Novela veterinárního zákona a změny v rostlinolékařském zákonu

Vláda schválila dvě novely připravené Ministerstvem zemědělství. Novelu veterinárního zákona, jejíž součástí je doplnění právní úpravy centrální evidence psů a souvisejících povinností soukromých veterinárních lékařů a chovatelů psů, a novelu zákona o rostlinolékařské péči. Ta například pomůže zamezit falšování pesticidů.

„Již rok u nás platí povinnost čipování psů. To pomáhá jednodušší identifikaci zvířete, pokud se ztratí či někomu ublíží, ale také je díky tomu možné lépe potírat nelegální množírny. Nyní v zákoně doplňujeme právní úpravy centrálního registru, což dovršuje úsilí o co nejpřesnější evidenci psů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Centrální evidence psů (CEP) bude zavedena od 1. ledna 2022. Do tohoto informačního systému budou mít přístup soukromí veterinární lékaři, Státní veterinární správa a Policie ČR (při nalezení psa). Za zapsání psa do centrální evidence bude cenu určovat individuálně soukromý veterinární lékař v rámci ceny za vakcinaci proti vzteklině. Veterinární lékaři budou povinni zapsat psa do této evidence do 7 pracovních dní od čipování nebo očkování či přeočkování. Ve stejné lhůtě musí také zapsat změny v informacích o chovateli. Všechny tyto zápisy je povinen zajistit chovatel. Záznamy starší více než 20 let budou z registru vyřazeny.

Pokud jde o novelu rostlinolékařského zákona, dochází v něm například ke změně označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele. Přípravky budou muset být označeny jedinečnými identifikátory (tzv.  dvourozměrnými čárovými kódy) a data o pohybech přípravků budou muset být zasílána do uložiště dat spravovaného Ministerstvem zemědělství. Zřízení centrálního uložiště dat je klíčovým prvkem pro zabezpečení funkčnosti zaváděného systému. Tento systém umožní sledovat přípravek v každém článku distribučního řetězce. Elektronickou evidencí a dohledatelností původu přípravků na ochranu rostlin by se mělo zabránit falšování a distribuci těchto přípravků.

V reakci na přemnožení hrabošů novela také upravuje postupy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) při kalamitních stavech škodlivých organismů. Revidují se definice a postupy při stanovení populační hustoty škodlivých organismů. Stanoví se jasná, transparentní a objektivní kritéria pro určení hodnoty prahu škodlivosti škodlivého organismu a transparentní postup pro tato určení. Kritéria budou založena na aktuálně platných vědecky podložených a přezkoumatelných podkladech a důkazech. 


Téma: Právo a zákony / Zemědělství, Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Obrázek: Pixabay
26.01.2021 (autor Redakce)Související

Nouzový stav a mimořádná opatření - co aktuálně platí

vydáno 07.04.2021

Vláda rozhodla na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna včetně. Zároveň do stejného data prodloužila i všechna dosud platná krizová opatření.

Téma: Doprava / Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony / Volný čas a cestování / Vzdělávání / Zdravotnictví

Náhrady škod způsobené vlky se rozšíří, začíná platit nová vyhláška

vydáno 31.03.2021

Od 1. dubna začne platit nová vyhláška k náhradám škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Téma: Právo a zákony / Životní prostředí

Vláda prodloužila vyplácení kompenzačního bonusu i na duben

vydáno 30.03.2021

Drobní podnikatelé či lidé pracující na dohodu o provedení práce, kteří byli ekonomicky postiženi v důsledku epidemie koronaviru, budou moci čerpat tzv. kompenzační bonus i v dubnu.

Téma: Koronavirus / Podnikání / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz