Pozor na slevové akce

Česká obchodní inspekce uskutečnila ve 3. čtvrtletí 2018 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev. Zjistila, že nárůst porušení právních předpisů oproti stejnému období roku 2017 byl o 6 procent. „Někteří obchodníci nadále klamou spotřebitele tím, že neuvádí deklarované avizované slevy nebo akční ceny nesprávně účtují. Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům kontrolovat si zboží nabízené v akci, zda je cena po slevě také správně naúčtována u pokladny a aby případné nesrovnalosti ihned řešili. Spotřebitel má nárok na cenu, s jakou byl seznámen,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila na celém území České republiky v období od 1. července do 30. září 2018 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev. Provedla celkem 1 006 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 469 případech (46,6 %). To je téměř o 6 % více než za stejné období v roce 2017. Inspektoři ČOI se dokonce setkali s tím, že v některých provozovnách byla deklarována taková výše slev, která není uplatněna u žádného druhu zboží. Například stojan s oděvy, kde je uvedena výše slevy až 70 %. Na stojanu jsou však oděvy zlevněné maximálně o 30 %.

Kontroly nabídky a prodeje zboží za slevy a akční ceny - 3. čtvrtletí 2018
Inspektorát
Počet kontrol
Kontroly se zjištěním
Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha
72
26
36,1%
Jihočeský a Vysočina
109
56
51,4%
Plzeňský a Karlovarský
144
66
45,8%
Ústecký a Liberecký
151
74
49,0%
Královéhradecký a Pardubický
118
46
39,0%
Jihomoravský a Zlínský
321
149
46,4%
Olomoucký a Moravskoslezský
91
52
57,1%
Celkem
1 006
469
46,6%

Zjištěné nedostatky

Nejčastěji, v 590 případech, docházelo k porušení zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.:

  • v 175 případech prodávající neinformoval spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků, často šlo o případy, kdy spotřebitel nebyl seznámen s konečnou cenou, tzn., že ceny byly uváděny před slevou, nikoli po slevě

  • ve 160 případech nebyla dodržena poctivost prodeje výrobků a služeb, zejména nesprávné účtování cen

  • v 60 případech nebyl vydán doklad při zakoupení výrobku (§ 16)

Dále ČOI zjistila porušení jiných právních předpisů. V 39 případech, bylo zaznamenáno porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. V 5 případech byl porušen zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, kdy plastové odnosné tašky musí být poskytovány minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení (ust. § 3 odst. 3). V 12 případech byl porušen zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy byla porušena ustanovení související s prodejem alkoholických nápojů a tabákových či obdobných výrobků.

Uložená opatření

Ve 3. čtvrtletí 2018 uložila ČOI 418 pokut v celkové výši 13 682 500 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2017 to bylo téměř o 70 pokut (351 pokut) méně a téměř o 6 milionů korun méně (7 712 500 Kč).

V rámci kontrolní akce byl také vydán zákaz prodeje 4 818 výrobků. Hodnota zakázaného zboží činila 512 429 Kč. Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání 26 kusů měřidel.

Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
28.11.2018 (autor Redakce)Související

Kontroly prekurzorů výbušnin v roce 2018

vydáno 13.03.2019

Česká obchodní inspekce kontrolovala v minulém roce dodržování zákona, který obchodníkům ukládá zákaz prodeje některých chemických látek, z kterých by bylo možné vyrobit výbušniny, bez registrace nebo povolení. V roce 2018 uskutečnila 256 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 42 případech.

Téma: Ochrana spotřebitele

I prodej zábavní pyrotechniky se postupně přesouvá na internet

vydáno 26.02.2019

Česká obchodní inspekce provedla ke konci minulého roku kontrolní akci zaměřenou na nabídku, prodej a skladování pyrotechniky. Celkem uskutečnila 127 kontrol. Ve 37 případech zjistila porušení zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, který prodejcům mimo jiné ukládá zpřístupňovat...

Téma: Ochrana spotřebitele

V prosinci 2018 vyhověly všechny vzorky pohonných hmot

vydáno 11.02.2019

Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot i v prosinci 2018. Celkem ČOI odebrala 162 vzorků a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Téma: Ochrana spotřebitele

Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  143
ano, třídím všechen odpad  305
ne, odpad netřídím  50

Hlasovalo 498 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz