Pokuta za nedodržení elektronické formy podání daňového přiznání

Pokud někdo má – nebo musí mít – datovou schránku, je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím. Pokud tak neučiní, dostane pokutu. V současné době neexistuje možnost domáhat se s úspěchem snížení či prominutí pokuty. Finanční úřad nemá povinnost o tomto pravidlu nikoho informovat.

Veřejný ochránce práv se opakovaně setkává s podněty proti uložení pokuty za nedodržení povinnosti podat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky.
Tato povinnost vyplývá z daňového řádu. Od 1. ledna 2015 má každý daňový subjekt (nebo jeho zástupce), který má zpřístupněnou datovou schránku (nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem), povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Finanční úřad uloží platebním výměrem pokutu ve výši 2.000,- Kč bez výjimky tomu, kdo tuto povinnost nesplnil, např. podal daňové přiznání klasickým „papírovým“ způsobem.
Proti platebnímu výměru se lze odvolat, nicméně daňový subjekt neuspěje s námitkou, že ho finanční úřad na tuto povinnost předem neupozornil (např. při podání daňového přiznání na podatelně finančního úřadu nebo zasláním upozornění do datové schránky, atp.).


Téma: Daně, Zdroj: Veřejný ochránce práv, Ilustrační obrázek: edar
12.09.2016 (autor Redakce)Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  44
ne  34
někdy  23

Hlasovalo 101 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz