https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Pozor na nákup vánočních řetězů

Česká obchodní inspekce v rámci mezinárodní akce provedla kontroly zaměřené na bezpečnost elektrických světelných řetězů zakoupených v internetových obchodech. Zkontrolovala celkem 3 typy výrobků a nedostatky zjistila u 2 typů.

Česká obchodní inspekce se v minulém roce zúčastnila mezinárodní kontrolní akce „Christmas online market surveillance campaign 2018“, která byla zaměřena na bezpečnost elektrických světelných vánočních řetězů zakoupených v internetových obchodech. Cílem byla kontrola dodržování příslušných zákonů (viz zákony) u hospodářských subjektů, které dodávají dané výrobky na trh v České republice.

Inspektoři ČOI provedli 3 kontroly u různých hospodářských subjektů. Kontrolovány byly celkem 3 typy výrobků, které byly podrobeny testování ve vybrané zkušebně TÜV SÜD Product Service GmbH -- Daimlerstraße 11 / 85748 Garching, SRN. Zde bylo na základě technického testování zjištěno, že 2 typy byly nevyhovující po administrativní stránce, kdy nebylo v pořádku povinné značení a návody, které musí obsahovat bezpečnostní instrukce. Pouze 1 výrobek byl shledán vyhovujícím v úplném rozsahu.

Uložená opatření

V 1 případě uložila ČOI pokutu formou příkazu na místě v celkové hodnotě 2 000 Kč. V 1 případě zakázala dodávání výrobku na trh, jelikož se jednalo o neodstranitelný nedostatek v informacích uváděných pouze výrobcem a v 1 případě uložila opatření spočívající v doplnění požadovaných informací.

Výsledky kontrolní akce zaměřené na vánoční světelné řetězy potvrzují, že se u většiny kontrolovaných výrobků vyskytují nedostatky jak technického, tak administrativního charakteru. Provedené kontroly naznačují, že je i nadále nutné v nich pokračovat a zabránit tak používání nevyhovujících zařízení s určitou mírou nebezpečí pro konečného spotřebitele.

Příslušné kontrolované zákony a nařízení:

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU) Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)

Nařízení EP a Rady č. 765/2008 - požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

Podmínky pro výrobu prodlužovacích přívodů jsou stanoveny harmonizovanými normami:

ČSN EN 60598-1 ed. 6 Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 Svítidla – Část 2-20: Zvláštní požadavky – Světelné řetězy

ČSN EN 61347-1 ed.3 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 61347-2-13 ed.2 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly


Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
10.12.2019 (autor Redakce)Související

Máme skladem u dodavatele - není žádná záruka včasného dodání

vydáno 24.03.2020

Velmi často se na Českou obchodní inspekci obracejí v posledních dnech spotřebitelé s tím, že zaplatili na internetu za roušky či respirátory, které nedorazily. „Důrazně apelujeme na spotřebitele, aby zvážili nákup na internetu u neznámých prodejců, kteří nemohou zajistit doručení vašeho zboží, nebo dokonce se...

Téma: Koronavirus / Ochrana spotřebitele

SVS před Vánoci zkontrolovala téměř 1000 stánků s kapry, závadu zjistila u čtyř procent z nich

vydáno 15.01.2020

Veterinární inspektoři v závěru loňského roku jako již tradičně kontrolovali prodejce vánočních kaprů. Jejich kontrolou prošla před svátky bezmála jedna tisícovka prodejních míst. Zhruba ve čtyřech procentech kontrol zjistili inspektoři nějakou závadu (v roce 2018 to byly tři procenta kontrol). Nejčastějším...

Téma: Ochrana spotřebitele / Zemědělství

Splňují výrobky ovládané přes sítě technické parametry?

vydáno 18.11.2019

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodního projektu, který byl zaměřen na domácí zařízení, která lze připojit do internetové sítě. Jsou to výrobky, které může spotřebitel prostřednictvím sítí ovládat přes chytrý telefon, tablet nebo počítač. V rámci Evropské unie se jednalo o pilotní projekt s cílem ověřit,...

Téma: Ochrana spotřebitele


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz