https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-tarif2

Novela zákona o směnárnách pamatuje na všechny případy odstoupení od smlouvy

Poslanecký návrh novely zákona o směnárenské činnosti, který Poslanecká sněmovna zamítla, upravoval pouze obecně formulované právo klientů odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 2 hodin od provedení směny.

Vůbec však neřešil další související otázky, které zavedení tohoto práva vyvolává, což by mělo za následek, že návrh by v praxi nemohl řádně fungovat. Zásadním nedostatkem poslaneckého návrhu bylo, že neupravoval povinnost směnárníků informovat klienty o právu odstoupit ani o provozní době, ve které může k odstoupení dojít. Proto vláda, ačkoli se zavedením práva na odstoupení obecně souhlasí, navrhla zamítnutí poslaneckého návrhu s tím, že v nejbližších týdnech předloží do Poslanecké sněmovny vlastní komplexní úpravu této otázky.

„Cíl, který sleduje tento pozměňovací návrh, je správný a naprosto se s ním ztotožňuji. Nicméně jeho znění bohužel nebylo připraveno dostatečně kvalitně, a to nejen po technické stránce, takže by v praxi svůj účel nesplnil.“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Poslanecký návrh neřeší celou řadu případů, jež v reálném životě ale nastávají. Návrh například vůbec nevyjasňoval, jak se má zákazník o svém právu na odstoupení od smlouvy dozvědět. Nijak se také nezabýval situací, kdy je provozovna směnárny již zavřena. Chybí také úprava odstoupení u směn provedených prostřednictvím směnárenského automatu,“ zdůraznila Alena Schillerová.

„Ministerstvo financí připravuje vlastní novelu zákona o směnárenské činnosti, který jsme v rámci meziresortního připomínkového řízení důsledně konzultovali s Českou národní bankou, s Českou bankovní asociací, s Asociací směnáren a se Svazem hotelů a restaurací. Díky tomu jsme připravili komplexní novelu, která pamatuje na všechny případy odstoupení od smlouvy. Tu Ministerstvo financí vládě předloží do konce dubna,“ připomněla ministryně financí.

Návrh z dílny Ministerstva financí, který je nyní ve fázi vypořádání meziresortního připomínkového řízení, rovněž počítá s možností odstoupit od smlouvy do 2 hodin od provedení směny. Dále jasně stanoví, že klienti mají být o právu odstoupit od smlouvy informováni na kurzovním lístku a také na dokladu o provedení směny. Návrh Ministerstva financí pamatuje i na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím směnárenského automatu; v takovém případě má klient právo odstoupit do 3 pracovních dnů v kterékoli provozovně nebo v sídle směnárníka. Jinak by totiž hrozilo, že okénka směnáren nahradí automaty a na postavení zahraničních turistů se přijetím zákona nic nezmění.

Návrh Ministerstva financí rovněž pamatuje na situaci, kdy klientovi brání v odstoupení důvody na straně směnárníka (např. nemoc nebo uzavřená provozovna), potom má klient právo odstoupit do 6 měsíců v kterékoli provozovně nebo v sídle směnárníka. Řešena je i situace, kdy směnárník při odstoupení nemůže vrátit klientovi peněžní prostředky (např. méně obvyklá nebo exotická měna, kterou v mezidobí prodal). Návrh z dílny Ministerstva financí přináší i další vylepšení ve prospěch spotřebitelů, upřesňuje například požadavky na prezentaci informací na kurzovním lístku.


Téma: Ekonomika a finance / Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo financí, Obrázek: Pixabay
16.04.2018 (autor Redakce)Související

Při operaci TROFI odhalili celníci a inspektoři nelegální obchod s tygry

vydáno 20.07.2018

Zcela mimořádného úspěchu na poli potírání environmentální kriminality docílila Celní správa ČR spolu s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu záchytů exemplářů CITES totiž zaměřila celní správa pozornost i na tento druh trestné činnosti.

Téma: Právo a zákony

Téměř polovina prodejců tabákových výrobků porušila zákon

vydáno 17.07.2018

Česká obchodní inspekce prováděla v průběhu roku 2017 kontroly dodržování zákonů v oblasti prodeje tabákových výrobků. Především se zaměřila na zákon o spotřební dani, o ochraně zdraví před škodlivými látkami, který se týká zejména zákazu prodeje tabáku a alkoholu mladistvým a na zákon o ochraně spotřebitele. Celkem...

Téma: Ochrana spotřebitele / Právo a zákony

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy porušuje zákon při přezkumech maturitních zkoušek

vydáno 13.07.2018

Ombudsmanka se postupem ministerstva školství při přezkumech maturitních zkoušek zabývá již od roku 2014. Přes opakovaná upozornění se na nezákonné praxi ministerstva mnoho nezměnilo. Maturita je často první životní událostí, kdy se mladí lidé dostávají do kontaktu se státní mocí. Nezájem státu vypořádat se s...

Téma: Právo a zákony / Vzdělávání

Anketa

Využijete možnost vyřídit si řidičský průkaz na jakémkoliv úřadě ORP?

ano  77
ne  31
možná  14

Hlasovalo 122 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz