https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Povinnost doložit roční zúčtování v termínu ukládá poskytovatelům služeb zákon

Poskytovatelé služeb spojených s užíváním bytu, např. vodárny, teplárny apod., jsou povinni podle platné legislativy doručit fyzickým či právnickým osobám vyúčtování ročních výdajů nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. V praxi to tedy znamená, že příjemci příspěvku na bydlení by měli dostat tyto doklady včas a následně je pak, opět podle platné legislativy, doručit Úřadu práce ČR. V této souvislosti ÚP ČR apeluje na pronajímatele, aby vyúčtování neprodleně předávali nájemcům.

Podle zákona o státní sociální podpoře, konkrétně podle § 25, musí všichni příjemci příspěvku na bydlení doložit příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR vyúčtování ročních výdajů souvisejících s bydlením (vodné a stočné, teplo apod.) za předchozí zúčtovací období. Tedy období, za které se provádí pravidelné zúčtování. Klienti, kteří dokládali poslední podklady za zúčtovací období od 1. 1. do 31. 12. 2017, musí nyní ÚP ČR doložit do konce dubna 2019 nové vyúčtování, a to za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. Pokud to však lidé nestihnou do 30. 4. 2019, o dávku automaticky nepřijdou. Podklady je možné dodat i v průběhu května. Tento systém dokládání je plně v souladu se zákonem a Úřad práce ČR pravidla týkající se dokládání vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v letošním roce nijak nezpřísnil.

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů, pak ukládá poskytovatelům služeb, aby toto vyúčtování doručili oprávněným fyzickým či právnickým osobám nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

„Pokud příjemce příspěvku na bydlení doloží Úřadu práce ČR vyúčtování do konce května 2019, bude výplata dávky pokračovat. V případě, že klient doloží vyúčtování později, a to maximálně v průběhu tří měsíců následujících po květnu, tedy v červnu, červenci či srpnu, musí si současně uplatnit novou žádost o příspěvek na bydlení. Tato situace může nastat v případech, kdy majitel nemovitosti nevystaví v zákonné lhůtě vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu. Úřad práce ČR pak peníze vyplatí až tři měsíce zpětně a proluka v pobírání dávky nenastane,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pokud ovšem klienti nedoloží roční vyúčtování ani v těchto lhůtách, pak musí ÚP ČR v souladu se zákonem dávku odejmout.

Konkrétní příklady zúčtovacího období:

1) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, klient musí ÚP ČR do konce května 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
2) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 2. 2017 do 31. 01. 2018, klient musí ÚP ČR do konce června 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 2. 2018 do 31. 1.2019.
3) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018, klient musí ÚP ČR do konce července 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.
4) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018, klient musí ÚP ČR do konce srpna 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.
5) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018, klient musí ÚP ČR do konce září 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019.


Téma: Bydlení / Sociální zabezpečení, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
17.04.2019 (autor Redakce)Související

Vláda schválila návrh zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny aktivně pobírající k 1. 1. 2020

vydáno 22.05.2019

Až o 80 tisíc korun se zřejmě od ledna zvýší rodičovský příspěvek pro všechny aktivně pobírající rodiče. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí podpořila vláda. Novela zákona o státní sociální podpoře teď poputuje do Poslanecké sněmovny.

Téma: Sociální zabezpečení

Obce mohou žádat o dotace z nového programu VÝSTAVBA

vydáno 21.05.2019

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) přijímá od 20. května 2019 žádosti v rámci nového dotačně-úvěrového programu VÝSTAVBA. Informace o způsobu podání žádosti včetně povinných náležitostí a podmínky výzvy naleznete na webových stránkách SFRB. Program přispěje ke zvyšování dostupnosti bydlení.

Téma: Bydlení / Samospráva a regiony

V obcích se začnou stavět byty. MMR příští týden spustí program Výstavba

vydáno 16.05.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj spustí nový dotačně-úvěrový program Výstavba. Program přispěje ke zvyšování dostupnosti bydlení. Žádosti bude přijímat Státní fond rozvoje bydlení příští týden od 20. května.

Téma: Bydlení / Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz