Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v květnu

K 31. 5. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 200 675 uchazečů o zaměstnání. To je o 9 153 méně než v dubnu a o 28 957 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od května 1997, kdy bylo bez práce 193 442 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 179 740 dosažitelných uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 2,6 % (duben 2019 – 2,7 %, květen 2018 – 3 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v květnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 346 552, z toho 14 023 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 97 442 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 249 110 pozic pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za duben 2019) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 5. 2019 2,6 %
Počet uchazečů o zaměstnání 200 675
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 179 740
Míra nezam. podle EUROSTAT (duben 2019) 2,1 %
Počet volných pracovních míst (VPM) 346 552
Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince 97 442
Počet VPM vhodných pro cizince 249 110

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance převážně v technických a dělnických oborech.

„V řadě regionů je podíl nezaměstnaných osob na historických minimech. Česká ekonomika je stále v dobré kondici a pracovní trh ovlivňují i sezónní práce, které jsou v plném proudu. Především ve stavebnictví, v gastronomii, cestovním ruchu, zemědělství a zahradnictví, ale také v lesnictví, rybářství, lázeňství či těžbě. Tyto činnosti poběží i v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Rekordní hodnoty, pokud jde o pokles nezaměstnanosti, ale podle ní zároveň komplikují situaci na pracovním trhu.

„Firmám chybí kvalifikovaní řemeslníci, poptávají dělnické profese, ale také odborníky v informačních technologiích. V některých regionech a odvětvích je nedostatek nabídky pracovní síly už také z řad uchazečů o zaměstnání. Pro Úřad práce ČR je současný vývoj impulsem pro zavedení nových přístupů k podpoře zaměstnatelnosti různých cílových skupin. Zároveň jsme se ještě více zaměřili na zkvalitnění a zefektivnění naši činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů. Klademe důraz na přímý kontakt se zaměstnavateli, monitorujeme jejich potřeby v terénu a naši specialisté jsou s nimi v maximálně možné míře v osobním a pravidelném kontaktu. Zároveň se ale snažíme touto činností zaměstnavatele zbytečně nezatěžovat a vycházíme jim vstříc s termíny a délkou návštěv.“

Veškeré tyto a další činnosti probíhají v rámci klíčové aktivity ÚP ČR, kterou je monitoring trhu práce. Jeho prostřednictvím zástupci Úřadu práce ČR informují zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb a naopak získávají informace o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionech, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré informace dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům a nemusí se o nich dovídat zprostředkovaně.

„Obecně považujeme podporu zaměstnavatelů v současné době za velmi důležitou. Zejména v souvislosti s průběhem 4. průmyslové revoluce je důležité, abychom měli přehled o jejich vzdělávacích a personálních potřebách. Můžeme tak mnohem lépe reagovat na změny, které přicházejí s automatizací a digitalizací, a predikovat vývoj struktury profesí v regionech,“ uvádí generální ředitelka ÚP ČR.

Jak už bylo řečeno, v uplynulém měsíci pokračoval pokles nezaměstnanosti. Ten meziměsíční zaznamenalo v květnu 75 regionů, nejvyšší pak okres Český Krumlov (o 15,1 %), Prachatice a Klatovy (oba o 12,1 %), Znojmo a Jindřichův Hradec (o 11,9 %), Písek (o 10,8 %), Svitavy a Tábor (shodně o 10,4 %) a Jeseník (o 10,1 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla v okresech Ústí nad Orlicí a Jičín (shodně o 0,4 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Praha-východ (1 %), Rychnov nad Kněžnou (1,1 %), Jindřichův Hradec (1,2 %), Pelhřimov a Plzeň-jih (oba 1,3 %), Benešov (1,4 %), Ústí nad Orlicí, Písek, Praha-západ a Prachatice (shodně 1,5 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 27 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (6,8 %), Most (5,2 %), Ostrava-město (5,1 %), Ústí nad Labem (4,9 %), Chomutov (4,8 %), Bruntál (4,7 %), Louny (4,4 %) a Znojmo (4,2 %). Podíl nezaměstnaných žen poklesl na 2,8 % a mužů na 2,4 %.

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 346 552 volných pracovních míst, což je o 6 633 více než v dubnu a o 63 309 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (72 690), ve Středočeském (59 179), v Plzeňském (39 499), Pardubickém (26 469) a Jihomoravském (25 161) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 7 207 pozic na dohodu o provedení práce a 6 816 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,6 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (5,2), Jeseník (3,2), Sokolov (2,8), Ústí nad Labem (2,6), Most (2,4), Hodonín (2,2), Znojmo a Bruntál (shodně 2,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 13 093 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Úřad práce ČR zaznamenal v uplynulém měsíci nárůst poptávky po sezónních pracovnících na krátkodobé pracovní poměry. Ke konci května evidoval 36 529 takových pozic. Firmy na ně hledají například montážní dělníky, pomocníky v oblasti těžby a stavebnictví, ve výrobě, v dopravě, zemědělství, lesnictví či rybářství nebo uklízeče. V menší míře se objevují též nabídky v rámci letních brigád. Poptávka je třeba po prodavačích rychlého občerstvení a zmrzliny, pracovnících do zahradnictví a rekreačních středisek, sběračích ovoce, řidičích, dělnických profesích, obsluze na koupalištích, zaměstnancích v turismu, ubytovacích a hotelových službách nebo pohostinství. Zaměstnavatelé ale hledají většinou brigádníky prostřednictvím internetové inzerce či vlastních zaměstnanců.

Obecně měli zaměstnavatelé v květnu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky, pomocníky ve výrobě, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, pomocné manipulační pracovníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, svářeče, řezače plamenem, nebo páječe. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuální přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí také pořádání výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i exkurze zprostředkovatelů ÚP ČR ve firmách či setkávání v rámci regionálních partnerství a osobní návštěvy starostů měst a obcí. V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce.

„Zaměstnavatelé mají možnost přijmout na volnou pozici také pracovníky z volného trhu práce nebo třeba ze zahraničí. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů - výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota slevit z původních požadavků. Na druhou stranu je třeba říci, že řada zaměstnavatelů už flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil a přikročila k úpravě svých požadavků tak, aby odpovídaly současnému trhu práce,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR.

Tak například v současně době už tak striktně nevyžadují úplnou profesní způsobilost, dosaženou úroveň vzdělání, získání konkrétní kvalifikace a praxi v oboru nabízeného pracovního místa. Důležitý je pro ně především zájem nových zaměstnanců o danou pozici, ochota učit se novým věcem, spolehlivost, flexibilita a chuť pracovat. Zaměstnavatelé si je sami zaškolují a "pracují" s nimi mnohem intenzívněji.

Během května se na ÚP ČR nově přihlásilo 33 888 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet nižší o 1 929 osob, meziročně pak vyšší o 657 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 43 041 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 10 001 méně než v dubnu a o 3 356 méně než rok předtím. Novou práci získalo 25 871 lidí - o 10 534 méně než v předchozím měsíci a o 3 507 méně než v květnu 2018.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v květnu 43,2 roku. Mezi evidovanými bylo 74 949 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 37,3 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 25,8 % - celkem 51 803. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 574 dny.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 106 851 žen (53,2 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 35 109 OZP (17,5 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Ke konci května evidoval ÚP ČR celkem 7 743 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1 011 a meziročně pak o 581 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,9 % (duben 2019 – 4,2 %, květen 2018 – 3,6 %). Bez práce bylo k 31. 5. 2019 celkem 4 615 bývalých studentů, tj. o 912 méně než v předchozím měsíci (duben 2019 – 5 527, květen 2018 – 4 997, květen 2017 – 7 620). Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 76 682 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, kováře, nástrojáře, pomocníky ve výrobě, obsluhu pojízdných zařízení a strojů ve výrobě nebo řemeslníky či pracovníky v informačních službách.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci května podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti celkem 12 857 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty spolufinancované z národních a evropských peněz. Prioritou ÚP ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Veřejně prospěšné práce jsou tradiční vlajkovou lodí APZ. Ke konci května na nich pracovalo celkem 6 021 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Za standardní délku trvání VPP považuje 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr i na 24 měsíců – jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání, kteří nemohou najít uplatnění na otevřeném trhu práce, nebo působí jako asistenti prevence kriminality (APK) a koordinátoři VPP. Měsíční výše příspěvku na mzdy pracovníků VPP činí 15 000 Kč. V případě APK je to 16 500 Kč a u předáků VPP pak 16 000 Kč. Opakovaně může ÚP ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. tehdy, když se jedná o osobu s kumulovanými hendikepy, jako např. se zdravotním postižením, ve věku do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, jemuž hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR.

VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání APK nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci května šanci získat zaměstnání 3 093 uchazečů. Celkem 14 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, v zahradnictví, zemědělství, ve strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní nebo montážní dělníky. Celkem 833 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Úspěch sklízí též pilotovaný příspěvek na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Dosud o něj požádalo celkem 9 721 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 417), Olomouckém (2 302), Ústeckém (1 053) a Jihomoravském (948) kraji. Jen v květnu přijal Úřad práce ČR 80 žádostí. S 6 376 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 50 z nich v květnu). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč, protože podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektromechanici, opraváři, strážní, pracovníci ve zdravotnictví a sociální oblasti, dámské krejčové, učitelé, skladníci, uklízečky, asistenti pedagoga, masér, sýrařka nebo obchodní referenti.

Lidé mohou žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 389 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (88), Olomouckém (84), ve Zlínském (46) a v Jihomoravském (45) kraji. Celkem 181 z nich už ÚP ČR žádost schválil. Ostatní posuzuje. Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i 300 km. Mezi žadateli se objevují např. administrativní pracovníci, pracovníci v oblasti osobních služeb, dělníci v elektrovýrobě, programátor, školnice, prodavačky, učitelé, právník, lékař, personální konzultant, fotograf, laborant, zdravotní sestry, recepční či vizážistka.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi nebo třeba základními a mateřskými školami nebo knihovnami, nasmlouvaných 8 266 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (2 851), v Moravskoslezském (1 405) a Jihomoravském (707) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 684 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje (a to opakovaně) další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah a složení plně reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 31. 5. 2019 se jich účastnilo celkem 785 lidí. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů, vč. profesní způsobilosti. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci mezi 40 a 44 lety. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci května 1 017 osob se zdravotním postižením (z toho jich 29 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodu, prodeji a ostraze, operátorům call center apod. Celkem 180 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 69 634 lidí, tj. 34,7 % všech uchazečů vedených v evidenci (duben 2019 – 34,2 %, květen 2018 – 29,5 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 7 900 Kč. O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 67 742 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za duben 2019, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,2 %, EU28 – 6,4 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,1 %, EU28 6,4 %).

Podrobnosti naleznete zde.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny zde.

Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
11.06.2019 (autor Redakce)Související

Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy

vydáno 15.05.2020

Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění dopadů epidemie pro oblast justice, insolvencí a exekucí.

Téma: Insolvence a exekuce / Koronavirus / Zaměstnanost

OSVČ, kompenzační bonus MF a podpora v nezaměstnanosti

vydáno 07.05.2020

Pokud osoby samostatně výdělečně činné ukončí nebo přeruší svou činnost, mohou Úřad práce ČR požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti. Jestliže ale svou činnost neukončí a využijí kompenzační bonus Ministerstva financí ve výši 25 tis. Kč, nemůže je ÚP ČR zavést do evidence a přiznat jim...

Téma: Koronavirus / Podnikání / Zaměstnanost

ÚP ČR vychází vstříc zaměstnavatelům i v projektu POVEZ II

vydáno 28.04.2020

Úřad práce ČR vychází vstříc zaměstnavatelům, kteří nemohou s ohledem na nouzový stav v ČR realizovat vzdělávací aktivity v rámci projektu POVEZ II. Nabízí jim možnost posunutí termínů jejich konání. Stačí, když firmy ÚP ČR nahlásí změnu harmonogramu výuky a požádají o vystavení dodatku k uzavřené dohodě. ÚP ČR...

Téma: Koronavirus / Vzdělávání / Zaměstnanost


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz