Podpora veřejné dopravy měla zvýšit zájem cestujících. Většina peněz šla ale jen na výměnu starých vozů

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil podporu veřejné městské regionální dopravy, kterou rozdělovalo Ministerstvo pro místní rozvoj /MMR/ z „Integrovaného regionálního operačního programu“ v letech 2014 až 2018. NKÚ zkontroloval více než 12,5 miliardy korun vynaložených na tuto podporu, kterou tvoří převážně prostředky z fondů EU. Z toho 1,5 miliardy prověřil u příjemců podpory. Tyto peníze měly pomoci zvýšit využívání veřejné dopravy a přispět například i k tomu, aby byla více ekologická nebo dostupná pro osoby s hendikepem. Smysl sice tato podpora má, její přínosy ale významně snížily některé nedostatky. Například jen pětina z nakoupených vozidel sloužila k rozšíření vozového parku a tím i k rozšíření služeb. Nedostatky našli kontroloři i v hodnocení projektů a jejich kontrole.

K tomu, aby lidé více využívali veřejnou dopravu a dávali jí přednost před osobními vozidly, slouží i podpora z „Integrovaného regionálního operačního programu“. V jeho rámci si dala ČR cíl, aby veřejná doprava tvořila 35 % z celé osobní dopravy. Tento cíl se ale ukazuje jako příliš ambiciózní, dlouhodobě se totiž její podíl pohybuje kolem 30 %.

Zájem o veřejnou dopravu je závislý mimo jiné i na četnosti spojů, jak ukázalo šetření Eurobarometru z roku 2014. Z kontroly NKÚ ale vyplynulo, že pouze 21 % vozidel pořídili příjemci, kterými jsou regionální dopravci, k rozšíření vozového parku a tím i k vyššímu počtu spojů. Většina použila prostředky k výměně starých vozů za nové. Aby se situace v jednotlivých městech a regionech výrazně změnila, bylo by potřeba zaměřit podporu naopak na strategické projekty, které jsou provázány s dalšími opatřeními.

Jedním z ukazatelů toho, jaký měla podpora efekt, byl počet osob přepravených veřejnou dopravou. Jenže příjemci vykazovali naprosto nereálné údaje o tom, o kolik se zvýšil počet přepravených osob díky projektu. MMR totiž nenastavilo žádný mechanismus, který by data ověřil a zabránil chybám. Jeden příjemce tak například vykázal počet osob za celou síť MHD, která tvořila 323 km, i když trolejbusy, které za dotaci koupil, jezdily jen na jedné trase dlouhé 7,5 km. Jiný příjemce použil dotaci na nákup tramvají, ale do počtu přepravených osob počítal i ty, které jezdily autobusy.

Podpora měla přispět i k tomu, aby byla veřejná doprava více ekologická. Některé elektrobusy, které příjemci za dotace koupili, ale měly nezávislé naftové topení. Kvůli tomu spotřebovaly za 6 až 9 měsíců téměř 30 tisíc litrů nafty. S takto vyprodukovanými emisemi se ovšem při hodnocení projektů nepočítalo. Do výběrových řízení na dodavatele ekologičtějších vozidel se v 67 % případů přihlásil jen jeden zájemce. Soutěž tak probíhala v omezené míře. Nejčastěji šlo o dodávky elektrobusů, trolejbusů a tramvají.

MMR také příjemcům, kteří dostali podporu na nákup nových ekologických vozidel, jednoznačně nezakázalo, aby se ta stará, méně ekologická dál využívala pro přepravu cestujících. Jeden příjemce tak například prodal stará vozidla linkovému dopravci.

NKÚ zjistil nedostatky také v hodnocení a kontrole projektů, a to jak u ministerstva a Centra pro regionální rozvoj, tak u některých měst, která se podílela na hodnocení určitého typu žádostí o dotaci. Přidělování dotací, o kterých spolurozhodují statutární města, je navíc složité i kvůli chybám v informačním systému „MS2014+“. Ten MMR používá pro monitorování evropských prostředků.

Přehledy o dotacích na nákupy vozidel, výstavbu terminálů či zavádění dopravní telematiky a další informace naleznete v datové příloze zde.


Téma: Doprava, Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad, Obrázek: Wikimedia
30.10.2019 (autor Redakce)Související

Aktuální opatření

vydáno 02.07.2020

Jak je to od července 2020 s protiepidemiologickými pravidly.

Téma: Doprava / Koronavirus / Volný čas a cestování / Zdravotnictví

Nařízením EU se i v ČR prodlužuje platnost některých dokladů v době epidemie koronaviru

vydáno 15.06.2020

V ČR již platí toleranční období 6 až 7 měsíců (dle typu) na některé propadlé doklady, kontrolu tachografů či kontrolu na STK. Evropská unie vydala nařízení č. 2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení,...

Téma: Doprava / Evidence vozidel / Koronavirus / Řidičské průkazy

Drony v ČR budou od příštího roku létat dle nových pravidel

vydáno 28.05.2020

K 31. prosinci 2020 začnou platit v České republice a celé Evropské unii nová pravidla pro provoz bezpilotních letadel, zpravidla označovaných jako „drony“. Z důvodu soustředění se na priority spojené s bojem proti šíření nákazy COVID 19 se posouvá původně avizovaný termín, kterým měl být 1. červenec letošního roku....

Téma: Doprava


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz