https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

O dávky mohou lidé žádat elektronicky a vyhnout se tak frontám

Pokud lidé chtějí požádat o některou z nepojistných sociálních dávek, nemusí vždy osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat i jinou cestou - přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím elektronické cesty. Žadatelé tak nemusí trávit čas, především na začátku nového čtvrtletí, čekáním ve frontách.

Úřad práce ČR se snaží v rámci svých služeb vycházet klientům maximálně vstříc. Přizpůsobuje proto i možnosti podání žádostí požadavkům moderní doby. Lidé mohou odevzdat vyplněné formuláře nejen při osobním jednání či na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Žádosti mohou zaslat také poštou a především prostřednictvím emailu se zaručeným elektronickým podpisem, datové schránky nebo, v případě držitelů občanských průkazů s čipem, také přes Národní identitní autoritu (www.eidentita.cz).

„Elektronická komunikace se stala nedílnou součástí našich životů. A elektronická komunikace s úřady se k ní neodmyslitelně řadí. Zajištění dostupnosti služeb Úřadu práce ČR v online prostředí patří do 21. století a potvrzuje trend, kterým se Úřad práce ČR ubírá - omezení nutnosti osobní návštěvy jeho pracovišť, a tím pádem úspora času klientů i zaměstnanců úřadu. Mohou se pak více věnovat těm, kteří potřebují konkrétní rady,“ sděluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V průběhu loňského roku přijal ÚP ČR elektronickou cestou zhruba 40 tisíc žádostí. Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou v online podobě k dispozici na Portálu MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare), kde si je lidé mohou stáhnout, v klidu domova vyplnit a odeslat. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci ÚP ČR už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy.

„Abychom klientům ještě více usnadnili a urychlili vyřizování žádostí (nejen) o dávky státní sociální podpory, umístili jsme na webové stránky Úřadu práce ČR (https://www.uradprace.cz/web/cz/vzory-vyplnenych-formularu) také vzory vyplněných formulářů s detailně uvedenými návody. Ty jsou samozřejmě k dispozici i na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR,“ doplňuje ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.
V rámci zefektivnění činnosti a proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online či si telefonicky sjednat další termín návštěvy. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR (https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky).

„V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomůžou s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality,“ shrnuje Kateřina Sadílková.

Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra. Také jejich pracovníci pomáhají klientům s vyplněním žádostí. Žadatelům poradí v případě nejistoty při vyplňování i specialisté ÚP ČR, ke kterým si přišli podat žádost.

V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz.

Lidé mohou do Call centra ÚP ČR psát a volat i v případě, že budou potřebovat radu týkající se zprostředkování zaměstnání, evidence na ÚP ČR, podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikace. Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.


Téma: Sociální zabezpečení, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
04.02.2020 (autor Redakce)Související

MPSV realizovalo průzkum sociálních podniků v ČR

vydáno 20.02.2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizovalo na konci roku 2019 dotazníkové šetření sociálních podniků v ČR. Cílem bylo získat aktualizované statistické údaje o sektoru sociálních podniků v ČR. Do vyhodnocení šetření bylo zahrnuto celkem 167 organizací s 303 provozovnami. Bylo zjištěno, že v oblastech podnikání...

Téma: Sociální zabezpečení

Rodičovský příspěvek se příští rok zvýší

vydáno 19.12.2019

Rodičovský příspěvek se poprvé po dvanácti letech zvýší! Poslanci přehlasovali senát a schválili návrh MPSV na skokové navýšení rodičovské o 80 tisíc Kč na 300 tisíc Kč. Rodinám s vícerčaty se navyšuje příspěvek dokonce na 450 tisíc Kč. Nárok budou mít všechny rodiny, které ještě v roce 2020 budou pobírat rodičovský...

Téma: Sociální zabezpečení

Rodičovský příspěvek po 1. 1. 2020

vydáno 12.11.2019

Navýšení celkové sumy rodičovského příspěvku pro všechny, kteří budou pobírat příspěvek i po 1. 1. 2020, nebudou doprovázet složitá papírování. Příspěvek se z 220 tisíc Kč na 300 tisíc Kč (u vícerčat na 450 tisíc Kč) rodinám zvýší automaticky! Nikdo tak nebude muset na Úřadu práce ČR (dále jen ÚP ČR) o zvýšení žádat!...

Téma: Sociální zabezpečení


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz