Polovina kontrolovaných v rámci akce HAD porušila zákon

Česká obchodní inspekce se zúčastnila v rámci svých dozorových kompetencí celostátní akce HAD (Hazard, alkohol a děti). Z kontrol vyplynulo, že obchodníci stále nedodržují zákon o ochraně spotřebitele, ale ani zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. „Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že účast mladistvých při kontrole představuje nový a významný prvek zvyšující efektivitu kontroly," uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. „Domníváme se, že je to i nástroj umožňující účinnější prosazování boje proti alkoholismu a toxikomanii dětí a mládeže v ČR a prvek přispívající k celkovému uvědomění škodlivosti návykových látek mezi skupinami mladistvých,“ dodal.

Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce HAD provedla celkem 178 kontrol a porušení zákona zjistili inspektoři v 94 případech (tj. 53 %). Ve 25 případech byla při kontrole zajištěna účast osoby mladší 18 let.

Kontroly v rámci akce HAD
Inspektorátpočet provedenýchse zjištěnímprocentuální vyjádření
Středočeský a Hl. město Praha361747,22
Jihočeský a Vysočina231147,83
Plzeňský a Karlovarský161062,50
Ústecký a Liberecký271762,96
Královéhradecký a Pardubický19947,37
Jihomoravský a Zlínský331648,48
Olomoucký a Moravskoslezský 241458,33
Celkem1789452,81


Nejčastějším porušením bylo porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • ve 48 případech byly porušovány zásady poctivosti prodeje (§ 3)
  • v 18 případech nebyl spotřebitel seznámen s cenami nabízených výrobků (§ 12)
  • v 15 případech nebyl vydán doklad o zakoupení výrobku nebo vydaný doklad neobsahoval předepsané náležitosti (§ 16)

Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek:
  • v 5 případech byl porušen § 5 odst. 2, tedy prodejce tabákových a ostatních obdobných výrobků neumístil na místech jejich prodeje pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let
  • v 15 případech došlo k prodeji nebo podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let (§ 11 odst. 5)
  • v 8 případech prodejce alkoholických nápojů na místech jejich prodeje neumístil pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (§ 13 odst. 1)

V jednom případě prodejce neposkytl součinnosti při provádění kontroly (porušen § 10 odst. 2, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole). Česká obchodní inspekce ve správním řízení rozhodne také o výši pokuty.

Spolupráce s nezletilými figuranty a ostatními orgány

V rámci kontrolní akce byla využita spolupráce s ostatními kontrolními orgány. Nejvýznamnější byla spolupráce s Policií ČR, která celou kontrolní akci organizačně řídí. Význam při realizaci kontrolní akce měli nezletilí figuranti, jejichž prostřednictvím bylo možné ověřit dodržování zákonem stanovené věkové hranice 18 let pro prodej či podávání alkoholických nápojů a prodej tabákových a ostatních obdobných výrobků. Tito figuranti byli přítomni při 25 kontrolách České obchodní inspekce.


Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
30.01.2019 (autor Redakce)Související

ČOI kontrolovala zprostředkování a prodej předmětů kulturní hodnoty

vydáno 15.04.2019

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolní akci zaměřenou na zprostředkování prodeje a prodej předmětů kulturní hodnoty a kulturních památek, kterou uskutečnila v druhé polovině minulého roku.

Téma: Ochrana spotřebitele

V další letní turistické sezóně budou kontroly ČOI pokračovat

vydáno 09.04.2019

Česká obchodní inspekce na začátku letní turistické sezóny 2019 zveřejňuje výsledky kontrol za minulý rok. V roce 2018 uskutečnila 1 108 kontrol, které byly zaměřené na nabídku a prodej výrobků a poskytování služeb v turistických oblastech, které jsou spotřebiteli hojně využívány zejména v letním období. Porušení...

Téma: Ochrana spotřebitele

Jak se orientovat ve značení vajec

vydáno 01.04.2019

Vejce jsou v naší kultuře tradičním velikonočním symbolem a pokrmem. Před jarními svátky roste vždy poptávka po vejcích. V souvislosti s tím se každoročně množí dotazy ohledně jejich značení. Spotřebitele nejčastěji zajímá, jak poznat původ vajec a formu chovu. Přečtení následujících řádků by mělo spotřebiteli pomoci...

Téma: Ochrana spotřebitele / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz