Podání Přehledu o příjmech a výdajích vyřídíte jednoduše a online přes ePortál ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení důrazně apeluje (nejen) na OSVČ, které nyní začínají podávat Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020, aby tak činily výhradně elektronickou formou, případně prostřednictvím podatelen či schránek umístěných zpravidla u vstupů příslušných správ sociálního zabezpečení. Osobní projednání bude umožněno pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemické situace Česká správa sociálního zabezpečení důrazně žádá všechny OSVČ, aby upřednostnily podání Přehledu o příjmech a výdajích primárně elektronickou formou. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vyplní jednoduše na počítači pomocí interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Podrobný návod „Jak vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 krok za krokem“ naleznete v příloze.

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. Preferovanou formou je i nadále elektronické podání prostřednictvím ePortálu ČSSZ bez nutnosti chodit na pracoviště správy sociálního zabezpečení.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ lze také podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popřípadě prostřednictvím schránek pro příjem fyzických podání umístěných obvykle u vstupu do budovy příslušné správy sociálního zabezpečení. 

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením ke službám ePortálu. Pokud se však klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň si bude moci, i jako nepřihlášený, uložit např. rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC s možností dalších úprav či vytištění.

Důležité termíny
Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, že Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 musí být podán na předepsaném tiskopisu do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, a to nejpozději:

  • 3. 5. 2021, pokud bylo daňové přiznání podáno ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období (1. 4. 2021), bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky, či v papírové podobě,
  • 1. 6. 2021 (prodloužená lhůta), pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky po 1. 4. 2021,
  • 2. 8. 2021, pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021.

    Přiložené soubory

05.03.2021 (autor Redakce)Související

Mimořádná a ochranná opatření - co aktuálně platí

vydáno 20.04.2021

V neděli 11. dubna skončil v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví

MPO přijímá žádosti do nového programu COVID - Nepokryté náklady

vydáno 20.04.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo přijímat žádosti do nového plošného kompenzačního programu COVID - Nepokryté náklady.

Téma: Koronavirus / Podnikání

Placení záloh na paušální daň

vydáno 19.04.2021

Blíží se termín zaplacení čtvrté zálohy na paušální daň, která platí od ledna roku 2021.

Téma: Daně / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz