Práce, nebo péče o rodinu? Dilema mohou vyřešit alternativní pracovní úvazky

Skloubit profesní život s rodinným je pro rodiče předškolních dětí výzva. Řešení představují alternativní pracovní úvazky a flexibilní formy práce. Český pracovní trh však v tomto ohledu stále zaostává za západoevropskými státy. Zatímco v roce 2013 v Česku na zkrácený úvazek pracovalo 10 procent žen, v sousedním Rakousku toto číslo dosáhlo 45 procent a v Nizozemsku dokonce 77 procent.

„Ženy s dětmi v předškolním věku představují pro naši ekonomiku potenciál, který je potřeba rozvíjet. Naším úkolem je mimo jiné motivovat zaměstnavatele více využívat možností alternativních pracovních úvazků a matkám co nejvíce ulehčit slaďování rodinného a profesního života,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která dlouhodobě podporuje rovné pracovní příležitosti.
Ke klasickému pracovnímu úvazku existuje celá řada alternativ od zkráceného pracovního úvazku přes flexibilní pracovní dobu, práci z domova nebo stlačenou pracovní dobu až k rozděleným, nebo naopak sloučeným pracovním úvazkům.

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podpořilo vznik řady projektů, které chtějí rodiče i zaměstnavatele naučit, jak efektivně rozložit čas mezi pracovní a soukromé aktivity. Jeden z takových projektů úspěšně probíhá například pod záštitou Centra prorodinné politiky Hestia v Ústí nad Labem. Provozuje dětskou skupinu, coworkingové centrum, antidiskriminační poradnu a zaměstnavatelům v regionu nabízí prorodinný firemní audit.

Spolupráci při slaďování pracovního a rodinného života jsou nakloněni i v Mostě. „Mezi mosteckými občany, institucemi a zaměstnavateli se snažíme dosáhnout mnohem větší informovanosti o problematice rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života. Cílem je rovněž přispět k odbourávání genderových mýtů a stereotypů,“ vysvětluje projektová manažerka Veronika Loucká. Sama využívá pružnou pracovní dobu, aby se mohla věnovat svým dětem. „Mám ve střídavé péči dva syny a velmi oceňuji, že mám pružnou pracovní dobu. V ty dny, kdy jsou kluci u tatínka, zůstávám v práci déle a napracované hodiny si pak vybírám, když jsou děti u mě. Všechno pak spolu hezky stihneme – úkoly, kroužky i pohádku před spaním,“ dodává. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly projekty zaměřené na rodiče s malými dětmi podpořeny částkou přesahující 650 milionů korun.

Kromě zkrácených či jinak upravených pracovních úvazků mohou zaměstnavatelé ženám s malými dětmi vyjít vstříc také prostřednictvím speciálních benefitů, například zřízením firemní školky či dětské skupiny. Podobných zařízení v posledních letech přibývá, ne každá společnost však splňuje podmínky pro jejich založení a správné fungování.

Pro míru zaměstnanosti českých žen je charakteristický propad v období rodičovské. To se v Česku v posledních letech posunulo směrem k třicátému roku věku ženy. Mezinárodní průzkum, který se v roce 2013 věnoval příčinám ekonomické neaktivity v členských státech Evropské unie, prokázal, že 17,2 % českých žen není ekonomicky aktivní z důvodu péče o děti (či zdravotně postižené dospělé), přičemž stejný důvod uvedlo pouze 9,9 % německých žen a jen 1,7 % žen v Dánsku.


Přehled flexibilních a alternativních forem práce:

PRUŽNÁ (FLEXIBILNÍ) PRACOVNÍ DOBA: Pracovní doba je upravena na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel stanoví časové rámce, v nichž je možné se pohybovat, a zaměstnanci si pracovní dobu (její začátek a/nebo konec) mohou upravovat podle svých potřeb. Podmínkou je, že se v určitém pevně stanoveném časovém úseku nacházejí na pracovišti a také že odpracují stanovený počet hodin za den/týden/měsíc.

ZKRÁCENÉ (ČÁSTEČNÉ) PRACOVNÍ ÚVAZKY: Úvazky, které jsou nižší než celý úvazek. Mohou mít různý rozsah od 0,1 do 0,9 úvazku, nejčastěji se však objevuje úvazek tříčtvrteční (0,75), poloviční (0,5) a čtvrteční (0,25). Rozvrstvení pracovní doby nemusí být pravidelné. Mzda za částečný úvazek je zkrácena poměrně k jeho délce, mzda za hodinu ale musí odpovídat celému úvazku. Zaměstnanci se zkráceným úvazkem nesmí být nařízena práce přesčas. Již úvazek v rozsahu 0,8 či 0,9 úvazku může ženám usnadnit péči o děti (vyzvedávání ze školky, školy či zájmových kroužků).

SDÍLENÉ A ROZDĚLENÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY (tzv. „job-sharing“): Sdílený pracovní úvazek vzniká ve chvíli, kdy jedno pracovní místo sdílí dvě či více osob. Ty spolu musí komunikovat a spolupracovat, aby nedocházelo ke komplikacím, příkladem mohou být pracovníci v administrativě. Sdílené úvazky mohou být využívány i pro odborné či manažerské práce. Rozdělený pracovní úvazek také sdílí minimálně dva lidé, ale samotná náplň práce nutně nevyžaduje vzájemnou komunikaci (např. pozice prodavačky či recepční).

UPRAVENÁ PRACOVNÍ DOBA: Během stlačeného pracovního týdne je pracovní doba koncentrována do menšího počtu pracovních dní, lze aplikovat i v případě zkráceného pracovního úvazku. Konto pracovní doby představuje úpravu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí stálou mzdu, ale práci mu přiděluje v objemu, jenž odpovídá aktuální potřebě v konkrétním období. Pracovní doba je pak rozvržena nerovnoměrně.

PRÁCE Z DOMOVA (tzv. „home office“): Zákoník práce ji definuje jako závislou práci
a zaměstnanec pracující z domova má stejná práva a povinnosti jako ostatní zaměstnanci. Časté je kombinování práce z domova a z kanceláře. Žádný zaměstnanec nemá na práci z domova právní nárok, rozhodnutí zůstává na zaměstnavateli. Vyžaduje specifické podmínky, pojí se s otazníky ohledně bezpečnosti práce.

POZITIVA ALTERNATIVNÍCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ:
+ O výběru zaměstnance rozhodují jeho skutečné kvality a schopnosti, ne jeho časové možnosti či rodinný stav.
+ Zaměstnání mohou získat i ti, jejichž potenciál by jinak zůstal nevyužitý.
+ Sociologické průzkumy ukazují, že různorodý pracovní kolektiv funguje lépe, efektivněji a vykazuje vyšší produktivitu práce.
+ Zaměstnanci si svého místa více váží a jsou vůči zaměstnavateli loajálnější.
+ Umožňují ženám, aby se mohly více uplatňovat v manažerských pozicích, dlouhodobě přispívají k vyrovnávání rozdílů v platovém ohodnocení mužů a žen.

NEGATIVA ALTERNATIVNÍCH PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ:
- Přinášejí zaměstnavatelům určitou administrativní zátěž.
- Vyžadují změnu organizace práce a manažerských postupů (např. vymezení pravidel pro práci z domova, potřeba komunikace mezi zaměstnanci, kteří sdílejí pracovní místo).
- Nedostatečná organizace práce může velké množství flexibilních pracovních úvazků změnit v chaos.

Petr Habáň
tiskový mluvčí


13.04.2015 (autor Redakce)Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  560
ne  75
nevím  30

Hlasovalo 665 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz