https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zvyšuje dostupnost zubních náhrad a rovnátek pro nemocné pacienty

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která nyní míří do meziresortního připomínkového řízení, v oblasti stomatologické péče zvyšuje dostupnost stomatologických zubních náhrad a rovnátek pro nemocné pacienty. V souvislosti s plánovanými změnami v ortodoncii a u stomatologických výrobků vynaloží zdravotní pojišťovny na stomatologickou péči o čtvrt miliardy korun navíc.

„Po významných změnách v úhradové vyhlášce, která činí stomatologickou péči dostupnější, protože motivuje zubní lékaře k výkonu péče takzvaně na pojišťovnu, přináší úhradu nových výkonů, jako je sedace, a umožňuje akutní ošetření pacienta na pojišťovnu i ze strany neregistrujícího lékaře, přicházíme s dalšími změnami. Na základě podnětů z terénu, od samotných zubních lékařů prostřednictvím České stomatologické komory, jsme do chystané novely zákona o veřejném zdravotním pojištění zahrnuli novinky, které učiní péči pro pacienty s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy, vrozené nebo systémové vady, mnohem dostupnější a rozšíří úhradu i na jiné než základní zubní náhrady,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

U léčby fixními rovnátky byla dosud hrazena jen léčba ale nikoli materiál. Nově však budou mít pacienti se závažnými vadami hrazenou jak léčbu, tak i materiál, a to nejenom v dětství, ale i v dospělosti. U snímatelných rovnátek novela počítá s významným zvýšením úhrady, čímž dojde ke zlevnění těchto výrobků pro pacienty. Příkladem může být zvýšení příspěvku pojišťovny u pacientů do 22 let s méně závažnými vadami na snímatelná rovnátka z 1 289 Kč na 1 875 Kč za jednoduchý aparát a z 2 450 Kč na 3 000 Kč za složitý aparát. Nově budou do úhrady zahrnuty také nejen tzv. ostatní vady u dětí, ale i u dospělých do 22 let, u nichž dosud snímatelná rovnátka nebyla hrazena vůbec. Například pacient ve věku 20 let s ostatní vadou, jako jsou třeba chybějící 2 zuby, neměl doposud snímatelná rovnátka hrazena z veřejného zdravotního pojištění a nově je bude mít hrazeny částečně, a to 1 250 Kč za jednoduchý aparát a 2 000 Kč za složitý aparát.

Současně dochází k omezení léčby estetických vad v dospělém věku nad 22 let, kde si již nyní velkou část léčby pacient platil sám a příspěvek od pojišťoven nebyl v zásadní výši. „Změnu jsme do novely zákona navrhli, protože ortodontická léčba v dospělosti má pouze estetický charakter. Jde o vady, které nemají de facto vliv na funkci zubů a jejich řešení nezlepšuje zdravotní stav pacienta. Léčba ortodontických vad je efektivnější v dětském věku, kdy může přinést skutečné zlepšení zdravotního stavu, nikoliv pouhý kosmetický efekt, který je akcentován v dospělosti. Ušetřené peníze se přesunou na léčbu pacientů s vážnějšími vadami,“ vysvětlil prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. U rozléčených pacientů bude přechodné období na dokončení léčby za dosavadních podmínek. „Úprava vychází z osvědčeného západoevropského modelu. Nepřispívat zlomkovými částkami na cokoli, včetně ryze kosmetického ošetření, ale spolehlivě zajistit péči o nemocné,“ doplnil prezident Šmucler.

Velkou modernizací prochází hrazení zubních náhrad (protéz), kde zmizí velké množství historických postupů a prostředky se soustředí na klíčové položky, aby bylo dost prostředků na jejich výrobu a pacienti našli zubního lékaře schopného za dotyčnou úhradu práci vyrobit.

Pojištěnec po přijetí této novely zákona získá možnost čerpat příspěvek zdravotní pojišťovny i u jiných než základních protetických výrobků, a to jak v případě korunek, tak v případě částečných i celkových snímatelných náhrad. Stávající právní úprava tyto možnosti pojištěncům nedávala. A do budoucna bude moci čerpat částečnou úhradu ze zdravotního pojištění i na nové technologie či materiály. Návrh tím přispívá ke kvalitě ošetření hrazeného ze zdravotního pojištění ve prospěch pojištěnců, neboť jim na rozdíl od stávající úpravy i do budoucna zpřístupňuje takové zdravotní služby, které budou odpovídat stavu vědy, aniž by k tomu bylo nutno schvalovat změny zákona.

Nově se upravují i množstevní limity, tedy počet konkrétních výrobků, které se hradí v určeném časovém úseku (např. na jednom zubu lze uhradit celokovovou plášťovou korunku jednou za 8 let). Doba, po které lze stejný výrobek u stejného pojištěnce uhradit, se prodlužuje ze 2, popř. 3 let na 4 roky a z 5 let na 8 let. „Novela tím reaguje na zvýšenou kvalitu moderních postupů a používaných materiálů a z toho plynoucí delší „trvanlivost“ výrobků. Současně omezí možnosti zneužívání opakované úhrady výrobku bez skutečné terapeutické potřeby,“ uvedl náměstek pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

V neposlední řadě dochází k aktualizaci seznamu hrazených stomatologických výrobků, který pochází již z roku 1997. Od té doby však došlo v zubním lékařství k dramatickému posunu. Ze seznamu byly vyřazeny non lege artis výrobky, byl zjednodušen a promítly se do něj poznatky z praxe, a to jak odborné, tak právní. „Navržená úprava nejen posouvá seznam hrazených stomatologických výrobků na současnou úroveň vědy, ale současně zpřehledněním a zjednodušením seznamu návrh dává pojištěnci možnost snazší orientace v právní úpravě a tím i identifikace jeho nároku na úhradu ze zdravotního pojištění,“ dodal ministr.

Co dalšího čeká stomatologickou péči v příštím roce se dočtete v dřívější tiskové zprávě zde.


Téma: Zdravotnictví, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Obrázek: Pixabay
03.10.2019 (autor Redakce)Související

Sněmovna schválila novelu zákona o ochraně veřejného zdraví

vydáno 13.02.2020

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh na úpravu zákona o ochraně veřejného zdraví připravený Ministerstvem zdravotnictví. Novela mimo jiné upravuje povinnost přijmout očkované dítě i pro další subjekty, v jejichž náplni je péče o dítě starší 3 let v předškolních zařízeních. Nově nebude očkování podmínkou pro...

Téma: Zdravotnictví

Zájem o dotace pro zubaře a praktické lékaře stále roste

vydáno 06.02.2020

Zájem o dotace z programů zaměřených na podporu zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i pro děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb nadále narůstá. Do různých krajů republiky tak jen od začátku roku 2020 putují schválené dotace pro čtyři zubařské ordinace a sedm...

Téma: Zdravotnictví

Sněmovna v prvním čtení podpořila emergentní systém. Přináší vyšší dostupnost léků v lékárnách

vydáno 24.01.2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na stále častější výpadky léčiv, a proto připravilo novelu zákona o léčivech přinášející sérii opatření, jimiž bude možné flexibilně přispět k řešení nenadálých výpadků z důvodů problémů ve výrobě, nedodání plánovaných dodávek i jiných příčin vedoucích k nedostupnosti léčiv. Přináší...

Téma: Zdravotnictví


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz