O dalším provozu registru vozidel jedná ministerstvo s ICZ

O dalším provozu a rozvoji registru vozidel bude ministerstvo dopravy jednat se stávajícím provozovatelem – společností ICZ. Nadále tak bude plně zajištěna ochrana utajovaných informací v registru, který je součástí kritické informační struktury státu. Ministerstvo dopravy tento postup konzultovalo s Národním bezpečnostním úřadem a bezpečnostními složkami a získalo jejich souhlasná stanoviska. O zadání dalšího provozu registru vozidel bude ministr dopravy Dan Ťok v nejbližší době informovat vládu.

Registr silničních vozidel je jediným systémem v České republice, který zajišťuje evidenci vozidel a údaje v něm obsažené se využívají i při řešení odpovědnosti za provoz vozidla, v pojišťovnictví, celní správě, při práci exekutorů a podobně. Systém je rovněž napojen na povinnou přeshraniční výměnu informací v rámci EU. Registr je podle usnesení vlády součástí kritické informační struktury státu.

Ministerstvo dopravy na provoz registru vozidel opakovaně vypsalo otevřenou soutěž a usilovalo zadání veřejné zakázky touto standardní cestou. V loňském roce ovšem už druhý tendr zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s tím, že obsahoval neveřejnou část. Z  důvodu ochrany utajovaných informací  je nicméně nezbytné neveřejnou část zachovat. Nelze ji zároveň popsat tak, aby všichni uchazeči měli kompletní představu o předmětu soutěže a mohli podat kvalifikovanou nabídku.

Na řešení těchto případů zákon o zadávání veřejných zakázek pamatuje a obsahuje institut zadání zakázky mimo režim zákona. V rezortu dopravy byl v minulosti ze stejných důvodů podobně zadán i provoz registru řidičů. Jako zodpovědný zadavatel podniklo ministerstvo vše, co mohlo, k otevřené soutěži. Povinnost státu chránit utajované informace u tohoto kritického informačního systému je nicméně zásadním požadavkem, což potvrdil i Národní bezpečnostní úřad.

„Cílem zakázky na další provoz registru vozidel je především zajištění bezproblémového chodu systému na obcích s rozšířenou působností. Systém v současné době funguje spolehlivě, bez výpadků, které by komplikovaly práci úřadů. Předmětem je také zajištění oprávněných výdajů dat z registru třetím stranám  v rámci EU, zajištění rozvoje systému včetně legislativních změn a fungování call centra pro uživatele systému. Ministerstvo zároveň bude usilovat o zlevnění dnešních cenových podmínek,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.


Téma: Doprava / Veřejné zakázky, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Obrázek: MDČR
20.02.2017 (autor Redakce)Související

Nové zkušební otázky v autoškolách

vydáno 19.01.2022

Již brzy se zájemci o získání řidičského oprávnění budou v testech i při přípravě na ně setkávat s dalšími novými otázkami.

Téma: Doprava

Pozor na neuhrazené pokuty

vydáno 18.01.2022

Od 1. ledna letošního roku získala celní správa novou kompetenci při vymáhání pokut.

Téma: Doprava

Letos skončí platnost 400 tisícům řidičských průkazů, o výměnu lze žádat i on-line

vydáno 07.01.2022

Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdarma na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, a to již tři měsíce před skončením platnosti dokladu.

Téma: Doprava


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz