https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost

Placení záloh na paušální daň

Blíží se termín zaplacení čtvrté zálohy na paušální daň, která platí od ledna roku 2021. Finanční správa v poslední době zaznamenala, že někteří živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani, nezaplatili pravidelné měsíční zálohy. Tyto je vždy nutné zaplatit vždy do 20. dne daného měsíce. Proto některé živnostníky neformálně kontaktovala a zjistila, jaké chyby a omyly se při platbě paušální daně nejčastěji vyskytují.

Nejčastějším omylem je datum splatnosti první zálohy. Někteří poplatníci si například neuvědomili, že v termínu do 22. února 2021 byly splatné zálohy na paušální daň za leden i únor 2021 a uhradili pouze jednu měsíční zálohu, čímž jim zůstala ještě jedna měsíční záloha neuhrazena.

Také se zjistilo, že část poplatníků nezaznamenala, že součástí měsíční zálohy na paušální daň (která se platí pouze finančnímu úřadu) je jak záloha na daň z příjmů, tak i záloha na pojistné, důchodové a zdravotní pojištění. Stále tak nesprávně hradí zálohy na pojistné na důchodové pojištění své místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a zálohy na zdravotní pojištění platí zdravotní pojišťovně, u které jsou přihlášeni. U finančního úřadu jim tak vzniká dluh na záloze na paušální dani.

„Narazili jsme i na jeden výjimečný případ, kdy poplatník zaznamenal jen část informace, a to, že daň se může zaplatit jednorázově. Uhradil tedy 5 469 Kč a předpokládal, že má daň předplacenou na celý rok. Živnostníkům doporučujeme, aby průběžně využívali modernizovaný Daňový portál MOJE daně, který nabízí detailní a aktualizovaný přehled zaplacených záloh a případných nedoplatků,“ řekla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Časté chyby zaregistrovala Finanční správa i v platbách na nesprávné předčíslí daně; platba se pak logicky nemohla objevit na účtu paušální daně. Zálohy na paušální daň je nutné zasílat na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím 2866, variabilní symbol je u fyzických osob rodné číslo. Dalším důvodem nezaplacení záloh pak nezřídka byla i skutečnost, že poplatníci, kteří podali oznámení o vstupu do paušálního režimu, mylně očekávali od finančního úřadu písemnost o schválení vstupu do paušální daně. Proto opakovaně upozorňujeme, že Finanční správa kontaktuje v tomto ohledu daňové poplatníky pouze tehdy, pokud nesplnili podmínky pro vstup do paušálního režimu.


Téma: Daně / Podnikání, Zdroj: Finanční správa ČRObrázek: Pixabay
19.04.2021 (autor Redakce)Související

Změny při dovozu zásilek nízké hodnoty od 1. července

vydáno 14.05.2021

Legislativa Evropské unie stanovuje, že od 1. července 2021 budou účinná nová pravidla při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 22 EUR) poštovními operátory a expresními přepravci ze zemí mimo EU.

Téma: Daně / Podnikání / Právo a zákony

Finanční správa posiluje zabezpečení pokladních zařízení pro EET

vydáno 13.05.2021

Finanční správa ukončuje 1. 6. 2021 podporu zastaralých šifrovacích protokolů TLS, které již nezaručují bezpečnou komunikaci mezi pokladním zařízením používaným k evidenci tržeb.

Téma: Daně / Podnikání

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství

vydáno 11.05.2021

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %.

Téma: Podnikání / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz