https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Přestupky - přehled práv a povinností

Přestupky existují ve všech oblastech veřejné správy. Nejedná se o trestný čin, ale o společensky škodlivý protiprávní čin, který za přestupek označuje některý ze zákonů. Právě s přestupky mají lidé obvykle nejčastější zkušenost, a to ať už coby přímí pachatelé přestupků nebo naopak jejich oběti. Ombudsmanka proto vytvořila nový informační leták, jenž vychází z aktuálně platné právní úpravy. Leták shrnuje základní práva a povinnosti pachatelů, obětí, ale také zákonné možnosti těch, kdo byli ze spáchání přestupku obviněni neprávem.

Pokud je někdo podezříván ze spáchání přestupku a policisté, strážníci nebo úřady ho nebo ji vyzvou k podání vysvětlení, pak takovouto výzvu nelze bezdůvodně odepřít. Totéž se týká situace, kdy je zahájeno řízení a člověk se ocitne v roli obviněného.

Nejčastěji se lidé ptají, jak se mohou bránit proti uložení pokuty nebo jiného trestu. Pokud někdo nesouhlasí s vyřízením na místě – obvykle ve formě blokové pokuty – pak nechť nepodepisuje příkazový blok a řízení bude dále pokračovat. Pokud obdrží příkaz poštou či datovou schránkou, pak může do 8 dnů od doručení podat odpor, příkaz se zruší a řízení bude pokračovat.

U obou případů však platí, že pokud úřad v dalším průběhu řízení rozhodne o vině, pak musí dotyčný uhradit také náklady tohoto řízení ve výši 1000 korun. Proti tomuto rozhodnutí lze ještě do 15 dnů podat odvolání. V případě neúspěchu s odvoláním lze podat podnět ombudsmanovi.

Oběť přestupku

Pokud se někdo stane obětí přestupku, může jej nahlásit příslušnému orgánu a současně požádat daný úřad, aby do 30 dnů odpověděl, jak s oznámením naloží. Pokud úřad v této lhůtě neodpoví nebo oznámení odloží, lze v případě nesouhlasu s takovým postupem požádat nadřízený úřad o uplatnění opatření proti nečinnosti. Pokud dotyčný s takovou žádostí neuspěje, má možnost obrátit se na ombudsmana.

Při vzniku škody v důsledku spáchání přestupku má každý poškozený právo požadovat náhradu škody. Podobně se to má v případě bezdůvodného obohacení. Takové právo však musí poškozený uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání nebo ve lhůtě stanovené úřadem.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Veřejný ochránce práv, Obrázek: Pixabay
06.08.2019 (autor Redakce)Související

Jaké hlavní změny přináší novela veterinárního zákona?

vydáno 09.01.2020

Ve středu 15. 1. 2019 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). Změny se dotknou například chovatelů psů, ale také provozovatelů potravinářských podniků či provozovatelů jatek. Následující text shrnuje nejzásadnějších a nejdiskutovanějších změny, které novela, jejíž finální...

Téma: Právo a zákony / Zemědělství

Novinky ve zdravotnictví v roce 2020

vydáno 08.01.2020

S novým rokem jsou tu i novinky ve zdravotnictví. Pro pacienty je připravena například dostupnější stomatologická péče, širší služby praktického lékaře, lepší dostupnost fyzioterapie a rehabilitační péče nebo delší ordinační hodiny u praktických lékařů a specialistů. Přinášíme vám proto přehled těch nejdůležitějších...

Téma: Právo a zákony / Zdravotnictví

ČR více ochrání své přírodní bohatství, vláda schválila tzv. antiinvazní novelu zákona o přírodě a krajině

vydáno 07.01.2020

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny na základě evropské legislativy nově specifikuje, jakým způsobem bude stát bojovat s invazními nepůvodními druhy rostlin a živočichů. Ty jsou totiž rizikem pro naše přírodní bohatství, způsobují citelné hospodářské škody a v některých případech ohrožují i lidské zdraví.

Téma: Právo a zákony / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz