Občané by ocenili srozumitelnou a profesionální komunikaci ze strany státu

Občané nejsou spokojeni s tím, jak stát a samospráva komunikují. Polovina zakázek na služby public relations, komunikace a příbuzné oblasti se soutěžily dokonce jen na cenu. Vyplývá to z analýz Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace Public Relations Agentur (APRA). Spolu s Hospodářskou komorou proto obě asociace představily novou metodiku, která v souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek umožní státním úředníkům a zaměstnancům samospráv vybrat vhodného dodavatele na informační kampaně. 

Asociace komunikačních agentur (AKA) představila první verzi metodiky pro výběr dodavatele už na podzim 2015. Podle ní pak bylo vysoutěženo několik zakázek pro významné instituce (Jihočeské inovační centrum, Český rozhlas, Výstaviště Praha a další). Novou, upřesněnou metodiku zveřejnila AKA právě dnes. Připravovala ji několik měsíců ve spolupráci s MMR. „Metodika uvádí možné typy řízení, doporučená kritéria výběru a kvalifikační předpoklady. Je ale možné, že i tak se zadavatel nebude cítit v oboru jistý. Proto AKA nabízí konzultace pro přípravu věcné části zadávacích dokumentací,“ říká výkonný předseda AKA Marek Hlavica.

U agentury TNS Kantar asociace zadala výzkum, ze kterého vyplývá, že občané nejsou zcela spokojeni se způsobem, jimž stát a samospráva komunikují. Celé tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že úřady nemají odborníky, kteří by dokázali srozumitelnou a poutavou cestou informovat občany. Plných 97 % respondentů je pro to, aby veřejné instituce lépe komunikovaly i za předpokladu, že do informačních kampaní bude třeba investovat.


Naproti tomu podle zjištění APRA, která zmapovala veřejné zakázky na PR projekty v letech 2013–2015, státní a veřejná správa vypsala za poslední dva roky přes 250 zakázek na služby public relations, komunikace a příbuzné oblasti, v celkovém objemu téměř jedné miliardy korun. Celkem bylo za toto období vypsáno 512 zakázek, u poloviny z nich ale nebylo možné z veřejných zdrojů dohledat rozpočet, případně byly vypsány a následně zrušeny. Polovina doložitelných zakázek byla soutěžena výhradně na cenu.

„To je v oboru, jako je PR, absurdní, protože zadavatel hledá z principu nejlepší nikoliv výhradně nejlevnější řešení. Také proto jsme se připojili k metodice a doplnili ji o naše zkušenosti tak, aby se zadavatel vybíral podle kvality a naplnil co nejlépe svůj komunikační záměr,“ poznamenává předseda APRA Jan Kučmáš.


Hospodářská komora nový zákon o veřejných zakázkách dlouhodobě kritizovala hlavně kvůli stanovování nabídkové ceny jako jediného kritéria. „Problematika soutěžení pouze na cenu trápí řadu oborů, typicky úklidové či bezpečnostní služby. A nový zákon o zadávání veřejných zakázek účinný od 1. října loňského roku bohužel nepřinesl významnou změnu ve způsobu hodnocení zakázek. Kritéria kvality či délky životního cyklu nebo dopady na životní prostředí nejsou při hodnocení ze strany zadavatelů využívána,“ uvedla viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková.  

„Věříme, že nové metodiky soutěžení veřejných zakázek pouze na cenu omezí. Tvoříme je proto, aby k odpovídající ceně také náležela patřičná kvalita,“ doplňuje.


Nové metodiky pomůžou úředníkům vybrat nejlepší nabídku za nejlepší cenu v oborech, v nichž se běžně nepohybují. Umožní zadavatelům specifikovat co poptávat a v jakém rozsahu nebo jakou kvalifikaci po uchazečích o zakázku požadovat. Na pokynech pracuje na 20 živnostenstev sdružených v Hospodářské komoře, mj. například Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, ICT Unie nebo Česká asociace telekomunikací.
 

Představená metodika je dostupná zdarma na webových stánkách www.aka.cz a www.apra.cz. Součástí projektu jsou také školení zadavatelů i dodavatelů, která nabízí školící společnost Otidea, a semináře pořádané ve spolupráci AKA a Hospodářské komory ČR.

Miroslav Diro
Odbor vnější komunikace


Téma: Veřejné zakázky, Zdroj: Hospodářská komora ČR, Obrázek: Pixabay
03.03.2017 (autor Redakce)Související

Hodnota veřejných zakázek vzrostla na 715 miliard korun

vydáno 15.06.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě výroční zprávu o stavu veřejných zakázek.

Téma: Podnikání / Veřejné zakázky

Vláda schválila technickou novelu o zadávání veřejných zakázek

vydáno 19.11.2020

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou schválili zástupci vlády, vyjasňuje některá pravidla a snižuje administrativní zátěž. Změny navrhované v novele jsou nezbytné pro zefektivnění zadávání veřejných zakázek. Schválením novely se Česká republika přiblížila evropskému standardu v oblasti zadávání...

Téma: Právo a zákony / Veřejné zakázky

Centrální nákup státu ani po čtyřech letech nefunguje

vydáno 21.08.2018

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil centralizované zadávání veřejných zakázek ve státní správě v letech 2014 až 2017.

Téma: Ekonomika a finance / Veřejné zakázky


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz