https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-tarif2

Podnikatelé podávají Přehledy. Do kdy mají čas a v čem nejčastěji chybují?

Na 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u největší české zdravotní pojišťovny, má letos podat přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti. Lhůta pro přehled souvisí s termínem podání daňového přiznání na finančním úřadě. Převážná část podnikatelů má přehled podat nejpozději do čtvrtka 3. května. V souvislosti s tímto blížícím se termínem VZP uvádí i pět nejčastějších chyb, které se v přehledech vyskytují.

Necelý měsíc zbývá na podání přehledu o příjmech a výdajích osobám samostatně výdělečně činným, které nemají daňového poradce. Pro ně byl nejzazší termín pro podání daňového přiznání za rok 2017 v úterý 3. dubna 2018. V souvislosti s tím pak musejí nejpozději do jednoho měsíce od tohoto data předložit všem zdravotním pojišťovnám, u nichž byly za příslušné období pojištěny, vyplněný přehled o příjmech a výdajích. Nejpozději tedy do čtvrtka 3. května tohoto roku.

Plátci, za něž předkládá daňové přiznání finančnímu úřadu daňový poradce, mají čas s podáním přiznání až do pondělí 2. července 2018. Skutečnost, že využijí služeb daňového poradce, však musí zdravotní pojišťovně doložit nejpozději do pondělí 30. dubna. I pro tyto OSVČ platí zákonná povinnost podat přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno daňové přiznání. Pro letošní rok je tedy pro ně nejzazším dnem čtvrtek 2. srpna.

OSVČ, které v souladu se zákonem daňové přiznání nepodávají, by již měly mít přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 odevzdaný. Letos tak měly učinit do 9. dubna.

Stává se také, že některé odevzdané přehledy jsou vyplněny chybně a musejí se pak vracet jejich předkladatelům k opravě. Aby těmto situacím VZP v co největší míře předešla, upozorňuje na nejčastější nedostatky:

  • chybně vyplněný nebo neuvedený počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ,
  • chybně uvedené číslo pojištěnce, především u cizinců – uvádějí IČ nebo datum narození namísto přiděleného čísla pojištěnce,
  • není vyplněna část „Prohlášení pojištěnce“, tedy důvod a období, po které pro tyto osoby neplatila povinnost platit zálohy, nebo pro ně nebyl stanoven minimální vyměřovací základ (klienti navíc nedokládají skutečnosti uvedené v tomto prohlášení),
  • chybně uvedená nová výše zálohy, především u osob, za které je současně plátcem stát,
  • chybně uvedené bankovní spojení plátce – struktura účtu, kód banky.

Jestliže je z vyplněného přehledu patrné, že plátci vznikl nedoplatek na pojistném, musí ho uhradit do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled. Přeplatek pojistného je pak plátcům buď vracen, nebo je použit na úhradu jiného splatného závazku, který vůči zdravotní pojišťovně mají.

Příslušný interaktivní formulář je k dispozici spolu s poučením k jeho vyplnění na webových stránkách VZP v části určené plátcům. Přehled je možné podat na kterékoliv pobočce VZP nebo on-line prostřednictvím VZP Pointu, kam se plátci snadno dostanou, pokud jsou zaregistrováni v aplikaci Moje VZP. Také ho mohou zaslat poštou či datovou zprávou.


Téma: Podnikání, Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Obrázek: Pixabay
13.04.2018 (autor Redakce)Související

Podniky, které šetří energií, mohou žádat o dotace

vydáno 13.07.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo IV. výzvu programu Úspory energie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 až 2020. O dotace mohou žádat podniky, které chtějí realizovat energeticky úsporné investiční projekty.

Téma: Podnikání

Vláda chce zvýšit dostupnost, kvalitu a stabilitu vysokorychlostního internetu

vydáno 15.06.2018

Vláda schválila snížení poplatků za využívání rádiových kmitočtů, což povede k efektivnějšímu budování a provozování bezdrátových sítí. Ty využívají pro poskytování svých služeb mobilní operátoři, ale i malé a střední lokální a regionální české firmy, které připojují k internetu celou řadu domácností i firem v České...

Téma: Podnikání / Právo a zákony

Podpora podnikání reaguje na potřeby a aktuální situaci v regionech

vydáno 07.06.2018

Některé oblasti České republiky se potýkají s vylidňováním. Odcházejí z nich mladí a vzdělaní lidé, zpravidla za prací a za lepšími službami. Na venkově tak v současné době ubývají či přímo chybí například obchody. Ministerstvo průmyslu a obchodu si situaci uvědomuje. Ve spolupráci s oborovými sdruženími, mezi které...

Téma: Podnikání

Anketa

Využijete možnost vyřídit si řidičský průkaz na jakémkoliv úřadě ORP?

ano  77
ne  31
možná  14

Hlasovalo 122 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz