Povinnost doložit roční zúčtování v termínu ukládá poskytovatelům služeb zákon

Poskytovatelé služeb spojených s užíváním bytu, např. vodárny, teplárny apod., jsou povinni podle platné legislativy doručit fyzickým či právnickým osobám vyúčtování ročních výdajů nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. V praxi to tedy znamená, že příjemci příspěvku na bydlení by měli dostat tyto doklady včas a následně je pak, opět podle platné legislativy, doručit Úřadu práce ČR. V této souvislosti ÚP ČR apeluje na pronajímatele, aby vyúčtování neprodleně předávali nájemcům.

Podle zákona o státní sociální podpoře, konkrétně podle § 25, musí všichni příjemci příspěvku na bydlení doložit příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR vyúčtování ročních výdajů souvisejících s bydlením (vodné a stočné, teplo apod.) za předchozí zúčtovací období. Tedy období, za které se provádí pravidelné zúčtování. Klienti, kteří dokládali poslední podklady za zúčtovací období od 1. 1. do 31. 12. 2017, musí nyní ÚP ČR doložit do konce dubna 2019 nové vyúčtování, a to za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. Pokud to však lidé nestihnou do 30. 4. 2019, o dávku automaticky nepřijdou. Podklady je možné dodat i v průběhu května. Tento systém dokládání je plně v souladu se zákonem a Úřad práce ČR pravidla týkající se dokládání vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v letošním roce nijak nezpřísnil.

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů, pak ukládá poskytovatelům služeb, aby toto vyúčtování doručili oprávněným fyzickým či právnickým osobám nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

„Pokud příjemce příspěvku na bydlení doloží Úřadu práce ČR vyúčtování do konce května 2019, bude výplata dávky pokračovat. V případě, že klient doloží vyúčtování později, a to maximálně v průběhu tří měsíců následujících po květnu, tedy v červnu, červenci či srpnu, musí si současně uplatnit novou žádost o příspěvek na bydlení. Tato situace může nastat v případech, kdy majitel nemovitosti nevystaví v zákonné lhůtě vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu. Úřad práce ČR pak peníze vyplatí až tři měsíce zpětně a proluka v pobírání dávky nenastane,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pokud ovšem klienti nedoloží roční vyúčtování ani v těchto lhůtách, pak musí ÚP ČR v souladu se zákonem dávku odejmout.

Konkrétní příklady zúčtovacího období:

1) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, klient musí ÚP ČR do konce května 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
2) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 2. 2017 do 31. 01. 2018, klient musí ÚP ČR do konce června 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 2. 2018 do 31. 1.2019.
3) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018, klient musí ÚP ČR do konce července 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.
4) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018, klient musí ÚP ČR do konce srpna 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.
5) Bylo-li ÚP ČR doloženo poslední vyúčtování za zúčtovací období
od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018, klient musí ÚP ČR do konce září 2019 doložit vyúčtování na základě výzvy, a to s následujícím zúčtovacím obdobím od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019.


Téma: Bydlení / Sociální zabezpečení, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
17.04.2019 (autor Redakce)Související

Kvůli výpadku příjmu nemáte na jídlo a bydlení, ale na dávky hmotné nouze nedosáhnete? Můžete požádat o MOP

vydáno 07.04.2020

Lidé, kterým kvůli současným opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 poklesl příjem, ale ne o tolik, aby jim vznikl nárok na opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), mohou Úřad práce ČR požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Tato podpora se týká...

Téma: Koronavirus / Nemocenské pojištění / Podnikání / Sociální zabezpečení / Zaměstnanost

Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů

vydáno 02.04.2020

Vláda schválila na mimořádném jednání ve středu 1. dubna 2020 několik návrhů zákonů, které předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Obsahují další řadu kroků, které mají pomoci se zvládnutím dopadů epidemie koronaviru na společnost. Kabinet rovněž požádá o prodloužení trvání nouzového stavu o...

Téma: Bydlení / Koronavirus / Obrana a bezpečnost / Právo a zákony / Volný čas a cestování

Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance

vydáno 01.04.2020

Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev, například prominutí červnových záloh na daň z příjmu či posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitostí.

Téma: Daně / Ekonomika a finance / Koronavirus / Nemocenské pojištění / Podnikání / Právo a zákony / Sociální zabezpečení / Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz