https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-posouzeni_rizik_gdpr

Přezkumy maturit budou transparentnější a lépe odůvodňované

Studenti, kteří se brání proti hodnocení maturitní zkoušky, se dočkají férovějšího a transparentnějšího přístupu. Na základě připomínek ombudsmanky novelizovalo ministerstvo školství tzv. maturitní vyhlášku, upravilo některé postupy a formuláře, takže studenti budou jednak lépe poučeni o tom, jak uplatnit své námitky, ale také dostanou přesnější odůvodnění, pokud ministerstvo jejich námitkám nevyhoví. I přes tyto pozitivní změny zůstávají oblasti, v nichž ombudsmanka a ministerstvo nenašly shodu.

„V uplynulých letech jsme opakovaně upozorňovali na nedostatky v postupu ministerstva při přezkumech maturitní zkoušky a jsem ráda, že se nám podařilo dosáhnout řady pozitivních změn ve prospěch mladých lidí, kteří mají právo na jasné a přesvědčivé zdůvodnění, proč ve své dosud nejdůležitější zkoušce neuspěli. Pro mnohé z nich jde navíc o první setkání s rozhodováním správního orgánu a podle něj si vytvářejí vztah k fungování státní správy vůbec. Jsem proto ráda, že ministerstvo provedlo některá opatření, aby se postavení budoucích maturantů zlepšilo,“ hodnotí ombudsmanka Anna Šabatová, která letos v srpnu provedla další šetření, v němž zkoumala 350 náhodně vybraných rozhodnutí ministerstva ve věci přezkumu maturitních zkoušek z jarního zkušebního období 2018. I když v průběhu letošního šetření zjistila, že vysloveně šablonovité odpovědi se objevily jen ve 13 % případů, určitou mírou šablonovitosti se vyznačovalo 40 % odpovědí, takže je zřejmé, že praxe MŠMT ještě není optimální.

Ministerstvo však potvrdilo, že bude sice dál u každé podané žádosti o přezkum posuzovat celý didaktický text, zda některá odpověď nebyla vyhodnocena jako špatná omylem, nečitelně zapsaná apod., ale v návaznosti na požadavek ombudsmanky doplnilo formuláře žádosti o přezkoumání maturity. Student tak bude přímo instruován, že může uvést konkrétní úlohu nebo část testu, které požaduje přezkoumat. Ministerstvo se k nim v takovém případě detailně vyjádří a podrobně odůvodní, pokud námitkám nevyhoví. Právě náležité odůvodnění věnující se konkrétním námitkám neúspěšného maturanta bylo jedním z požadavků ombudsmanky. Od jarního období 2019 ministerstvo také přislíbilo konkretizaci odůvodnění rozhodnutí v případě úloh z matematiky.

Pro případ stížností na špatné podmínky v průběhu testu v učebně, které mohly negativně ovlivnit studentův výkon, a tím i výsledek testu, už ministerstvo upravilo postupy, takže student může své námitky po skončení zkoušky vyjádřit do protokolu. Zadavatelé zkoušky v učebně poučují studenty, že mají možnost vznést námitky k průběhu zkoušky do protokolu. Od jarního zkušebního období 2019 by měli studenty nově upozorňovat na důsledky nevyužití tohoto práva (oslabení jejich pozice, pokud by námitky k podmínkám vznesli až v rámci případného přezkumu). Tam, kde to bude potřebné, bude ministerstvo následně zjišťovat popis sporné situace od jiných osob, aby byl naplněn požadavek na zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

Jedna z výhrad ombudsmanky se týkala i nemožnosti studentů seznámit se se všemi podklady rozhodnutí o přezkoumání jejich zkoušky. Ministerstvo v této věci počítá s rozšířením výsledkového portálu a zveřejňováním některých dalších dokumentů. V současné době k tomu zpracovává analytickou studii, zejména s ohledem na zajištění kybernetické bezpečnosti prostředí. Upravená aplikace by měla být k dispozici pro maturitní zkoušky na jaře 2020.

I přes řadu pozitivních změn, které pomohou budoucím maturantům, pokud se budou chtít proti výsledku zkoušky bránit, zůstávají některé věci nedořešeny (např. možnost seznámit se se všemi podklady rozhodnutí). Některé sporné otázky týkající se přezkumů maturit by musel autoritativně rozhodnout soud, pokud by se na něj neúspěšní maturanti obrátili.


Téma: Vzdělávání, Zdroj: Veřejný ochránce práv, Obrázek: Pixabay
26.10.2018 (autor Redakce)Související

Vláda schválila financování velkých výzkumných infrastruktur

vydáno 14.12.2018

Kabinet schválil financování velkých výzkumných infrastruktur do roku 2022. Prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tak bude podpořeno 48 velkých výzkumných infrastruktur včetně sedmi nových projektů působících v oblastech fyzikálních věd a inženýrství, energetiky, environmetálních, biologických,...

Téma: Vzdělávání

Kraje dostanou miliardu na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů

vydáno 27.11.2018

Kraje dostanou v příštím roce peníze na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů. Z nově vyhlášeného rozvojového programu MŠMT půjde na tyto účely 1, 053 miliardy korun. Vyrovnávání mezikrajových rozdílů v platech je jedním z opatření, kterými se MŠMT připravuje na reformu financování regionálního školství. Ta začne...

Téma: Vzdělávání

MŠMT pomůže rozšířit kapacity škol dalšími 300 miliony

vydáno 09.11.2018

Dalších 300 milionů korun pošle MŠMT mateřským a základním školám na rozšíření jejich kapacit. Jde již o šestou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2019 a 2020. Cílem programu je vytvoření nových výukových kapacit zejména mateřských a základních škol v oblastech s...

Téma: Vzdělávání

Anketa

Zvažujete nákup státních dluhopisů?

ano  41
ne  143

Hlasovalo 184 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz