Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v září, počet volných míst je opět rekordní

K 30. 9. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) nejméně uchazečů o zaměstnání od března 2009 - celkem jich bylo 441 892. To je o 8 774 méně než v srpnu a o 87 206 méně než v září 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 424 269 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6 % (srpen 2015 – 6,2 %, září 2014 – 7,3 %). Nadále pokračuje růst počtu volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 108 573 – nejvíce od prosince 2008. V mezinárodním srovnání se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem. V srpnu měla jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (2,7 %), Rychnov nad Kněžnou (3 %), Prachatice (3,1 %), Jindřichův Hradec (3,5 %), Písek a Benešov (oba 3,6 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (11,5 %), Karviná (11,1 %), Ústí nad Labem (10,7 %), Bruntál (10,5 %), Ostrava - město (10,2 %), Chomutov (9,7 %), Děčín (8,5 %) a Sokolov (8,3 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 71 okresů - největší Rychnov nad Kněžnou (o 9,4 %), Plzeň-sever (o 5,3 %), Plzeň-město (o 4,9 %), České Budějovice (o 4,8 %), Klatovy (4,6 %), Svitavy (o 4,4 %), Pelhřimov a Jihlava (shodně o 3,9 %). Naopak nárůst podílu nezaměstnaných osob hlásí 6 regionů, nejvyšší pak okres Bruntál (o 1,6 %), Benešov (o 1,4 %), Prachatice (o 1,2 %), Rokycany (o 0,9 %), Opava (o 0,2 %) a Beroun (o 0,1 %).

V uplynulém měsíci došlo k dalšímu oživení pracovního trhu. Skončily dovolené a firmy opět rozjely naplno výrobu. Nadále pokračují sezonní práce a zároveň ještě doznívá turistická sezóna.

„Česká ekonomika nadále roste, což dokazuje i rekordní počet volných pracovních míst. V uplynulém měsíci jich opět přibylo a jejich počet se blíží k hodnotám z listopadu 2008. Tehdy jich zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím Úřadu práce ČR celkem 111 307. Projevuje se tak pozitivní dopad široké podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR,“ shrnuje vývoj na trhu práce zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo, s postupným utlumováním sezónních prací a ukončováním pracovních poměrů na dobu určitou, mírně vzrůst“.

Jako každý rok v září, i letos, se do evidence Úřadu práce ČR hlásila hlavní vlna absolventů. Meziměsíčně jich bylo o 5 205 více. V dlouhodobém srovnání byl ale jejich počet nejnižší za poslední čtyři roky. Bez práce bylo k 30. 9. 2015 celkem 23 089 bývalých studentů (září 2012 – 30 520, září 2013 – 37 301, září 2014 – 29 373).

„Řada mladých lidí se snaží hledat si práci už v době, kdy ještě mají statut studenta. Také zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, které si mohou tzv. vychovat k obrazu svému. Tento vývoj svědčí o nárůstu zaměstnatelnosti této skupiny uchazečů. Další věcí je, že roste počet mladých lidí, kteří pracují už během studia, a to značně zvyšuje jejich šance na uplatnění po dokončení školy,“ vysvětluje Kateřina Sadílková.

V evidenci Úřadu práce ČR převládají absolventi se středním odborným vzděláním, tj. vyučení, a absolventi středních odborných škol s maturitou. Nejpočetněji jsou mezi nezaměstnanými zastoupeni bývalí studenti středních škol zaměřených na gastronomii, hotelnictví a turismus. Hůře hledají uplatnění na trhu práce také absolventi oborů jako je podnikání a osobní a provozní služby. V případě vysokoškoláků nejčastěji přicházejí na ÚP ČR ti, kteří vystudovali ekonomii. Naopak nejméně je bývalých posluchačů lékařských, právnických či strojírenských vysokých škol. V případě všech absolventů platí, že největší šance na získání práce mají absolventi technických a řemeslných oborů. Aby ÚP ČR co nejvíce zjednodušil mladým lidem vstup na trh práce, pořádá po celé republice besedy pro žáky středních, ale i vysokých škol, na kterých se účastníci se dozvědí řadu potřebných a praktických informací. Mimo jiné i to, jak mají postupovat, pokud zaměstnání nenajdou.

Na vývoji nezaměstnanosti se projevil také vyšší počet učitelů a dalších pedagogických pracovníků ve školství, kteří odešli z evidence. Zaměstnání jich v uplynulém měsíci hledalo celkem 5 611. Do evidence se jich nově přihlásilo 524, naopak do práce jich nastoupilo 2 231. Nejvíce byli mezi nezaměstnanými zastoupeni učitelé středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ – 1 126 osob. Zaměstnavatelé nabízeli celkem 1 151 volných pracovních míst v tomto oboru. Školy měly zájem hlavně o učitele 1. stupně ZŠ. Celkem jim nabízeli 234 volných pozic.

Jak už bylo řečeno - kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také podpora zaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), zejména pokud jde o podporu uchazečů o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Pozitivní vliv má také stále se rozrůstající portfolio projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě i proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu volných pracovních míst kontaktují jeho zaměstnanci firmy a obce, vyhledávají volné pozice pro uchazeče o zaměstnání, seznamují je nejen s jednotlivými nástroji a opatřeními APZ, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu. Výsledkem je mimo jiné neustále rostoucí počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 108 573 - o 4 805 více než v srpnu a o 52 017 více než před rokem.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 4,1 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Bruntál (17,3), Ústí nad Labem (15,9), Karviná (14), Chomutov (10,9), Most (10,1) a Sokolov (10). Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich bylo ke konci září 10 080 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Celkem 31 502míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Zaměstnavatelé měli v září největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, kováře a nástrojáře, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy či obsluhu pojízdných zařízení. Dále hledali řemeslníky a kvalifikované stavební dělníky, kuchaře a prodavače, pracovníky v administrativě, pojišťovnictví, finančnictví, ve zdravotnictví i sociální oblasti, skladníky, číšníky, servírky, šičky, obchodní zástupce, operátory call center nebo uklízeče. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. svářeč, slévač, soustružník, zámečník, nástrojář, elektrikář, mechanik a opravář strojů, obráběč, řezač plamenem, páječ, seřizovač, obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance.

„V tomto ohledu bohužel jsou velké rozdíly mezi strukturou poptávky a nabídky. Proto se zaměstnavatelům snažíme vycházet maximálně vstříc, a v případě, že víme, co potřebují, jsme schopni pro ně vytipovat ty nejvhodnější uchazeče a připravit je, např. v rámci rekvalifikací,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Během září se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 41 768 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 11 698, meziročně pak o 81 uchazečů vyšší. Z evidence naopak odešlo celkem 47 443 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 1 077 méně než v červenci a o 883 méně než v srpnu 2014. Novou práci získalo 30 429 lidí - o 574 více než v předchozím měsíci a o 210 méně než před rokem. Celkem 8 179 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Podle věku převažovali nezaměstnaní nad 50 let - 133 210 osob - a tvořili 30,1 % z celkového počtu uchazečů, mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a v některých regionech nezaměstnaní mezi 40 – 44 roky. Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy, řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví nebo kuchařů. Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 45 % - celkem 198 955 osob. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

Ke konci září podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů APZ celkem 60 442 uchazečů a zájemců o zaměstnání, z toho 24 592 tvořili lidé nad 50 let. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují i projekty financované jak z národních, tak evropských peněz.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 21 926 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců, ve výjimečných odůvodněných případech až dva roky. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu práci. Obce a kraje zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v září šanci získat zaměstnání 21 697 uchazečů. Celkem 90 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, ostraze, obchodě, ve službách, stavebnictví, zemědělství, strojírenství dále na ně přijímají řidiče, prodavače, výrobní, montážní a dělníky a řemeslníky, sociální pracovníky nebo skladníky. Celkem 2 732 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, v pohostinství, ve stavebnictví (zedník, truhlář, podlahář), zemědělství, prodeji, obchodě či administrativě.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. 9. 2015 se jich účastnilo celkem 10 118 lidí. Nejčastěji jsou realizovány rekvalifikace zaměřené zejména na základní počítačové dovednosti a práci v sociálních službách. Je zájem i o svářečské kurzy, kurzy účetnictví či pro strážné. Velmi častými rekvalifikačními kurzy jsou kurzy za účelem získání řidičských oprávnění pro řidiče nákladní automobilů a autobusů, včetně profesních průkazů. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39 a 50 – 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.

Na konci září evidoval ÚP ČR 26 593 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 23 089. Celkový počet mladých lidí bez práce vzrostl meziměsíčně o 4 960 a meziročně pak o 6 446 osob klesl. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6 % (srpen 2015 – 4,8 %, září 2014 – 6,2 %). Této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči, ať už v rámci APZ nebo cílených projektů. Jedním z programů určených mladým nezaměstnaným je projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let. Jeho cílem je zajistit absolventům tolik potřebné pracovní zkušenosti. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 30. 9. 2015 bylo do projektu zapojeno celkem 2 024 uchazečů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 223 416 žen (53 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 57 378 OZP (13 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci září 1 656 OZP (z toho jich 45 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, obslužným pracovníkům výrobních linek, řemeslníkům, v osobních a úklidových službách, administrativě, prodeji a ostraze, pro prodavače, skladníky, operátory call centra apod. Celkem 99 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 86 419 lidí, tj. 19,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (srpen 2015 – 20,8 %, září 2014 – 18,3 %). O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 96 745 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za srpen 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 5,1 %, EU28 9 %. Nižší nezaměstnanost v rámci sezónně neočištěných dat než v České republice byla už jen v SRN (4,4 %) a na Maltě 4,9 %). Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti činila v ČR 5 % a v EU28 9,5 %. V ČR tak byla po Německu (4,5 %) druhá nejnižší v Evropě.

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
08.10.2015 (autor Redakce)Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  51
ne  39
někdy  27

Hlasovalo 117 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz