Posun termínu zákazu provozu starých kotlů

Ministerstvo životního prostředí navrhlo posunout termín zákazu provozu starých neekologických kotlů o 2 roky. Tento návrh schválila vláda. Nyní ho musí ještě odhlasovat parlament.

Více než 150 tisíc domácností si zatím nestihlo vyměnit svůj starý kotel za nový a ve světle zdražování ještě stále vyčkávají. V České republice kromě toho přibývá lidí, kteří uvažují, zda je pro ně vhodné odebírat plyn. Ministerstvo životního prostředí proto přišlo s návrhem na posunutí termínu zákazu provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy o dva roky, který schválila vláda.

„Chceme ulehčit domácnostem, aktuálně zatíženým komplikacemi spojenými s pandemií covidu, inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu. Vláda proto schválila návrh Ministerstva životního prostředí na posun termínu zákazu provozu starých neekologických kotlů o dva roky, platil by tedy od 1. 9. 2024,“ řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Ministryně zároveň motivuje domácnosti, které chtějí využít kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti: „Povzbuzuji všechny domácnosti, které mají možnost, aby svůj starý kotel na tuhé palivo vyměnily. Kotlíkové dotace v krajích se brzy rozeběhnou a nyní je díky nim možné žádat o příspěvek až do výše 180 tisíc korun.“

Odkladem povinnosti provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje dojde k prodloužení termínu pro zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, které slouží jako zdroje tepla a které neplní emisní požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, o dva roky pro provozovatele rodinných domů, bytových domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci. Navrhuje se tedy, aby se odklad provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje vztahoval pouze na provozovatele, kteří užívají spalovací stacionární zdroje k vytápění stavebních objektů, které mohou být užívány k bydlení.

Více informací k novinkám v kotlíkových dotacích pro nízkopříjmové domácnosti naleznete zde.


11.04.2022 (autor Redakce)Související

MŽP podpoří projekty z programu LIFE

vydáno 19.05.2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a oblasti Opatření v oblasti klimatu.

Téma: Podnikání / Samospráva a regiony / Životní prostředí

Státní fond životního prostředí - Generátor povinné publicity

vydáno 11.05.2022

Státní fond životního prostředí ČR vychází vstříc příjemcům dotační podpory a pro nové výzvy NPŽP a OPŽP 2021+ spouští webovou aplikaci k automatickému vytváření podkladů povinné publicity.

Téma: Podnikání / Životní prostředí

MPSV podpoří výstavby a rekonstrukce objektů pro sociální služby

vydáno 10.05.2022

MPSV prostřednictvím Národního plánu obnovy vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, zlepšení a obnovu jejich materiálně technické základny.

Téma: Bydlení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz