Polovina kontrolovaných v rámci akce HAD porušila zákon

Česká obchodní inspekce se zúčastnila v rámci svých dozorových kompetencí celostátní akce HAD (Hazard, alkohol a děti). Z kontrol vyplynulo, že obchodníci stále nedodržují zákon o ochraně spotřebitele, ale ani zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. „Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že účast mladistvých při kontrole představuje nový a významný prvek zvyšující efektivitu kontroly," uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. „Domníváme se, že je to i nástroj umožňující účinnější prosazování boje proti alkoholismu a toxikomanii dětí a mládeže v ČR a prvek přispívající k celkovému uvědomění škodlivosti návykových látek mezi skupinami mladistvých,“ dodal.

Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce HAD provedla celkem 178 kontrol a porušení zákona zjistili inspektoři v 94 případech (tj. 53 %). Ve 25 případech byla při kontrole zajištěna účast osoby mladší 18 let.

Kontroly v rámci akce HAD
Inspektorátpočet provedenýchse zjištěnímprocentuální vyjádření
Středočeský a Hl. město Praha361747,22
Jihočeský a Vysočina231147,83
Plzeňský a Karlovarský161062,50
Ústecký a Liberecký271762,96
Královéhradecký a Pardubický19947,37
Jihomoravský a Zlínský331648,48
Olomoucký a Moravskoslezský 241458,33
Celkem1789452,81


Nejčastějším porušením bylo porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
  • ve 48 případech byly porušovány zásady poctivosti prodeje (§ 3)
  • v 18 případech nebyl spotřebitel seznámen s cenami nabízených výrobků (§ 12)
  • v 15 případech nebyl vydán doklad o zakoupení výrobku nebo vydaný doklad neobsahoval předepsané náležitosti (§ 16)

Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek:
  • v 5 případech byl porušen § 5 odst. 2, tedy prodejce tabákových a ostatních obdobných výrobků neumístil na místech jejich prodeje pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let
  • v 15 případech došlo k prodeji nebo podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let (§ 11 odst. 5)
  • v 8 případech prodejce alkoholických nápojů na místech jejich prodeje neumístil pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (§ 13 odst. 1)

V jednom případě prodejce neposkytl součinnosti při provádění kontroly (porušen § 10 odst. 2, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole). Česká obchodní inspekce ve správním řízení rozhodne také o výši pokuty.

Spolupráce s nezletilými figuranty a ostatními orgány

V rámci kontrolní akce byla využita spolupráce s ostatními kontrolními orgány. Nejvýznamnější byla spolupráce s Policií ČR, která celou kontrolní akci organizačně řídí. Význam při realizaci kontrolní akce měli nezletilí figuranti, jejichž prostřednictvím bylo možné ověřit dodržování zákonem stanovené věkové hranice 18 let pro prodej či podávání alkoholických nápojů a prodej tabákových a ostatních obdobných výrobků. Tito figuranti byli přítomni při 25 kontrolách České obchodní inspekce.


Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
30.01.2019 (autor Redakce)Související

V prosinci 2018 vyhověly všechny vzorky pohonných hmot

vydáno 11.02.2019

Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot i v prosinci 2018. Celkem ČOI odebrala 162 vzorků a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Téma: Ochrana spotřebitele

Veterinární dozor v roce 2018

vydáno 25.01.2019

Loňský rok byl pro státní veterinární dozor z hlediska výskytu nákaz i dozoru v oblasti hygieny potravin živočišného původu klidnější než extrémně náročný rok 2017. Území ČR se vyhnula vysoce patogenní ptačí chřipka a na ústupu byl africký mor prasat (AMP). Veterinární inspektoři nemuseli řešit tak rozsáhlé...

Téma: Ochrana spotřebitele

Kontroly ČOI prokázaly 9 případů diskriminačního jednání

vydáno 25.01.2019

Česká obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí 2018 provedla 179 kontrol a zjistila 9 případů, kdy prodávající použili některou z forem diskriminačního jednání. Součástí akce byly kontroly i jiných zákonných povinností. Porušení právních předpisů bylo zjištěno v 62 případech. Nejčastěji se jednalo o nedodržení dalších...

Téma: Ochrana spotřebitele

Anketa

Dostal(a) jste v roce 2018 body za spáchání přestupku?

ano  28
ne  144

Hlasovalo 172 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz