Organizátoři předváděček porušují oznamovací povinnosti

Organizátoři předváděcích akcí nadále porušují zákon, který jim ukládá oznámit prezentaci nabízených produktů na ČOI spolu s dalšími náležitostmi, jako je například místo konání, identifikace výrobku nebo IČO organizátora akce. ČOI provedla ve 2. čtvrtletí tohoto roku 21 kontrol a v 6 případech zjistila porušení právních předpisů, za které uložila 6 pokut ve výši 2 308 000 Kč.

„Novela zákona o ochraně spotřebitele vstoupila v platnost na začátku roku 2014 a měla zamezit zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů, zejména pak seniorů. Česká obchodní inspekce však stále zjišťuje, že se na českém trhu pohybují společnosti, které své zákonné povinnosti při organizování předváděcích akcí neplní. V těchto kontrolách budeme i nadále pokračovat,“ řekl ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla ve 2. čtvrtletí 2018 kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování používání zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, byla v rámci prováděných kontrol věnována zvýšená pozornost plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí. Celkem uskutečnila 21 kontrol, při kterých v 6 případech zjistila porušení právních předpisů, což je 28,6 % kontrol.

Ve sledovaném období byly všechny kontroly provedeny s přímou účastí kontrolních pracovníků na předváděcích akcích.

Kontroly – Předváděcí akce 2. čtvrtletí 2018
Inspektorát
Počet kontrol
Kontroly se zjištěním
Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha
7
5
71,4%
Jihočeský a Vysočina
1
0
0,0%
Plzeňský a Karlovarský
0
0
0,0%
Ústecký a Liberecký
6
0
0,0%
Královéhradecký a Pardubický
1
0
0,0%
Jihomoravský a Zlínský
1
0
0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský
5
1
20,0%
Celkem
21
6
28,6%


Zjištěné nedostatky

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • V 5 případech se jednalo o porušení oznamovacích povinností (§ 20 odst. 1 a § 20 odst. 3), kdy prodávající je povinen organizování akce oznámit České obchodní inspekci a to nejpozději 10 pracovních dnů před jejím konáním.
  • Dále ve 4 případech nedodrželi organizátoři povinnost uvádět v pozvání k účasti na akci zákonné náležitosti jako například adresu místa konání organizované akce, datum konání organizované akce včetně jejího předpokládaného časového harmonogramu, identifikaci nabízeného výrobku nebo služby, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, která pořádá organizovanou akci nebo jejího zástupce (§ 20a).

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila od 1. dubna do 30. června 2018 celkem 6 pokut v hodnotě 2 308 000 Kč. V souvislosti s uvedenými pokutami je třeba zdůraznit, že celková výše pokut byla ve sledovaném období ovlivněna uložením jedné pokuty ve výši 1 500 000 Kč společnosti WORM, s.r.o. a jedné pokuty ve výši 500 000 Kč společnosti BNM-MEDICAL CZECH SE, s.r.o.

24.09.2018 (autor Redakce)Související

Kontroly prekurzorů výbušnin v roce 2018

vydáno 13.03.2019

Česká obchodní inspekce kontrolovala v minulém roce dodržování zákona, který obchodníkům ukládá zákaz prodeje některých chemických látek, z kterých by bylo možné vyrobit výbušniny, bez registrace nebo povolení. V roce 2018 uskutečnila 256 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 42 případech.

Téma: Ochrana spotřebitele

Taxametr nemá být povinný, vláda souhlasí s provozováním taxíků přes mobilní aplikace

vydáno 28.02.2019

Vláda schválila novelu umožňující srovnat podmínky provozování běžných taxislužeb s těmi, které k objednávání i placení využívají výhradně mobilní aplikace jako alternativu k taxametrům. Řidiči taxíků by také nemuseli projít zkouškou z místopisu. Změna zákona o silniční dopravě putuje do Poslanecké sněmovny.

Téma: Doprava / Právo a zákony

I prodej zábavní pyrotechniky se postupně přesouvá na internet

vydáno 26.02.2019

Česká obchodní inspekce provedla ke konci minulého roku kontrolní akci zaměřenou na nabídku, prodej a skladování pyrotechniky. Celkem uskutečnila 127 kontrol. Ve 37 případech zjistila porušení zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, který prodejcům mimo jiné ukládá zpřístupňovat...

Téma: Ochrana spotřebitele

Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  137
ano, třídím všechen odpad  279
ne, odpad netřídím  50

Hlasovalo 466 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz