https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Přestupky - přehled práv a povinností

Přestupky existují ve všech oblastech veřejné správy. Nejedná se o trestný čin, ale o společensky škodlivý protiprávní čin, který za přestupek označuje některý ze zákonů. Právě s přestupky mají lidé obvykle nejčastější zkušenost, a to ať už coby přímí pachatelé přestupků nebo naopak jejich oběti. Ombudsmanka proto vytvořila nový informační leták, jenž vychází z aktuálně platné právní úpravy. Leták shrnuje základní práva a povinnosti pachatelů, obětí, ale také zákonné možnosti těch, kdo byli ze spáchání přestupku obviněni neprávem.

Pokud je někdo podezříván ze spáchání přestupku a policisté, strážníci nebo úřady ho nebo ji vyzvou k podání vysvětlení, pak takovouto výzvu nelze bezdůvodně odepřít. Totéž se týká situace, kdy je zahájeno řízení a člověk se ocitne v roli obviněného.

Nejčastěji se lidé ptají, jak se mohou bránit proti uložení pokuty nebo jiného trestu. Pokud někdo nesouhlasí s vyřízením na místě – obvykle ve formě blokové pokuty – pak nechť nepodepisuje příkazový blok a řízení bude dále pokračovat. Pokud obdrží příkaz poštou či datovou schránkou, pak může do 8 dnů od doručení podat odpor, příkaz se zruší a řízení bude pokračovat.

U obou případů však platí, že pokud úřad v dalším průběhu řízení rozhodne o vině, pak musí dotyčný uhradit také náklady tohoto řízení ve výši 1000 korun. Proti tomuto rozhodnutí lze ještě do 15 dnů podat odvolání. V případě neúspěchu s odvoláním lze podat podnět ombudsmanovi.

Oběť přestupku

Pokud se někdo stane obětí přestupku, může jej nahlásit příslušnému orgánu a současně požádat daný úřad, aby do 30 dnů odpověděl, jak s oznámením naloží. Pokud úřad v této lhůtě neodpoví nebo oznámení odloží, lze v případě nesouhlasu s takovým postupem požádat nadřízený úřad o uplatnění opatření proti nečinnosti. Pokud dotyčný s takovou žádostí neuspěje, má možnost obrátit se na ombudsmana.

Při vzniku škody v důsledku spáchání přestupku má každý poškozený právo požadovat náhradu škody. Podobně se to má v případě bezdůvodného obohacení. Takové právo však musí poškozený uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání nebo ve lhůtě stanovené úřadem.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Veřejný ochránce práv, Obrázek: Pixabay
06.08.2019 (autor Redakce)Související

Daně jednoduše a online nebo mírnější sankce. Vláda schválila proklientský daňový balíček

vydáno 27.08.2019

Vláda schválila novelu daňového řádu z dílny Ministerstva financí, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře....

Téma: Daně / Právo a zákony

SVS připomíná chovatelům povinnost nechat čipovat své psy do konce roku

vydáno 26.08.2019

Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 130 dní na to, aby nechali svá zvířata u soukromého veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem....

Téma: Právo a zákony

NSS: Ministerstvo vnitra poskytlo rozhlasu a televizi neoprávněně přístup do registru obyvatel

vydáno 09.08.2019

Zamítnutím ze strany Nejvyššího správního soudu (NSS) skončila kasační stížnost podaná ministerstvem vnitra proti rozhodnutí předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. To se týkalo nedostatečného zabezpečení osobních údajů, když ministerstvo vnitra poskytlo neoprávněně přístup do registru obyvatel Českému rozhlasu...

Téma: Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz