Obchodník prodávající dřevo musí být schopen označit dodavatele

Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila také na kontrolu hospodářských subjektů, které dodávají dřevo na tuzemský trh. V této oblasti uskutečnila 54 kontrol a u 10 z nich zjistila nedostatky. Kontrolovaní obchodníci nejčastěji porušovali zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy spotřebitele neinformovali v souladu s cenovými předpisy. Jeden obchodník porušil právní předpisy tím, že nebyl schopen na výzvu ČOI identifikovat hospodářské subjekty nebo obchodníky, kteří mu dřevo dodali.

Česká obchodní inspekce provedla v průběhu roku 2022 kontrolní akci zaměřenou na hospodářské subjekty, které dodávají dřevo a dřevařské výrobky na tuzemských trh. Kontroly byly primárně zaměřeny na štípané palivové dřevo. U nich kontrolovala dodržování povinností stanovených čl. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, kdy obchodník na výzvu ČOI dle § 7 písm. a) zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, musí poskytnout informace o hospodářských subjektech nebo obchodnících, kteří dřevo a dřevařské výrobky dodali, a případně obchodnících, kterým dřevo a dřevařské výrobky dodali. V rámci kontrolní akce byly kontrolovány i požadavky zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Inspektoři ČOI uskutečnili 54 kontrol u 53 hospodářských subjektů. Porušení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 bylo zjištěno pouze v 1 případě, kdy obchodník nebyl schopen na výzvu ČOI identifikovat hospodářské subjekty nebo obchodníky, kteří mu dřevo dodali.

V dalších 10 případech zjistili inspektoři ČOI porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nejčastějším porušením (6 případů) bylo nedodržení ustanovení § 12, kdy prodávající neinformoval v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně nezpřístupnil. Ve 3 případech nedodrželi § 10 odst. 1, 3, a 4, kdy prodávané výrobky nebyly dostatečně označené dle příslušných požadavků.

Česká obchodní inspekce za výše uvedené nedostatky pravomocně uložila formou příkazu na místě 8 pokut v celkové hodnotě 12 500 Kč. Dále byly podány 2 návrhy na správní řízení.

V porovnání s předchozími lety zjistila ČOI obdobný počet porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s obdobnými zjištěními.


06.02.2023 (autor Redakce)Související

Novela nového stavebního zákona

vydáno 27.03.2023

Poslanecká sněmovna přijetím novely nového stavebního zákona učinila zásadní krok, který zajistí zlepšení stavebního prostředí v České republice. Přináší jen jedno řízení o povolení a jedno řízení o odvolání s pevně nastavenými lhůtami.

Téma: Bydlení / Právo a zákony

Novela zakázkového zákona

vydáno 27.03.2023

Úprava zákona o veřejných zakázkách sníží administrativní zátěž, zabrání firmám s nečistou minulostí uspět ve veřejných tendrech a umožní úřadům sdílet zdroje mezi sebou.

Téma: Podnikání / Právo a zákony

ČOI - Průměrně 4 z 5 kontrolovaných internetových prodejců v roce 2022 porušili zákon

vydáno 20.03.2023

Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %.

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Spojovací 428, 251 63 Strančice
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz