PGRLF - Program Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví, které se spustí ve středu 13. července 2022 v 9.00 hod.

Program Investiční úvěry Lesnictví poskytuje podporu lesním hospodářům, která vede ke stabilizaci a rozvoji tohoto sektoru, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximální výše nepřekročí 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

„Lesní hospodářství je důležitou součástí českého zemědělství, a proto je zcela nezbytné, aby bylo v dobré kondici. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ve spolupráci s PGRLF otevřít program podporující investice do strojů, lesnického vybavení a lesních školek, který reaguje na poptávku lesních hospodářů, vlastníků lesa a lesních školkařů,“ řekl ministr zemědělství, Zdeněk Nekula.

Samotná podpora má vést ke snížení výrobních nákladů a celkovému zlepšení a rozvinutí produkce podniků v rámci lesního hospodářství. Limit počtu přijatých žádostí v rámci tohoto kola byl stanoven na 150.

Kompletní znění pravidel programu je k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz v sekci KE STAŽENÍ. Samotné žádosti o podporu budou přijímány pouze prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s.


10.06.2022 (autor Redakce)Související

MPO - Úsporný tarif i odpuštění poplatků za OZE, balíček na pomoc firmám a domácnostem

vydáno 24.06.2022

Úsporný tarif je pro všechny domácnosti, které využívají plyn či elektřinu. Půjde o fixní částku, kterou za klienta z ročního vyúčtování energií zaplatí stát.

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance / Právo a zákony

SVS - Kontroly farmářských trhů

vydáno 24.06.2022

Státní veterinární správa (SVS) v rámci své dozorové činnosti dlouhodobě kontroluje také prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání

Žádosti na mimořádnou podporu pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví

vydáno 23.06.2022

Podpora je určena zemědělcům, kteří jsou nejvíce zasaženi narušením trhu a kteří se podílejí na zajištění potravin pro obyvatele.

Téma: Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz