https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Poslanci schválili státní rozpočet na rok 2020

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Návrh státního rozpočtu počítá v příštím roce s celkovými příjmy ve výši 1 578,1 mld. Kč a s celkovými výdaji ve výši 1 618,1 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 40 mld. Kč a zůstává pro rok 2020 na stejné úrovni jako v letošním roce.

„Schválení státního rozpočtu je dobrou zprávou pro občany. Připravili jsme kvalitní a vyvážený návrh, který přináší rekordní investice do potřebných projektů, školství, vědy a výzkumu a do všech dalších oblastí, kde se to naší zemi v budoucnu vrátí. Pokračuje ve splácení palčivých dluhů minulých vlád a otevírá cestu k dalšímu zlepšení životní situace dvou a půl milionů seniorů,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

„Přitom ani přes mírné zpomalení ekonomiky nepočítáme se zvýšením schodku a růstem zadlužení, a to i díky úsporám na provozu státu. Navržený schodek je ve stejné výši jako pro letošní rok. Odpovídá úrovni 0,7 % HDP. To jsou minimálně od roku 2000 vůbec nejnižší hodnoty,“ dodává ministryně financí.

Kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou historicky rekordní výše přes 88 mld. Kč. Společně s penězi z evropských fondů půjde v příštím roce na investice téměř 147 mld. Kč, což oproti roku 2019 znamená nárůst o téměř 25 mld. Kč. Výrazně se také posílí podpora výzkumu, vývoje a inovace. V rozpočtu na příští rok je pro tuto oblast vyčleněno téměř 47 mld. Kč, což je meziročně více o 4,8 mld. Kč.

Dochází také k navýšení národních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury. Národní výdajový rámec fondu dosahuje 70,2 mld. Kč a je tak meziročně posílen o 4,7 mld. Kč. Celkové výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury jsou rozpočtovány ve výši 83,2 mld. Kč.

Výdaje na důchody vzrostou o 34,9 mld. Kč na celkových 507,4 mld. Kč, a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Po tomto navýšení dosáhne průměrný starobní důchod 14 326 Kč. V návrhu rozpočtu na příští rok je obsaženo i navýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020.

Další z priorit státního rozpočtu je platová politika. Příští rok vzrostou platy učitelů v regionální školství o 10 %, přičemž pro rok 2021 se počítá s jejich dalším nárůstem o 9 %. „Na konci volebního období v roce 2021 tak budou učitelé vydělávat v průměru přes 45 tisíc korun, což byl náš závazek ve vládním programovém prohlášení. Myslíme jej vážně a jsme na dobré cestě, abychom jej splnili,“ zdůrazňuje Alena Schillerová.

Ostatním zaměstnancům veřejné sféry porostou platy plošně o 1 500 Kč a současně bude zrušena nejnižší stupnice platových tarifů. „Takže kuchařky a kuchaři, uklízečky nebo uvaděčky budou mít na výplatních páskách v průměru o 10 % vyšší částky. Polepší si tedy především pracovníci s nejnižšími výdělky,“ doplňuje ministryně financí.

Na druhé straně ale schválený rozpočet počítá také s úsporami v provozní a personální oblasti. Dochází ke snížení počtu míst ve veřejné sféře a objemu prostředků na platy stanovené vládou dle specifik jednotlivých kapitol. To se přitom nebude týkat příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, pracovníků v regionálním školství ani zaměstnanců v tzv. parlamentních kapitolách.

Díky tomuto opatření se počet míst sníží o 2 970 a zároveň bude dosaženo úspory ve výši 1,6 mld. Kč. Krácení počtu míst je navíc doprovázeno snížením tzv. užších provozních výdajů rozpočtových kapitol o 10 %. Jedná se zejména o výdajové položky na nákup materiálu, vody, paliv a energií či služeb.

Posílena bude naopak oblast obrany. Výdaje Ministerstva obrany porostou o 8,8 mld. Kč na celkových 75,5 mld. Kč s tím, že podíl výdajů na obranu na HDP se zvýší na 1,4 % v roce 2021. V oblasti finančních vztahů k obecním a krajským samosprávám pak dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy o 5 %, a to nejen v roce 2020. S 5% valorizací tohoto příspěvku se počítá i v letech 2021 a 2022 v návrhu střednědobého výhledu.


Téma: Ekonomika a finance, Zdroj: Ministerstvo financí, Obrázek: Pixabay
06.12.2019 (autor Redakce)Související

Na kybernetickou bezpečnost poskytl IROP už 1,4 miliardy korun

vydáno 14.01.2020

K vyššímu zabezpečení informačních systémů veřejné správy přispívá také Integrovaný regionální operační program (IROP), který prostřednictvím výzvy „Kybernetická bezpečnost“ investoval 1,4 mld. Kč do celkem 55 projektů.

Téma: Ekonomika a finance

MZe začíná kvůli suchu propojovat české vodovody

vydáno 09.01.2020

Na rekonstrukci páteřních vodovodů a propojování vodovodních soustav bude vynaloženo v příštích dvou letech bezmála půl miliardy korun. Pro vlastníky vodárenské infrastruktury vytvoří Ministerstvo zemědělství (MZe) samostatný dotační program, pomocí kterého na peníze dosáhnou. Informoval o tom ministr zemědělství...

Téma: Ekonomika a finance / Zemědělství

Generální ředitelství cel mělo chyby v uveřejňování smluv, inventurách i oceňování majetku

vydáno 06.01.2020

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Generálního ředitelství cel (GŘC) s majetkem a prostředky státu v letech 2017 až 2018. Neúčelné a nehospodárné vynakládání prostředků sice kontroloři nezjistili, GŘC ale chybovalo při uveřejňování smluv v registru smluv, inventarizaci a oceňování majetku i v programovém...

Téma: Ekonomika a finance


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz