Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v září, počet volných míst je opět rekordní

K 30. 9. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) nejméně uchazečů o zaměstnání od března 2009 - celkem jich bylo 441 892. To je o 8 774 méně než v srpnu a o 87 206 méně než v září 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 424 269 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6 % (srpen 2015 – 6,2 %, září 2014 – 7,3 %). Nadále pokračuje růst počtu volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 108 573 – nejvíce od prosince 2008. V mezinárodním srovnání se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem. V srpnu měla jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (2,7 %), Rychnov nad Kněžnou (3 %), Prachatice (3,1 %), Jindřichův Hradec (3,5 %), Písek a Benešov (oba 3,6 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (11,5 %), Karviná (11,1 %), Ústí nad Labem (10,7 %), Bruntál (10,5 %), Ostrava - město (10,2 %), Chomutov (9,7 %), Děčín (8,5 %) a Sokolov (8,3 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 71 okresů - největší Rychnov nad Kněžnou (o 9,4 %), Plzeň-sever (o 5,3 %), Plzeň-město (o 4,9 %), České Budějovice (o 4,8 %), Klatovy (4,6 %), Svitavy (o 4,4 %), Pelhřimov a Jihlava (shodně o 3,9 %). Naopak nárůst podílu nezaměstnaných osob hlásí 6 regionů, nejvyšší pak okres Bruntál (o 1,6 %), Benešov (o 1,4 %), Prachatice (o 1,2 %), Rokycany (o 0,9 %), Opava (o 0,2 %) a Beroun (o 0,1 %).

V uplynulém měsíci došlo k dalšímu oživení pracovního trhu. Skončily dovolené a firmy opět rozjely naplno výrobu. Nadále pokračují sezonní práce a zároveň ještě doznívá turistická sezóna.

„Česká ekonomika nadále roste, což dokazuje i rekordní počet volných pracovních míst. V uplynulém měsíci jich opět přibylo a jejich počet se blíží k hodnotám z listopadu 2008. Tehdy jich zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím Úřadu práce ČR celkem 111 307. Projevuje se tak pozitivní dopad široké podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce ČR,“ shrnuje vývoj na trhu práce zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo, s postupným utlumováním sezónních prací a ukončováním pracovních poměrů na dobu určitou, mírně vzrůst“.

Jako každý rok v září, i letos, se do evidence Úřadu práce ČR hlásila hlavní vlna absolventů. Meziměsíčně jich bylo o 5 205 více. V dlouhodobém srovnání byl ale jejich počet nejnižší za poslední čtyři roky. Bez práce bylo k 30. 9. 2015 celkem 23 089 bývalých studentů (září 2012 – 30 520, září 2013 – 37 301, září 2014 – 29 373).

„Řada mladých lidí se snaží hledat si práci už v době, kdy ještě mají statut studenta. Také zaměstnavatelé mají zájem o uchazeče, které si mohou tzv. vychovat k obrazu svému. Tento vývoj svědčí o nárůstu zaměstnatelnosti této skupiny uchazečů. Další věcí je, že roste počet mladých lidí, kteří pracují už během studia, a to značně zvyšuje jejich šance na uplatnění po dokončení školy,“ vysvětluje Kateřina Sadílková.

V evidenci Úřadu práce ČR převládají absolventi se středním odborným vzděláním, tj. vyučení, a absolventi středních odborných škol s maturitou. Nejpočetněji jsou mezi nezaměstnanými zastoupeni bývalí studenti středních škol zaměřených na gastronomii, hotelnictví a turismus. Hůře hledají uplatnění na trhu práce také absolventi oborů jako je podnikání a osobní a provozní služby. V případě vysokoškoláků nejčastěji přicházejí na ÚP ČR ti, kteří vystudovali ekonomii. Naopak nejméně je bývalých posluchačů lékařských, právnických či strojírenských vysokých škol. V případě všech absolventů platí, že největší šance na získání práce mají absolventi technických a řemeslných oborů. Aby ÚP ČR co nejvíce zjednodušil mladým lidem vstup na trh práce, pořádá po celé republice besedy pro žáky středních, ale i vysokých škol, na kterých se účastníci se dozvědí řadu potřebných a praktických informací. Mimo jiné i to, jak mají postupovat, pokud zaměstnání nenajdou.

Na vývoji nezaměstnanosti se projevil také vyšší počet učitelů a dalších pedagogických pracovníků ve školství, kteří odešli z evidence. Zaměstnání jich v uplynulém měsíci hledalo celkem 5 611. Do evidence se jich nově přihlásilo 524, naopak do práce jich nastoupilo 2 231. Nejvíce byli mezi nezaměstnanými zastoupeni učitelé středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ – 1 126 osob. Zaměstnavatelé nabízeli celkem 1 151 volných pracovních míst v tomto oboru. Školy měly zájem hlavně o učitele 1. stupně ZŠ. Celkem jim nabízeli 234 volných pozic.

Jak už bylo řečeno - kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také podpora zaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), zejména pokud jde o podporu uchazečů o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Pozitivní vliv má také stále se rozrůstající portfolio projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání a v neposlední řadě i proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu volných pracovních míst kontaktují jeho zaměstnanci firmy a obce, vyhledávají volné pozice pro uchazeče o zaměstnání, seznamují je nejen s jednotlivými nástroji a opatřeními APZ, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu. Výsledkem je mimo jiné neustále rostoucí počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 108 573 - o 4 805 více než v srpnu a o 52 017 více než před rokem.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 4,1 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Bruntál (17,3), Ústí nad Labem (15,9), Karviná (14), Chomutov (10,9), Most (10,1) a Sokolov (10). Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich bylo ke konci září 10 080 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Celkem 31 502míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Zaměstnavatelé měli v září největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, kováře a nástrojáře, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy či obsluhu pojízdných zařízení. Dále hledali řemeslníky a kvalifikované stavební dělníky, kuchaře a prodavače, pracovníky v administrativě, pojišťovnictví, finančnictví, ve zdravotnictví i sociální oblasti, skladníky, číšníky, servírky, šičky, obchodní zástupce, operátory call center nebo uklízeče. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. svářeč, slévač, soustružník, zámečník, nástrojář, elektrikář, mechanik a opravář strojů, obráběč, řezač plamenem, páječ, seřizovač, obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance.

„V tomto ohledu bohužel jsou velké rozdíly mezi strukturou poptávky a nabídky. Proto se zaměstnavatelům snažíme vycházet maximálně vstříc, a v případě, že víme, co potřebují, jsme schopni pro ně vytipovat ty nejvhodnější uchazeče a připravit je, např. v rámci rekvalifikací,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Během září se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 41 768 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 11 698, meziročně pak o 81 uchazečů vyšší. Z evidence naopak odešlo celkem 47 443 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 1 077 méně než v červenci a o 883 méně než v srpnu 2014. Novou práci získalo 30 429 lidí - o 574 více než v předchozím měsíci a o 210 méně než před rokem. Celkem 8 179 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Podle věku převažovali nezaměstnaní nad 50 let - 133 210 osob - a tvořili 30,1 % z celkového počtu uchazečů, mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a v některých regionech nezaměstnaní mezi 40 – 44 roky. Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy, řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví nebo kuchařů. Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 45 % - celkem 198 955 osob. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

Ke konci září podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů APZ celkem 60 442 uchazečů a zájemců o zaměstnání, z toho 24 592 tvořili lidé nad 50 let. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují i projekty financované jak z národních, tak evropských peněz.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 21 926 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu max. 12 měsíců, ve výjimečných odůvodněných případech až dva roky. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu práci. Obce a kraje zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v září šanci získat zaměstnání 21 697 uchazečů. Celkem 90 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, ostraze, obchodě, ve službách, stavebnictví, zemědělství, strojírenství dále na ně přijímají řidiče, prodavače, výrobní, montážní a dělníky a řemeslníky, sociální pracovníky nebo skladníky. Celkem 2 732 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, v pohostinství, ve stavebnictví (zedník, truhlář, podlahář), zemědělství, prodeji, obchodě či administrativě.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. 9. 2015 se jich účastnilo celkem 10 118 lidí. Nejčastěji jsou realizovány rekvalifikace zaměřené zejména na základní počítačové dovednosti a práci v sociálních službách. Je zájem i o svářečské kurzy, kurzy účetnictví či pro strážné. Velmi častými rekvalifikačními kurzy jsou kurzy za účelem získání řidičských oprávnění pro řidiče nákladní automobilů a autobusů, včetně profesních průkazů. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39 a 50 – 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním. Roste také zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které Úřad práce ČR přispívá.

Na konci září evidoval ÚP ČR 26 593 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 23 089. Celkový počet mladých lidí bez práce vzrostl meziměsíčně o 4 960 a meziročně pak o 6 446 osob klesl. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6 % (srpen 2015 – 4,8 %, září 2014 – 6,2 %). Této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči, ať už v rámci APZ nebo cílených projektů. Jedním z programů určených mladým nezaměstnaným je projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let. Jeho cílem je zajistit absolventům tolik potřebné pracovní zkušenosti. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 30. 9. 2015 bylo do projektu zapojeno celkem 2 024 uchazečů.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 223 416 žen (53 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 57 378 OZP (13 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci září 1 656 OZP (z toho jich 45 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, obslužným pracovníkům výrobních linek, řemeslníkům, v osobních a úklidových službách, administrativě, prodeji a ostraze, pro prodavače, skladníky, operátory call centra apod. Celkem 99 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 86 419 lidí, tj. 19,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (srpen 2015 – 20,8 %, září 2014 – 18,3 %). O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 96 745 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za srpen 2015, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU: ČR 5,1 %, EU28 9 %. Nižší nezaměstnanost v rámci sezónně neočištěných dat než v České republice byla už jen v SRN (4,4 %) a na Maltě 4,9 %). Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti činila v ČR 5 % a v EU28 9,5 %. V ČR tak byla po Německu (4,5 %) druhá nejnižší v Evropě.

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.


Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
08.10.2015 (autor Redakce)Související

Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech

vydáno 19.10.2017

Podzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  559
ne  75
nevím  30

Hlasovalo 664 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz