Paušální daň usnadní živnostníkům život

Ministerstvo financí vyslyšelo přání živnostníků a podnikatelů z řad OSVČ, kteří dlouhodobě volají po zásadním zjednodušení svých odvodových a daňových povinností a připravilo návrh institutu paušální daně.

Díky paušální dani, která by měla být zavedena od 1. ledna 2021, vyřídí své odvodové povinnosti vůči státu jedinou platbou, a to v předem stanovené výši. Jak potvrzuje aktuální empirický průzkum agentury Median, o paušální daň je mezi její cílovou mimořádný zájem. Systém jednoho paušálního odvodu namísto stávajících třech podporuje 78 % živnostníků a jeho navržená výše je přijatelná pro dvě třetiny z nich.

„Zjištění, že drtivá většina živnostníků a podnikatelů vnímá současnou povinnost tří různých odvodů jako časově a administrativně náročnou pro nás nebylo překvapením. Potvrzuje se tak, že náš záměr zavést paušální daň je cestou správným směrem. Snížení administrativní zátěže a právní jistota přinese živnostníkům nejen méně stresu, ale také více času na živnost,“ zhodnotila průzkum ministryně financí.

Paušální daň přinese možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Paušální daň znamená především zjednodušení odvodové povinnosti pro živnostníky a podnikatele s ročním příjem do 1 milionu Kč. Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se výrazně snížila administrativa. Odpadla by mu například povinnost podávat daňové přiznání a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola. Pro mnoho živnostníků by to znamenalo, že by si už nemuseli např. platit účetní služby, čímž by ročně ušetřili další prostředky.

V rámci přípravných prací přistoupilo Ministerstvo financí k variantnímu řešení jednotlivých paušálních parametrů. Stále však platí, že paušální daň bude placena měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat rovněž odvody pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, které již nyní všichni poplatníci povinně platí) a daně z příjmu. Celkový odvod se bude odvíjet od velikosti minimálního odvodu na sociální a zdravotní pojištění. Například v případě roku 2020 by se jednalo o odvod ve výši cca 5400 Kč. S takovouto částkou by dle průzkumu nemělo problém 62 % dotázaných za předpokladu, že by tak měli splněny všechny odvodové povinnosti najednou. Ministerstvo tak v tuto chvíli pracuje se dvěma možnými variantami. Varianta 1 byla představena v únoru 2019. Tato varianta počítá s minimálními odvody na zdravotní a sociální pojištění a daní z příjmu ve výši 500 Kč. Sazby sociálního a zdravotního pojistného jsou dány výší průměrné mzdy v daném roce a jejich výpočet stanovuje zákon.

Parametry V1:
1. minimální odvod do systému sociálního zabezpečení
2. minimální odvod do systému veřejného zdravotního pojištění
3. daň z příjmů FO ve výši 500 Kč
Navrhovaná úprava jednotlivých parametrů (Varianta 2) spočívá především ve snížení složky přestavující daň z příjmu FO. Zároveň dochází k úpravě části představující pojistné do systému sociálního zabezpečení. Odvody na zdravotním pojištění zůstávají shodné s původním návrhem. Ministerstvo financí touto variantou definitivně eliminovalo jakékoliv obavy z negativního vlivu institutu paušální daně na systém sociálního zabezpečení na výši důchodů pro podnikatele z řad OSVČ, kteří by se pro paušální daň rozhodli.

Parametry V2:
1. minimální odvod do systému sociálního zabezpečení + 15 % na úkor daně
2. minimální odvod do systému veřejného zdravotního pojištění
3. 100 Kč daň
Je patrné, že varianta 2 povede k posílení průběžného pilíře a bude mít příznivý dopad na důchodový systém. Ani v případě první varianty se však není, dle údajů, které má Ministerstvo financí k dispozici, třeba obávat relevantního výpadku na straně příjmů do systému sociálního zabezpečení. Již nyní jen minimum živnostníků odvádí na sociálním pojistném více, než musí. Zároveň platí, že tzv. 1. pilíř není jedinou možností, jak se fyzická osoba může zajistit na stáří, existuje celá řada jiných nástrojů spoření, zejména ve 3. pilíři. O finální podobě paušální daně bude v příštím týdnu rozhodovat koaliční rada Vlády.

V České republice je evidováno celkem 514 tis. OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Z nich 422 tis. má roční příjem nižší než 1 mil. Kč. Záměr je plně v souladu s programovým prohlášením současné vlády z 27. června 2018, která se zavázala rozšířit možnosti využití paušální daně pro podnikatele.


Téma: Daně, Zdroj: Ministerstvo financí, Obrázek: Pixabay
11.10.2019 (autor Redakce)Související

Změna úředních hodin na finančních úřadech

vydáno 14.01.2021

Provoz podatelen a pokladen na finančních úřadech bude od pondělí 18. ledna 2021 omezen pouze na pondělí od 8:00 do 13:00 a ve středu od 12:00 do 17:00. Pracoviště Finanční správy však budou kvůli epidemiologické situaci stále pro veřejnost přístupné v omezeném rozsahu.

Téma: Daně / Koronavirus / Podnikání

Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března

vydáno 08.01.2021

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také...

Téma: Daně / Koronavirus / Podnikání

Přihlášení k paušální dani jen do pondělí 11. ledna, úřední hodiny se prodlouží

vydáno 07.01.2021

Podat oznámení o vstupu do paušálního režimu je možné nejpozději do pondělí 11. ledna včetně, a to zasláním přes datovou schránku, poštou nebo osobním doručením na podatelnu finančního úřadu. Za tímto účelem budou upraveny úřední hodiny – v pátek 8. ledna budou finanční úřady otevřeny v čase 8:00-17:00, v pondělí 11....

Téma: Daně / Podnikání


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz