Přezkumy maturit budou transparentnější a lépe odůvodňované

Studenti, kteří se brání proti hodnocení maturitní zkoušky, se dočkají férovějšího a transparentnějšího přístupu. Na základě připomínek ombudsmanky novelizovalo ministerstvo školství tzv. maturitní vyhlášku, upravilo některé postupy a formuláře, takže studenti budou jednak lépe poučeni o tom, jak uplatnit své námitky, ale také dostanou přesnější odůvodnění, pokud ministerstvo jejich námitkám nevyhoví. I přes tyto pozitivní změny zůstávají oblasti, v nichž ombudsmanka a ministerstvo nenašly shodu.

„V uplynulých letech jsme opakovaně upozorňovali na nedostatky v postupu ministerstva při přezkumech maturitní zkoušky a jsem ráda, že se nám podařilo dosáhnout řady pozitivních změn ve prospěch mladých lidí, kteří mají právo na jasné a přesvědčivé zdůvodnění, proč ve své dosud nejdůležitější zkoušce neuspěli. Pro mnohé z nich jde navíc o první setkání s rozhodováním správního orgánu a podle něj si vytvářejí vztah k fungování státní správy vůbec. Jsem proto ráda, že ministerstvo provedlo některá opatření, aby se postavení budoucích maturantů zlepšilo,“ hodnotí ombudsmanka Anna Šabatová, která letos v srpnu provedla další šetření, v němž zkoumala 350 náhodně vybraných rozhodnutí ministerstva ve věci přezkumu maturitních zkoušek z jarního zkušebního období 2018. I když v průběhu letošního šetření zjistila, že vysloveně šablonovité odpovědi se objevily jen ve 13 % případů, určitou mírou šablonovitosti se vyznačovalo 40 % odpovědí, takže je zřejmé, že praxe MŠMT ještě není optimální.

Ministerstvo však potvrdilo, že bude sice dál u každé podané žádosti o přezkum posuzovat celý didaktický text, zda některá odpověď nebyla vyhodnocena jako špatná omylem, nečitelně zapsaná apod., ale v návaznosti na požadavek ombudsmanky doplnilo formuláře žádosti o přezkoumání maturity. Student tak bude přímo instruován, že může uvést konkrétní úlohu nebo část testu, které požaduje přezkoumat. Ministerstvo se k nim v takovém případě detailně vyjádří a podrobně odůvodní, pokud námitkám nevyhoví. Právě náležité odůvodnění věnující se konkrétním námitkám neúspěšného maturanta bylo jedním z požadavků ombudsmanky. Od jarního období 2019 ministerstvo také přislíbilo konkretizaci odůvodnění rozhodnutí v případě úloh z matematiky.

Pro případ stížností na špatné podmínky v průběhu testu v učebně, které mohly negativně ovlivnit studentův výkon, a tím i výsledek testu, už ministerstvo upravilo postupy, takže student může své námitky po skončení zkoušky vyjádřit do protokolu. Zadavatelé zkoušky v učebně poučují studenty, že mají možnost vznést námitky k průběhu zkoušky do protokolu. Od jarního zkušebního období 2019 by měli studenty nově upozorňovat na důsledky nevyužití tohoto práva (oslabení jejich pozice, pokud by námitky k podmínkám vznesli až v rámci případného přezkumu). Tam, kde to bude potřebné, bude ministerstvo následně zjišťovat popis sporné situace od jiných osob, aby byl naplněn požadavek na zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

Jedna z výhrad ombudsmanky se týkala i nemožnosti studentů seznámit se se všemi podklady rozhodnutí o přezkoumání jejich zkoušky. Ministerstvo v této věci počítá s rozšířením výsledkového portálu a zveřejňováním některých dalších dokumentů. V současné době k tomu zpracovává analytickou studii, zejména s ohledem na zajištění kybernetické bezpečnosti prostředí. Upravená aplikace by měla být k dispozici pro maturitní zkoušky na jaře 2020.

I přes řadu pozitivních změn, které pomohou budoucím maturantům, pokud se budou chtít proti výsledku zkoušky bránit, zůstávají některé věci nedořešeny (např. možnost seznámit se se všemi podklady rozhodnutí). Některé sporné otázky týkající se přezkumů maturit by musel autoritativně rozhodnout soud, pokud by se na něj neúspěšní maturanti obrátili.


Téma: Vzdělávání, Zdroj: Veřejný ochránce práv, Obrázek: Pixabay
26.10.2018 (autor Redakce)Související

Školy získají na modernizaci učeben z IROP 19,7 miliardy korun

vydáno 01.04.2019

Školství a zlepšování podmínek na výuku se intenzivně věnuje MMR svými programy. Na zlepšení infrastruktury škol a podmínek ve vzdělávání se díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, rozdělí 19,7 miliard korun.

Téma: Ekonomika a finance / Vzdělávání

Pětina učitelů zahajuje praxi bez uvádějícího učitele

vydáno 25.03.2019

Přibližně 80 % začínajících učitelů se může při zahájení praxe spolehnout na pomoc uvádějícího učitele. Začínající učitelé nejčastěji potřebují poradit s kázeňskými problémy (53,5 %), s vedením školní dokumentace (52,8 %) nebo s hodnocením žáků (40,1 %). Vyplývá to ze šetření, které organizoval tým projektu SYPO a...

Téma: Vzdělávání

MŠMT podpoří stavby sportovišť za téměř tři miliardy korun

vydáno 21.03.2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo proces hodnocení více než 250 žádostí o investiční podporu na rok 2019 ve dvou výzvách. Celková dotace MŠMT činí 1,6 mld. Kč a hodnota letos realizovaných staveb je téměř 3 miliardy Kč.

Téma: Vzdělávání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz