Ohlášení ukončení samostatné výdělečné činnosti

Osoba samostatně výdělečně činná má povinnost zdravotní pojišťovně ohlásit ukončení své výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost ukončila. Tuto povinnost ji ukládá zákon o veřejném zdravotní pojištění (č. 48/1997 Sb.) a patří mezi její nejdůležitější povinnosti.

Ukončení samostatné výdělečné činnosti můžete nahlásit on-line prostřednictvím webového formuláře „Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti“, případně prostřednictvím tiskopisu „Přihláška a evidenční list pojištěnce“.

Zrušení živnosti můžete také nahlásit datovou schránkou (i48ae3q), e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz nebo osobně na kterékoli pobočce VZP.

Další možnosti ohlášení ukončení živnosti

Pokud OSVČ podniká na základě živnostenského oprávnění, může oznámení ukončení výdělečné činnosti učinit na předepsaném tiskopise u živnostenského úřadu. I v tomto případě bude ohlašovací povinnost splněna. Stejně tak svou povinnost splní v případě, že oznámí ukončení paušálního režimu prostřednictvím orgánu Finanční správy ČR.

Povinnost oznámit příslušnou kategorii plátce

Po ukončení samostatně výdělečné činnosti má pojištěnec dále povinnost zdravotní pojišťovně do 8 dnů oznámit, do které kategorie plátců zdravotního pojištění bude patřit – státní pojištěneczaměstnanecOBZP. Zároveň musí také doložit, že má nárok na zařazení do příslušné kategorie pojištěnců (např. studující musí předložit potvrzení o studiu, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce apod.).


28.02.2023 (autor Redakce)Související

Příjem fyzické osoby vyšší než 5 mil. Kč osvobozený od daně je nutné oznámit

vydáno 31.03.2023

Finanční správa upozorňuje, že oznámení o osvobozených příjmech musí podat i poplatníci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, pokud v roce 2022 obdrželi příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 milionů Kč.

Téma: Daně / Podnikání

I letos můžou vlastníci lesů žádat o příspěvky na hospodaření v lesích

vydáno 31.03.2023

Dotace poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity.

Téma: Podnikání / Zemědělstvíwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz