elektronickou komunikaci s úřadem. Za tímto účelem je ČSSZ připravena, v součinnosti s ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem vnitra, podniknout další kroky a pomocí vlastních autentizačních údajů umožnit plošný přístup občanům ke službám ePortálu ČSSZ,“ představil svůj záměr ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a upřesnil: „Mým cílem je elektronické podání zefektivnit a nabídnout klientům snadnou elektronickou komunikaci s ČSSZ, aniž by museli vlastnit datovou schránku nebo si pořizovat kvalifikovaný certifikát. Díky vydávání vlastních přístupových údajů nabídneme lidem kvalitní veřejnou službu, což jde ruku v ruce s usnesením vlády ČR v oblasti vzdálené identifikace občanů a rozvoji elektronické komunikace mezi občanem a veřejnou správou“. Realizaci projektu na vydávání vlastních autentizačních údajů zahájí ČSSZ po podpisu memoranda o spolupráci mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem vnitra.

Dále připomněl, že ČSSZ vždy preferovala elektronickou komunikaci, nejen u zákonem předepsaných tiskopisů, ale i u ostatních služeb, které veřejnosti nabízí prostřednictvím svého ePortálu. Vzhledem k charakteru agend ČSSZ zohlednila možnosti některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kteří by jen s velkými obtížemi plnili zákonné povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení, a prosadila elektronickou komunikaci na bázi dobrovolnosti.

Počet uživatelů ePortálu ČSSZ a elektronických podání rok od roku roste

Počet volání služeb ePortálu ČSSZ (bez tiskopisů) za rok 2015 činil 65 878. Největší zájem byl o služby „Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění“ a „Přehled dob důchodového pojištění“. ePortál ČSSZ však nabízí širokou škálu služeb užitečných jak pro občany, tak podnikatele či zaměstnavatele, např. informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění, informace o stavu pohledávek na pojistném a penále, informace o výši a druhu pobíraného důchodu, zaslání žádostí nebo podání tiskopisů (více na: eportal.cssz.cz/).

Rovněž počet osob dobrovolně komunikujících s ČSSZ elektronicky stoupá. Každoročně je zaznamenán nárůst u všech elektronických podání předepsaných tiskopisů. Nejvíce elektronickou komunikaci využívají zaměstnavatelé - nejčastěji zasílají evidenční listy důchodového pojištění, oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání a přehledy o výši pojistného. Např. v loňském roce ČSSZ přijala elektronicky 5 144 111 evidenčních listů důchodového pojištění (nárůst o 10 % oproti roku 2014), 2 560 045 oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání (nárůst o 15 %) a 2 040 659 přehledů o výši pojistného (nárůst o 16 %).

Přihlašování do ePortálu ČSSZ bude rovněž možné prostřednictvím elektronického občanského průkazu (eOP) poté, co ministerstvo vnitra začne plošně a bez poplatků vydávat elektronický občanský průkaz s čipem. Ten má sloužit jako „klíč“ s autentizační funkcí i pro vzdálené přihlášení občanů k systémům eGovernmentu veřejné správy, jedním z nich je i ePortál ČSSZ, o kterém ministerstvo vnitra uvedlo, že prostřednictvím něho je realizována pravděpodobně nejpokročilejší forma tzv. úplného elektronického podání v ČR.

První elektronické podání umožnila ČSSZ svým klientům na přelomu let 2004/2005. ePortál ČSSZ představila v prosinci 2013. Ten formou internetové samoobsluhy nabízí veřejnosti užitečné online služby jako nahlížet na údaje evidované v databázích ČSSZ, odesílat žádosti či tiskopisy. V polovině roku 2015 ČSSZ úspěšně dokončila projekt zavedení interaktivních formulářů. Na ePortálu ČSSZ je vystaveno více než 100 tiskopisů pro online vyplnění, vč. zákonem předepsaných tiskopisů. Tiskopisy obsahují funkce kontroly dat, elektronického odesílání a uložení odeslaných dat, dále funkce ukládání rozpracovaných formulářů, tisku. Přihlášenému (autentizovanému) uživateli je formulář předvyplněn daty z databáze ČSSZ. ePortál ČSSZ je jedním z výstupů projektu nazvaného „159 – Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní za účelem poskytování informací klientům ČSSZ“, který byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


03.02.2016 (autor Redakce)Související

Novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn

vydáno 03.04.2017

Více než deset let čekali klienti a poskytovatelé sociálních služeb na změny v zákoně. Vláda přijala novelu, která pomůže upravit současný systém tak, aby byl přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám lidí a všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Účinnost zákona je plánovaná od...

Téma: Sociální zabezpečení

Vláda přijala návrh zákona o zálohovaném výživném

vydáno 31.03.2017

Rodičům s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí soudem uložené výživné, pomůže návrh zákona o zálohovaném výživném, který schválila vláda.

Téma: Sociální zabezpečení

Na transformaci ústavů půjde z evropských fondů 100 milionů

vydáno 29.03.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost na podporu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením dalších 100 milionů korun. Díky tomu pokračuje přeměna velkokapacitních, často nevyhovujících ústavů na služby poskytované v běžném prostředí.

Téma: Sociální zabezpečení / Veřejné finance

Anketa

Kde kupujete med?

v obchodě  21
od včelaře  279
v obchodě i od včelaře  25
med nekupuji  24

Hlasovalo 349 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz