Podejte daňové přiznání s předstihem - Finanční správa pořádá výjezdy do menších obcí

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna 2023. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je úterý 2. května 2023. Finanční správa zatím vybrala 137 462 přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2022. Nenechávejte podání přiznání na poslední chvíli a vyplňte ho již teď.

Pro menší obce organizuje Finanční správa ve spolupráci se starosty a na základě evidovaného zájmu také výjezdy do obcí, kde nejsou sídla finančních úřadů, a tam je také možné přiznání podat. První výjezdy se budou konat již na začátku března. Kompletní přehled dle jednotlivých krajů je k dispozici na webu Finanční správy: Výjezdy pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2023 | Novinky 2023 | Novinky | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz).

„Pro ty, kteří tuto povinnost přece jenom nechají na poslední chvíli, Finanční správa rozšíří úřední hodiny na finančních úřadech poslední týden před zákonnou lhůtou pro podání přiznání. Provoz podatelen územních pracovišť bude zajištěn nad rámec obvyklých úředních hodin v termínu od 27. března do 3. dubna 2023 v čase 8:00 až 17:00 hodin,“ upřesnil zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský. Rozšířené úřední hodiny budou platit i na pracovištích 2+2, které jsou v tzv. optimalizovaném režimu. Vybraná pracoviště 2+2 mohou mít stanovena úřední hodiny odlišně v souvislosti s provozní dobou městských úřadů, ve kterých sídlí. Na webu Finanční správy je k dispozici seznam pracovišť 2+2.

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak vyplnit a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, je prostřednictvím Online finančního úřadu. Přihlásit se do něj je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou. Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře. Pokud nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání elektronicky, může ho podat i v papírové podobě osobně na podatelnách finančních úřadů nebo jej zaslat na finanční úřad poštou.

Pokud daňové přiznání podává za daňový subjekt daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pondělí 3. července 2023. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Užitečné odkazy:
Informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022
Fyzické osoby | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)
Elektronické formuláře - Portál MOJE daně (mfcr.cz)
Přihlášení do DIS - Portál MOJE daně (mfcr.cz)
Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)


Téma: Daně / Podnikání, Zdroj: Finanční správa ČR, Logo: financnisprava.cz
16.02.2023 (autor Redakce)Související

Příjem fyzické osoby vyšší než 5 mil. Kč osvobozený od daně je nutné oznámit

vydáno 31.03.2023

Finanční správa upozorňuje, že oznámení o osvobozených příjmech musí podat i poplatníci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, pokud v roce 2022 obdrželi příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 milionů Kč.

Téma: Daně / Podnikání


I letos můžou vlastníci lesů žádat o příspěvky na hospodaření v lesích

vydáno 31.03.2023

Dotace poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity.

Téma: Podnikání / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz