https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Práce na rekodifikaci veřejného stavebního práva běží podle harmonogramu

Ministerstvo pro místní rozvoj pokračuje na rekodifikaci veřejného stavebního práva, přičemž se drží obsahové linie z věcného záměru schváleného Vládou ČR v červnu letošního roku. Nyní probíhají intenzivní interní diskuze nad prvními paragrafy nového stavebního zákona. Ten by měl být schválen v roce 2020 a účinnosti nabýt postupně v roce 2021.

„Přes prázdniny bal vytvořen draft paragrafového znění nového stavebního zákona. Těší mě, že nedochází k žádným nečekaným zdržením a že se držíme dohodnutého harmonogramu. Práce na rekodifikaci veřejného stavebního práva úspěšně pokračují a jsme na nejlepší cestě k tomu, aby nový stavební zákon, který v mnohém usnadní život jak malým, tak velkým stavebníkům vstoupil na jaře 2021 v účinnost,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Právě ukončená analýza potvrdila problém s podjatostí. Počet podaných námitek systémové podjatosti úřadu u prvoinstančních stavebních úřadů činil 166, u druhoinstančních 25. I to byl jeden z důvodů, proč MMR navrhlo vyčlenění stavební správy ze spojeného modelu a vytvoření Nejvyššího státního stavebního úřadu jako ústředního orgánu státní správy.
 
Důležitý pokrok bude učiněn také v oblasti digitalizace, a to nad rámec původního záměru. Původně bylo počítáno jen se třemi typy úložiště – nově k nim přibude i živý digitální systém usnadňující celý proces všem účastníkům stavebního řízení. Dojde tak k zásadnímu posílení E-Governmentu v ČR, vzniknou datová úložiště, softwarová řešení i hardwarová podpora úřadům. Vznikne tak  komplexní aktivní efektivní systém. Veřejně dostupné budou anonymizované informace o stavu řízení. Pro účastníky, jejich zástupce a orgány veřejné správy bude veden plnohodnotný elektronický správní spis, který nahradí spis papírový. Spolu s ním bude zavedena možnost elektronického podání do informačního systému, včetně projektové dokumentace a dalších příloh. Zřízena bude i služba sledování řízení o vlastněných nemovitostech. Počítá se rovněž s vytvořením národního geoportálu územního plánování, kde budou v elektronické podobě dostupné výstupy z územně plánovací činnosti, a digitální technické mapy, v níž budou právně závazným způsobem zaneseny inženýrské sítě a další prvky technické infrastruktury v území.
 
Mezi základní cíle rekodifikace veřejného stavebního práva patří zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů, reforma stavební správy založená na vyčlenění stavební správy ze spojeného modelu, sjednocení stavebních úřadů a vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu jako ústředního orgánu státní správy, redukce dotčených orgánů s cílem maximální integrace dotčených orgánů do Nejvyššího stavebního úřadu, a především pak skutečnost, že si občan zajde na „jeden úřad, kde získá jedno razítko a jedno povolení“, případně pak dojde k jednomu odvolání a jedné žalobě.
 
Předpokládaný harmonogram paragrafového znění stavebního zákona


2019/07-11          Zpracování návrhu stavebního zákona a změnového zákona (paragrafového znění)
2019/12               Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona
2020/01               Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení, řešení rozporů
2020/02-03          Projednání návrhu zákona v komisích a plénu Legislativní rady vlády a úprava materiálu dle jejích připomínek
2020/04               Schválení návrhu zákona vládou (vládní návrh zákona)
2020/04               Předložení vládního návrhu Parlamentu
2020/05-09          Projednání zákona v Poslanecké sněmovně
2020/10               Projednání zákona v Senátu
2020/11               Podpis prezidenta republiky
2020/12               Publikace ve Sbírce
2021/01-12          Legisvakanční lhůta, platnost zákona
2021/01-12          Účinnost zákona (postupně v rámci této lhůty)


Téma: Bydlení, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: Pixabay
20.09.2019 (autor Redakce)Související

Zákon o realitním zprostředkování prošel Senátem

vydáno 13.12.2019

Senát ČR projednal nový zákon o realitním zprostředkování a beze změny jej postoupil dále k podpisu prezidenta. Dojde tak ke zkvalitnění vztahů mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty a zároveň se toto podnikání přiblíží k podmínkám ostatních států EU. Cílem navrhovaného zákona je upravit a jasně vymezit...

Téma: Bydlení

Ombudsman vytvořil webového průvodce stavbou rodinného domu

vydáno 11.11.2019

Webová stránka Domek polopatě pomůže lidem vyznat se v tom, co vše je potřeba zařídit při stavbě rodinného domu a s jakými úřady komunikovat – od výběru pozemku až po vyřízení čísla popisného.

Téma: Bydlení

V Poslanecké sněmovně ČR prošel druhým čtením zákon o realitním zprostředkování

vydáno 21.10.2019

Nový zákon o realitním zprostředkování prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu druhým čtením. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chce touto změnou zkvalitnit vztahy mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty a přiblížit podmínky tohoto podnikání k ostatním státům EU. Cílem navrhovaného zákona je...

Téma: Bydlení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz