Přehled o příjmech a výdajích OSVČ: Každoroční povinnost čeká na téměř milion podnikatelů, OSSZ pak provedou kontroly zúčtování

I ten, kdo v roce 2014 ukončil podnikání, přesněji řečeno vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, musí podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Povinnost platí pro všechny OSVČ, bez rozdílu druhu výdělečné činnosti. Všichni podnikatelé, řemeslníci a živnostníci musí zpravidla do 4. května 2015 splnit povinnost danou příslušným zákonem.

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že převažují osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ), které vykonávaly hlavní činnost, bylo jich 586 112, vedlejší činnost provozovalo 386 244 OSVČ. Od ČSSZ obdržely OSVČ tzv. inventuru pohledávek za rok 2014. Ta je pro ně důležitým podkladem a pomůckou. Významně může usnadnit vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen Přehled), neboť obsahuje tabulku se souhrnem předpisů a plateb. Díky tomuto podkladu lze předejít nesrovnalostem během vyplňování Přehledu a zjištěné rozpory ve svých podkladech mohou živnostníci a řemeslníci v předstihu začít řešit s okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). ČSSZ apeluje na OSVČ tím, že pod souhrnem předpisů a plateb uvádí: „V případě nesouhlasu Vašich podkladů s naší evidencí se obraťte ještě před podáním Přehledu na referenta, který vede na OSSZ Vaši evidenci.“ ČSSZ již rozeslala přes 750 tisíc tzv. inventur, přitom 15 % z nich mohl úřad zaslat elektronicky přímo do datových schránek, pokud si ji OSVČ zřídily. Kromě toho mají všechny OSVČ tuto „inventuru“ dostupnou online na ePortálu ČSSZ.

Co se uvádí do Přehledu a jak se změní výše a placení záloh po jeho podání stručně sumarizuje Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2015. Je dostupná na každé OSSZ nebo ke stažení na webu ČSSZ stejně jako detailní pokyny k vyplnění Přehledu. Příručka dále shrnuje termíny pro podání Přehledu a prohřešky, jaké se často při vyplňování Přehledu vyskytují.

Interaktivní tiskopis funguje jako kalkulačka; spočte-li doplatek, je 8 dnů na zaplacení

Novinkou letošního roku je nový kabát elektronického tiskopisu „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014“. Interaktivní tiskopis najdou OSVČ i jejich účetní či daňoví poradci na stránce: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2014. Tak jako v minulých letech tiskopis stále funguje jako kalkulačka pro pomoc s výpočtem pojistného a záloh na pojistné. Je to jednoduchý způsob, jak OSVČ zjistí, má-li na pojistném přeplatek či doplatek. Doplatek na pojistném je splatný nejpozději do osmi dnů po dni, kdy byl podán Přehled. Důležité je nezapomenout, že za den platby pojistného se považuje den připsání pojistného na účet příslušné OSSZ, nebo den, kdy bylo pojistné zaplaceno v hotovosti (do 10 000 Kč) na pokladně OSSZ.

ČSSZ nasadila a nasazuje na všechny tiskopisy novou moderní technologii, která je v rámci elektronické komunikace významným systémovým a koncepčním krokem vpřed. Za postupnou změnu přístupu v oblasti elektronizace je úřad svými klienty hodnocen kladně. Interaktivní tiskopisy obsahují logickou kontrolu vyplňovaných údajů. Využívá-li nejen OSVČ kvalifikovaný elektronický podpis nebo má-li zřízenou „datovku“, tiskopis po vyplnění a nezbytné kontrole dat (provede se automaticky) odešle elektronicky stiskem tlačítka. Vyplněný a odeslaný tiskopis si samozřejmě může vytisknout a založit do své evidence. Kromě elektronického podání nadále zůstává zachována možnost podat Přehled formou klasického papírového tiskopisu, který je k dispozici na webu ČSSZ pro ruční vyplnění, anebo jednoduše lze vyplnit jeho interaktivní verzi na počítači a po nezbytné kontrole vyplněných dat ho pomocí tlačítka v zápatí vytisknout. Pak už OSVČ odevzdá Přehled příslušné OSSZ.

Termíny

Odevzdat příslušné OSSZ Přehled za rok 2014 mají všechny OSVČ bez ohledu na to, zda vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost hlavní nebo vedlejší. Závazné termíny platné pro rok 2015 by jim neměly chybět v kalendáři povinností. Odevzdání Přehledu do pondělí 4. května 2015 se týká OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání daňový poradce. Do pondělí 3. srpna 2015 mají čas ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Ale pozor, tuto skutečnost musí tyto OSVČ doložit příslušné OSSZ nejpozději do 30. 4. 2015, a to písemnou formou. Dostatek času k podání Přehledu zbývá také OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání – až do pátku 31. července 2015.

Statistické údaje k počtu OSVČ dle krajů: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/statistiky/statistika-poctu-klientu/statistika-poctu-klientu-za-rok-2014.htm.

Přehled o celkovém počtu OSVČ podle krajů k 31. 12. 2014: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/2DD7E16A-2ED1-4BC6-BC2B-5ADE84B5F39D/0/k31_12_2014_pocetOSVC.pdf.


26.03.2015 (autor Redakce)Související

Malé a střední firmy se stávají závislé na dotacích

vydáno 18.10.2017

Pro více jak čtvrtinu malých a středních firem se dotace stávají zásadním nástrojem pro jejich rozvoj. Polovina z podpořených firemních investic by se jinak vůbec neuskutečnila. Většina firem je s čerpáním spokojena, malé podniky si ale stěžují na administrativní náročnost, živnostníci na to, že nemohou čerpat i malé...

Téma: Podnikání

Povolen vývoz jablek do Indie

vydáno 12.10.2017

Na základě dokončeného procesu Analýzy rizik škodlivých organismů (Pest Risk Analysis - PRA) informujeme pěstitele a vývozce jablek o možnosti vývozu této komodity z České Republiky do Indie. Dovoz podléhá zvláštním stanoveným podmínkám, kterým je potřeba věnovat zásadní pozornost, a které plně vstoupí v platnost po...

Téma: Podnikání / Zemědělství

Významná změna u programu EFEKT pro rok 2018

vydáno 09.10.2017

Program EFEKT je národní dotační program zaměřený na podporu v oblasti úspor energie v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Je zároveň doplňkovým programem pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program a národní...

Téma: Podnikání

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

ano  30
ne  30
je mi to jedno  4

Hlasovalo 64 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz