https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost

Ošetřovné aktuálně

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od pondělí 12. 4. 2021 mění dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení tak, že se pro většinu dětí umožní jejich návrat do škol a školek. Ve většině případů půjde o tzv. rotační výuku, kdy se děti budou ve školách střídat po týdnu.

Pro rodiče, kteří pracují v některé z vybraných profesí, bude zajištěna péče o děti i mimo rotační systém, rovněž u vybraných mateřských školek dojde k obnovení péče v původním rozsahu.

Kterých rodičů se týká tzv. rotační systém výuky? U kterých rodičů již naopak potřeba péče skončila, protože zařízení již budou pro jejich děti fungovat nepřetržitě?
Vše je uvedeno v opatření ministerstva zdravotnictví a rodiče mají o obnovení výuky informace ze škol a školek, které jejich děti navštěvují.

U dětí v mateřské škole již neplatí zákaz osobní přítomnosti, jestliže jde o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí), dále budou otevřeny mateřské školy a třídy pro hendikepované děti, žáky a studenty (v souladu se školským zákonem, tj. jde o osoby s mentálním nebo tělesným postižením, vadami řeči, poruchami učení, chování atd.) a otevřeny budou i mateřské školy při zdravotnických zařízeních.

U prvního stupně základních škol pak bude probíhat rotační systém výuky, nicméně v rozsahu zajišťujícím plnou celodenní péči budou otevřeny školní družiny/kluby (tj. v týdnech, ve kterých v dané třídě probíhá distanční výuka) a mateřské školky pro děti zdravotnických pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb, vybraných pedagogických pracovníků (kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ/ZŠ, družině či školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá, nebo jde o školská zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy), zaměstnanců bezpečnostních sborů, orgánů ochrany veřejného zdraví, Úřadu práce, Finanční správy, ČSSZ, OSSZ a také příslušníků ozbrojených sil. Rodiče těchto dětí pak již nárok na ošetřovné nemají.
 
Jak to tedy bude od 12. 4. 2021 s nárokem na ošetřovné?
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení mění tak, že v popsaných případech již zákaz osobní přítomnosti dětí v daném zařízení neplatí a obnovuje se výuka a péče o děti v dřívějším rozsahu (případně je péče zajištěna školní družinou či klubem). Rodiče těchto dětí pak již nárok na ošetřovné nemají.
U systému rotační výuky zůstává nárok na ošetřovné při péči o dítě ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Pokračuje se v dříve uplatněných žádostech, na nárok nemá vliv, pokud v mezidobí např. dítě dosáhlo věku 10 let.
 
Máme dvě děti, každé má distanční výuku v jiný týden. Můžeme čerpat dávku na obě?
Čerpat ošetřovné lze na obě děti, u každého dítěte však musí být podána samostatná žádost. Tu může uplatnit buď každý z rodičů na jedno z dětí (dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, nevykazuje přitom jako dny péče, dávka za ně nenáleží), nebo může jeden z rodičů zůstat zcela doma a uplatnit žádosti obě.
 
Škola umožňuje dohodnout se na distanční výuce i v době, kdy by do ní děti měly v rámci rotace přijít. Mohu této možnosti využít a zůstat doma na ošetřovném?
Ošetřovné ve dnech, kdy je umožněna prezenční výuka (tj. zajištěna péče o dítě), čerpat nelze. Možnost distanční výuky v těchto je možné využít, pokud je např. zaměstnanec dohodnut se zaměstnavatelem na práci z domova, nezakládá však nárok na dávku a takové dny se nevykazují na žádosti o ošetřovné (zaměstnavatel by naopak vykázal odpracovaný den, za který náleží mzda).
 
Jak budu vyplňovat žádost o ošetřovné? Mohu použít číslo, které jsem používala doposud?
Ano, použijete dosavadní číslo žádosti. Z hlediska právní úpravy stále trvá nařízené uzavření škol jako jedna sociální událost, pouze se nyní podmínky částečně upravily. Žádost podáte standardně, po skončení měsíce, a uvedete dny distanční výuky dítěte jako dny péče o dítě.
U rodičů, u kterých již bude nadále péče o dítě zajištěna celodenně po celý týden, potřeba péče skončila. Nebudou tedy již mít nárok na ošetřovné. Zde platí, že jakmile začnou opět vykonávat své zaměstnání, mohou podat žádost o ošetřovné za všechny dosavadní dny péče od počátku dubna.
 
Jak postupuje zaměstnavatel?
Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“).
 
Jak je to s nárokem na ošetřovné v období velikonočních prázdnin?
Podle organizace školního roku 2020/2021 jsou velikonoční prázdniny 1. 4. 2021 (čtvrtek), tedy pouze jeden den. Za tento den tedy v souladu s právní úpravou nárok na ošetřovné není.
Pátek 2. 4. 2021 a pondělí 5. 4. 2021 jsou státní svátky, kdy obecně výuka neprobíhá. Proto za tyto dny, včetně víkendu, může nárok na ošetřovné vzniknout. Jednou z podmínek nároku je, že vznikl nárok na výplatu ošetřovného alespoň za jeden den, který měl být v příslušném kalendářním týdnu pracovním.


12.04.2021 (autor Redakce)Související

Změny v rotační výuce ZŠ

vydáno 12.05.2021

Od 17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze.

Téma: Koronavirus / Vzdělávání

Další rozvolnění protiepidemických restrikcí od pondělí 17. května

vydáno 11.05.2021

Další vlna rozvolnění protiepidemických restrikcí čeká Českou republiku v pondělí 17. května.

Téma: Koronavirus / Podnikání / Volný čas a cestování / Vzdělávání

Mimořádná a ochranná opatření - co aktuálně platí

vydáno 11.05.2021

V neděli 11. dubna skončil v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz