Výjimky na veřejně prospěšné práce posuzují vybraná kontaktní pracoviště ÚP ČR

Dlouhodobě nezaměstnaní lidé často nachází práci na magistrátech a radnicích. Pro samosprávy vykonávají tzv. veřejně prospěšné práce (VPP), které patří mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Města a obce usilují o to, aby zaměstnance, kteří se na VPP osvědčili, mohly s využitím daného institutu zaměstnat opakovaně. Nejen o tom jednalo předsednictvo Svazu měst a obcí ČR s vedením Úřadu práce ČR.

„Smyslem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů, tedy lidí, kteří jsou v evidenci ÚP ČR minimálně tři měsíce. Opakovaně může úřad podpořit stejného klienta pouze výjimečně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, popř. musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení,“ říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Žádosti o výjimky z tříměsíční evidence do nedávna posuzovali ředitelé krajských poboček. Od května má tuto pravomoc vedení „okresního“ vybraného kontaktního pracoviště.“

Svaz měst a obcí ČR vítá posunutí kompetencí, okresní pracoviště totiž lépe znají lokální trh práce a starosty v dané oblasti. K VPP se musí více přistupovat z pohledu konkrétní situace v regionu.
„V oblastech, kde je uchazečů o zaměstnání méně, je logické, že na veřejně prospěšné práce bude chtít starosta opakovaně zaměstnat lidi, se kterými byl už dříve spokojený. Zpravidla nemá ani jinou možnost,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Samozřejmě rozumíme tomu, že je situaci vždy třeba individuálně posoudit a že i jiní lidé, kteří jsou dlouhodobě v evidenci uchazečů o zaměstnání, musí dostat šanci udržet si nebo získat pracovní návyky. Mrzí nás však, když státem podporovaná pracovní místa zůstávají nevyužita a lidé, kteří by pracovat chtěli, pobírají podporu v nezaměstnanosti či sociální dávky.“

Na jednání se debatovalo také o době, na kterou mohou být na VPP zaměstnáni tzv. předáci. Města a obce by uvítaly, pokud by se prodloužila. Zástupci ÚP ČR přislíbili, že se situací budou zabývat. Podobně chtějí samosprávy řešit otázku pečujících „sandwichových“ osob, tedy lidí, především žen, které se současně starají o své děti i rodiče, V dané věci se Svaz měst a obcí ČR obrátí přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Právě z rozpočtu MPSV jdou finance na aktivní politiku zaměstnanosti. Na VPP je dle informací ÚP ČR peněz prozatím dostatek, jedná se zejména o projektové finanční prostředky alokované na kraje. Pokyn MPSV směrem ke krajům, co se čerpání peněz týče, zní: „Závazkovat a čerpat plynule po celou dobu projektu.“ K přerozdělování financí mezi projekty by mohlo dojít v roce 2018, zažádat o změnu je však třeba hned.

Pracovní setkání vedení Úřadu práce ČR a Svazu měst a obcí se konají pravidelně, nejméně čtyřikrát ročně. Průběžně jednají i regionální pracoviště se starosty v území, v poslední době zejména o VPP. Tématem se stává i asistent prevence kriminality. Tuto pozici lze v současné době zřídit dvěma způsoby - v rámci projektu Ministerstva vnitra a v režimu VPP, kdy ji organizuje ÚP ČR. Asistenti kriminality na VPP mají pomoci chránit pracovnice Úřadu práce ČR přímo na pobočkách. Bývají totiž v ohrožení agresivními klienty.

Ke konci dubna 2016 bylo v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR cca 181 tisíc dlouhodobě nezaměstnaných, tedy lidí s délkou evidence 12 a více měsíců. Právě na tyto klienty primárně cílí nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Na VPP ke konci dubna 2016 ÚP ČR umístil celkem 16 970 lidí. VPP jsou tradičně nejvíc využívaným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti ze strany obcí a měst. Mají za cíl umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky. A tak zvýšili šanci na získání zaměstnání na volném trhu práce. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách.

Pro další informace kontaktujte:
- Mgr. Štěpánka Filipová, SMO ČR, mobil: 724 302 802, e-mail: filipova@smocr.cz
- Mgr. Kateřina Beránková, ÚP ČR, mobil: 724 209 037, e-mail: katerina.berankova@uradprace.cz

O Svazu měst a obcí České republiky:
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.


Téma: Zaměstnanost / Samospráva a regiony, Zdroj: Úřad práce ČR, Ilustrační obrázek: geralt
30.05.2016 (autor Redakce)Související

Na rozvoj česko-slovenského příhraničí více než miliarda korun

vydáno 09.06.2017

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika bylo schváleno 76 projektů umožňujících další rozvoj česko-slovenského příhraničí. Výše podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 38,7 mil. EUR, což je přibližně miliarda českých korun. Projekty byly schváleny na zasedání Monitorovacího...

Téma: Samospráva a regiony

O titul Vesnice roku 2017 soutěží celkem 212 obcí

aktualizováno 05.05.2017

Celkem 212 obcí z celé České republiky se přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.

Téma: Samospráva a regiony

MPSV vyhlašuje nový ročník soutěže Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

vydáno 26.04.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a nově také I. ročník soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“. Cílem soutěží je více zapojit obce do podpory prorodinných a nově i seniorských aktivit a zlepšovat tak podmínky pro jejich život v regionech. Přihlášky...

Téma: Samospráva a regiony

Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  45
ne  34
někdy  23

Hlasovalo 102 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz