https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost

Odstraňování černých staveb

Černé stavby jsou defektem stávajícího systému, kdy kvůli dlouhému procesu povolování staveb, nízkým pokutám a vysoké šanci na dodatečné povolení nelegálně vzniká 10 procent staveb. Nový stavební zákon zavede přísnější postup proti černým stavbám.

Obce často nemají, nebo nemohou uvolnit finanční prostředky na výkony rozhodnutí. Nově povinnosti vyplývající z demolice stavby proto přejdou na státní stavební správu, která zajistí rychlé odstranění. Dodatečné povolení bude stavbám uděleno pouze v případě, že stavebník prokáže, že jednal v dobré víře a splní další zákonem stanovené podmínky.

Jedna z deseti staveb vzniká nelegálně. Většina jich je povolena dodatečně, pouze některé jsou zcela odstraněny. Demolice totiž většinou musí financovat obce, které následně po stavebníkovi nemalé náklady vymáhají. Na to však nemají ani finance, ani kvalifikovaný personál, který by celý proces dotáhl do konce. Ve výsledku se ve skutečnosti děje to, že stavebník do 30 dnů od zahájení řízení požádá o dodatečné povolení stavby společně s předepsanými doklady, a úřad mu povolení dodatečně vydá. Proti případné pokutě a rozhodnutí o demolici se navíc může odvolat, proto část stavebníků stavbu na černo zkrátka riskne.
 
„Obce nemají kapacity na to, aby si na hříšníky došláply a zajistily nákladnou a časově náročnou likvidaci černých staveb. Jediným řešením je převod povinností na stát, který odstranění stavby zajistí. Černé stavby vznikají i kvůli dlouhému vyřizování stavebního povolení. Nový stavební zákon tento proces maximálně urychlí a stavět se bude do roka. Stavebníci tak nebudou mít důvod, proč úřady obcházet,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Nový stavební zákon si klade za cíl s černými stavbami nekompromisně zatočit dvěma způsoby. Zaprvé financování za odstraňování černých staveb převezme stát. Na rozdíl od některých obcí stát finanční prostředky má, tudíž odpadne jedna z překážek. Odstraňování černých staveb se dnes může prodloužit na roky, ne-li na celá desetiletí. Po několika zbouraných stavbách, kterým chybí příslušné povolení, si investoři stavění na černo rychle rozmyslí. Důraz na likvidaci bude kladen zejména u staveb, které poruší veřejný zájem, tzn. jsou v rozporu s územním plánem, ochranou životního prostředí či památkovou péči. Odstranění stavby bude nařízeno také v případě, že se stavebník významně odchýlí od získaného stavebního povolení.
 
Zadruhé dojde k omezení situací, kdy bude možné stavbu povolit až po jejím dokončení. Černá stavba získá dodatečné povolení pouze v případě, že stavebník jednal v dobré víře. Zabrání se tak dodatečnému povolování staveb, které byly vědomě postaveny v rozporu se zákonem.


09.06.2021 (autor Redakce)Související

Novela realitního zákona

vydáno 11.06.2021

Senátem byla schválena novela zákona o realitním zprostředkování. O půl roku se tak prodlouží doba, do kdy musí všichni makléři složit odborné zkoušky.

Téma: Bydlení / Právo a zákony

Datum ukončení smlouvy najdete od ledna na faktuře za energie

vydáno 10.06.2021

Energetický regulační úřad vydal novou vyhlášku o vyúčtování, která nabyde účinnosti 1. ledna příštího roku.

Téma: Bydlení / Právo a zákony

MMR schválilo dotace v programu Podpora rozvoje regionů

vydáno 07.06.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 1400 projektů za téměř 4,2 miliardy korun.

Téma: Samospráva a regiony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz