Portál veřejné správy - jde skutečně o krádež?


Společnost European Business Enterprise, a.s. (EBE) se touto cestou důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím ministra vnitra Jana Kubiceho v jeho odpovědi na interpelaci poslance Michala Doktora ze dne 15. 12. 2011.

Interpelace a odpověď: http://www.michaldoktor.cz/

Ve své odpovědi ze dne 9. 1. 2012 ministr vnitra Jan Kubice mimo jiné uvádí "V této souvislosti mi dovolte konstatovat, že veškeré technické prostředky, na kterých je provozována stávající informační část PVS i licence aplikačního software, jsou ve vlastnictví Ministerstva vnitra, tudíž za jejich užívání není na místě platit jakémukoli externímu subjektu."

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Vlastníkem aplikačního software Portálu veřejné správy (PVS), konkrétně aplikací Adresář veřejné správy, Agendy, Číselníky, Aplikace správy obsahu, Katalog informačních zdrojů veřejné správy je společnost EBE.

Společnost EBE tento aplikační software prokazatelně vlastní a vyvíjí již od roku 2000 a je vlastníkem jak veškerých autorských práv, tak i veškerých práv souvisejícího průmyslového vlastnictví. Jde o již tradiční produkt společnosti EBE s vysokou funkcionalitou, který se v roce 2003 stal pro své kvality infrastrukturní částí projektu Portál veřejné správy a společnost EBE smluvním dodavatelem aplikací, databází a služeb Portálu veřejné správy.

Do okamžiku zveřejnění odpovědi ministra vnitra Jana Kubiceho na interpelaci měla společnost EBE od zástupců Ministerstva vnitra informace, podle kterých není za provoz aplikací společnosti EBE na PVS ze strany ministerstva placeno výlučně z důvodu nedostatku finančních prostředků. Proto poskytuje společnost EBE aplikační software a související služby pro PVS od 1. 7. 2011 v dobré víře a ve stejném rozsahu jako poskytovala do 30. 6. 2011 na základě předchozích smluvních vztahů.

Okamžikem zveřejnění zmíněné odpovědi ministra vnitra dne 12. 1. 2012 však nastávají nové a podstatné skutečnosti, které mohou způsobit společnosti EBE významnou majetkovou újmu způsobenou nezákonným převodem vlastnictví k aplikačnímu software PVS v majetku společnosti EBE, jako i další případné škody a újmy.

Z výše uvedených důvodů proto společnost EBE veřejně žádá ministra vnitra, aby neprodleně odstranil tento nezákonný stav.

Dokumentace:

(1) Interpelace ze dne 15. 12. 2011
(2) Odpověď ministra na interpelaci
(3) Copyright PVS
(4) Textace copyrightu v kódu stránek PVS
(5) Interní rozhraní aplikace Adresář úřadů PVS
(6) Interní rozhraní aplikace Agendy PVS
(7) Licenční podmínky EBE pro PVS

Kontakt:

European Business Enterprise, a.s.

tel.: 323 601 531
fax: 323 602 025
e-mail: info@ebe.cz
http://www.ebe.cz


Téma: Portál veřejné správy, Zdroj: Redakce
12.01.2012 (autor Redakce)


Související

Kolem Portálu veřejné správy se strhly tahanice, šetří je policie

vydáno 10.09.2012

Pražští detektivové se podle zjištění Práva zabývají spory kolem projektu ministerstva vnitra na internetový Portál veřejné správy.

Téma: Portál veřejné správy

U veřejných zakázek již není možné podávat námitky

vydáno 26.06.2012

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 18. června 2012 přepisuje zákon o veřejných zakázkách. Podle úřadu již není možné v případě jednacího řízení bez uveřejnění podávat žádné námitky.

Téma: Veřejné zakázky / Portál veřejné správy

Ministerstvo vnitra nedokáže vysvětlit výroky svého ministra

vydáno 12.06.2012

Ministr vnitra Jan Kubice v rámci poslaneckých interpelací v Poslanecké sněmovně dne 2. 2. 2012 uvedl z hlediska autorského a vlastnického práva zásadní tvrzení, které nemá právně podloženo.

Téma: Portál veřejné správy


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz